ลำดับขีดอักษร:奔【bēn】

หมวดอักษร: 大

ความหมายปัจจุบัน :

奔 [bēn] วิ่งตะบึง –> 奔驰 [bēnchí] เมอร์เซเดสเบนซ์(Mercedes-Benz), 奔走 [bēnzǒu] วิ่งอย่างรวดเร็ว, 奔跑 [bēnpǎo] วิ่ง, 私奔 [sībēn] การหนีตามไปกับคนรัก, 各奔东西 [gèbèndōngxī] ต่างคนต่างเดินในทิศทางของตัวเอง

พัฒนาการตัวอักษร :bēn
急走,跑:奔跑。奔驰。奔突(横冲直撞;奔驰)。奔流。奔腾。奔忙。奔波(劳苦奔走)。奔放(疾驰。喻气势雄伟,不受拘束)。私奔(女子私自投奔所爱的人,或跟他一起逃走)。

bèn
直往,趋向:投奔。奔东走。他都奔六十了(将近六十岁)。
为某种目的而尽力去做:奔命。
笔画数:8;
部首:大;
笔顺编号:13412132
笔顺:横撇捺横竖横撇竖

bēn
【动】
(会意。金文字形,上面从“大”(人),象人挥动双手,下面从“止”(趾),而且是三个“止”,表示快跑。本义:快跑)
同本义〖runquickly〗
中庭谓之走,大路谓之奔。——《尔雅·释宫》
将奔走之。——《左传·昭公三十一年》。注:“犹赴趣也。”
弗迓克奔。——《书·牧誓》
猛浪若奔。——吴均《与朱元思书》
屠乃奔倚其下。——《聊斋志异·狼三则》
又如:东奔西跑;奔冲(奔驰,猛冲);奔走呼号(一面奔跑,一面叫喊);奔马;奔驹;奔丧(父母丧,儿女由外地赶回安葬守丧)
逃跑,逃亡〖flee〗
大奔曰败。——《左传·庄公十一年》
得间奔真州。——宋·文天祥《指南录·后序》
又如:奔沮(逃亡);奔迸(逃散);奔溃(败逃)
私奔,中国古代女子没有通过正当礼节而私去与男子结合〖marrywithoutthepreliminaryformalities〗
奔者为妾。——《内记·内则》
奔者不禁。——《周礼·媒氏》
文君夜亡奔相如。——《史记·司马相如列传》
又如:奔女(私奔之女)

bēn
【形】
急速〖rapid〗
又如:奔流(流得很急);奔湍(急速的水流);奔泻
另见bèn
奔波
bēnbō
〖bebusyrunningabout;hustleandhustle;rushabout〗∶辛苦地往来奔走
孙中山先生奔波一世
〖rollingwaves〗∶奔腾的波涛
奔波聒天。——《水经注·渐江水》
奔驰
bēnchí
〖gallop;runquickly;speed〗车马等快速地跑
汽车在望不到边际的高原上奔驰。——茅盾《白杨礼赞》
奔窜
bēncuàn
〖fleeabout〗奔走逃窜
敌军被打得四处奔窜
奔放
bēnfàng
〖boldandunrestrained;untrammelled〗思想感情、诗文气势等无拘束地尽量表达出来
热情奔放
奔赴
bēnfù
〖hurryto〗朝着一定的目的地奔去
奔赴前线
奔流
bēnliú
〖pour;flowatgreatspeed〗〖水〗∶流得很急
这条河奔流入海
〖racingcurrent〗∶流得很急的水流
奔马
bēnmǎ
〖gallopinghorse〗跑得很快的马
奔忙
bēnmáng
〖bebusyrushingabout〗奔走忙碌
为朋友事奔忙了几个月
奔命
bēnmìng
〖bekeptontherun;beonthego;rushaboutonerrands〗∶应命奔赴
疲于奔命
〖doone’sdamnedest〗∶拼死拼活地忙碌
奔跑
bēnpǎo
〖hasten;run〗快速地跑
一个在侧面奔跑的〖足球〗中卫
奔丧
bēnsāng
〖hastenhomeforthefuneralofaparentorgrandparent〗从外地赶回去参加或料理亲属的丧事
奔驶
bēnshǐ
〖runquickly;speed〗车辆等快速行驶
奔逃
bēntáo
〖flee;runaway〗快速逃跑
四散奔逃
奔腾
bēnténg
〖gallop〗∶〖许多马〗跳跃着奔跑
犹如万马奔腾
〖surgeforword〗∶比喻水流汹涌
洪水奔腾而来
奔突
bēntū
〖rushabout;bargeabout;madlydasharound〗横冲直撞地奔驰
奔袭
bēnxí
〖long-rangeraid;makeaforcedmarchandlaunchasurpriseattack〗迅速赶去,对远方的敌人进行突然袭击
奔泻
bēnxiè
〖(oftorrents)rush(pour)down〗水向低处很快地流
奔泻千里
奔逸
bēnyì
〖flee;runaway〗奔逃
奔涌
bēnyǒng
〖surge〗奔流涌出
铁水奔涌,钢花飞溅
活火山的岩浆奔涌
思绪奔涌
奔走
bēnzǒu
〖rushabout〗∶为某种目的而奔波忙碌
无奔走之劳矣。——明·宋濂《送东阳马生序》
永之人争奔走焉。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
〖hasten;run〗∶很快地走;急行
奔走相告
bēnzǒu-xiānggào
〖losenotimeintellingeachother;passthenewsfrommouthtomouth;speedthenewsfromonetoanother〗奔跑着彼此相告

bèn
【动】
直往;趋向〖gostraighttoward;headfor〗
只见那边两骑马直奔凤姐车来。——《红楼梦》
又如:直奔实验室
竭尽全力〖从事某项活动〗〖sparenoeffort〗
(旦)娘,你女儿不幸,作何处置?(老)奔你回去也,儿。——明·汤显祖《牡丹亭》
〖在年纪上〗接近〖begettingonfor〗。如:他是奔六十的人了
另见bēn
奔命
bènmìng
〖beinadesperatehurry〗〖口〗∶不顾一切地拼命进行
奔头儿
bèntour
〖prospect〗经过努力,可实现的目标
大有奔头儿

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KJT 叉(大)交(十)并(廿)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄣˋ

– ㄅㄣ

拼音 พินอิน:

– bèn

– bēn

前缀: 大=[用]古文为夭,人屈足而行状。

字身: 卉=[体]原象足迹。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]屈足疾行,跑得很快很急,如飞状。

体:

用:

奔腾: 急走腾起。

奔波: 急走波涛上,指人劳苦状。

奔走: 急走。

奔命: 急走亡命。

奔跑: 急走而跑。

奔放: 急走解放。

因:

奔丧: 急走赴丧。

果:

飞奔: 如飞急走。

组合字: 锛渀捹喯

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pvvn

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : puon

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ben1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ban

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : pung1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : phun1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hon

韩音 เสียงเกาหลี : bun

越南音 เสียงเวียดนาม : boonz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!