ลำดับขีดอักษร:壁【bì】

หมวดอักษร: 土

ความหมายปัจจุบัน :

壁 [bì] กำแพง –> 壁虎 [bìhǔ] จิ้งจก, 隔壁 [gébì] ข้างบ้าน, 壁垒 [bìlěi] ปราการ, 中西合璧 [zhōngxīhébì] การรวมรูปแบบทางตะวันตกและจีนเข้าด้วยกัน

พัฒนาการตัวอักษร :
墙:四壁。壁报。壁画。壁挂。壁毯。壁橱。壁灯。铜墙铁壁。
指某些物体内部的表层:胃壁。肠壁。
陡削的山崖:峭壁。壁立。
军营的围墙:壁垒。坚壁清野。作壁上观(坐观双方成败,不帮助任何一方)。
星名,二十八宿之一。
笔画数:16;
部首:土;
笔顺编号:5132514143112121
笔顺:折横撇竖折横捺横捺撇横横竖横竖横


【名】
(形声。从土,辟声。本义:墙壁)
同本义〖wall〗
壁,垣也。——《说文》
壁亦土也。——《风俗通》
观壁垒于北落兮。——张衡《思玄赋》
家徒四壁立。——《汉书·司马相如传》
徘徊四顾,见虫伏壁上。——《聊斋志异·促织》
又如:壁有耳(指机密容易泄露,说话不可不慎。同“隔墙有耳”);壁中书(汉武帝时,鲁恭王为扩建其宫室而坏孔子故居,在夹壁墙中得古文《尚书》、《礼记》、《春秋》、《论语》、《孝经》等,凡数十卷,都是周时的古文写的,晋人称为科斗文。今《说文》中所收古文,大部分是依据壁中书);壁观(面壁;又指一意禅观,心如墙壁,一切妄想不能侵入)
物体、身体或生物体等的外围结构的物质层〖wall〗。如:试管内壁;肌壁;腹壁;细胞壁
军营;军营的围墙〖barracksandtheenclosingwallsofbarrack〗
及楚击秦,诸将皆从壁上观。——《史记·项羽本纪》
帝(刘邦)晨驰入韩信、张耳壁,夺之军。——汉·班固《高帝纪上》
又如:壁死(死于营垒之中);壁门(军营大门)
陡峭的山崖〖cliff〗
山四面峭壁拔起。——明·刘基《苦斋记》
又如:绝壁;峭壁;壁立千仞(形容山崖陡峻)
二十八宿之一,是北方七宿之一〖oneoftheChinesezodiacalconstellations〗
边,面〖side〗
一壁道与红娘:看哥哥行问汤药去也。——元·王实甫《西厢记》
又如:壁厢(边,旁)


【动】
驻扎
魏王恐,使人出晋鄙,留军壁邺。——《史记·魏公子列传》
壁报
bìbào
〖wallnewspaper〗机关、团体、学校等办的,把稿子张贴在墙壁上的一种报
壁橱
bìchú
〖closet〗嵌入墙内的橱柜
壁灯
bìdēng
〖walllamp〗安装在墙上的灯
壁柜
bìguì
〖closet〗嵌入墙壁内的柜子
壁挂
bìguà
〖hanging〗悬挂在墙上的工艺美术品
壁虎
bìhǔ
〖gecko;houselizard〗爬行动物,身体扁平,四肢短,趾上有吸盘,能在壁上爬行。吃蚊、蝇、蛾等小昆虫,对人类有益。也叫蝎虎,旧称守宫
壁画
bìhuà
〖mural;fresco〗绘在墙面上的画
壁龛
bìkān
〖niche;alcove〗安置在墙壁内的小阁子
壁垒
bìlěi
〖rampart;barrier〗旧时兵营四周的墙壁,泛指防御、戒备的工事,现在常指互相对立的事物或界限
关税壁垒
壁垒森严
壁垒森严
bìlěi-sēnyán
〖stronglyfortified〗比喻防守严密;也比喻界限划得很分明
壁立
bìlì
〖risesteeply;standlikeawall〗∶像墙壁一样陡立
岸土赤而壁立。——宋·陆游《过小孤山大孤山》
〖nothing;naught〗∶比喻家中空无所有
家徒壁立
壁炉
bìlú
〖fireplace〗在室内靠墙砌的生火取暖的设备
壁上观
bìshàngguāng
〖detachedview;anonlooker;watchthefightingfromtheramparts〗比喻坐观胜负而不帮助任何一方
壁虱
bìshī
〖tick〗∶蜱的俗称
〖bedbug〗[方言]∶臭虫
壁饰
bìshì
〖wallornamentation〗装簧于墙壁上的饰物
美丽的壁饰
壁毯
bìtǎn
〖tapestry;wallhanging〗挂在墙上做装饰的毯子
壁厢
bìxiāng
〖side〗边儿;旁边
这壁厢去了半斗,那壁厢搲了几升。——《陈州粜米》
壁衣
bìyī
〖wallcloth(tapestry)〗装饰墙壁的织物
暖屋绣帘红地炉,织成壁衣花氍毹。——唐·岑参《岑嘉州诗》二
壁钟
bìzhōng
〖wallclock;bracketclock〗挂钟

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SJG 侧(尸)交(十)土

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧˋ

拼音 พินอิน:

– bì

前缀: 土=[体]土地。

字身: 辟=[体]回避。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]可避之土,直立阻隔之面。

体:

墙壁: 墙高直的面。

壁橱: 直立之橱。

壁画: 直立墙上的画。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : peeg

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pek

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : piq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : biak

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bi5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bek

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : biah4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : piah4

日音 เสียงญี่ปุ่น : heki

韩音 เสียงเกาหลี : byeg

越南音 เสียงเวียดนาม : bichs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!