ลำดับขีดอักษร:奠【diàn】

หมวดอักษร: 大

ความหมายปัจจุบัน :

奠 [diàn] สร้าง,เซ่นไหว้(ผู้ตาย) –> 奠基 [diànjī] สร้างรากฐาน, 奠都 [diàndū] สถาปนาเมืองหลวง, 祭奠 [jìdiàn] ประกอบพิธีเซ่นไหว้

พัฒนาการตัวอักษร :diàn
向死者供献祭品致敬:祭奠。奠酒。
稳固地安置:奠都(d?)。奠基。奠定(使稳固安定,如“奠奠基础”)。
笔画数:12;
部首:大;
笔顺编号:431253511134
笔顺:捺撇横竖折撇折横横横撇捺

diàn
【动】
(象形。金文字形,上面是“酋”(即“酒”),下面象放东西的基物。本义:设酒食以祭)
同本义。特指初死时的备供品敬礼〖libate;makeofferingstothedead〗
奠,置祭也。——《说文》
于以奠之。——《诗·召南·采蘋》
共其奠牛。——《周礼·牛人》。注:“丧所荐馈曰奠。”
舍奠于其庙。——《礼记·祭统》。注:“非时不而祭曰奠。”
故既奠。——《礼记·郊特牲》。注:“谓荐熟时也。”
有司以几宴舍奠于其墓。——《礼记·檀弓》
奠汝又不见汝食。——清·袁牧《祭妹文》
又如:祭奠(为死者举行仪式,表示追念);奠馔(置食物以祭);奠飨(置酒食以祭祀)
荐献;敬献〖consecrate〗
主人坐,奠爵于阶前。——《仪礼·乡饮酒》
又如:奠献(献祭品以祀死者);奠仪(送给丧家用于祭奠的钱物);奠雁(古代婚俗。新郎用雁作见面礼到女家迎亲,表示不再娶他人)
定;确定,规定〖determine〗
无地奠位。——扬雄《太玄》
奠高山大川。——《书·禹贡》。传:“奠,定也。”
皆辨其物而奠其禄。——《周礼·天官·职币》
又如:奠位(定位);奠居(定居;安居)
放置〖put;place〗。如:奠枕(安枕以卧。形容局势安定)

diàn
【名】
祭品〖libation〗
使建中远具时羞之奠。——韩愈《祭十二郎文》
又如:奠馈(祭品);奠分(旧俗治丧,各家分摊送给丧家的奠礼);奠敬(奠仪。代作祭品而送给丧家的钱)
奠定
diàndìng
〖establish;settle〗建立;安置使稳固
奠定基础
奠都
diàndū
〖establish(orfound)acapital〗把国家首都位置确定下来
奠基
diànjī
〖layafoundation〗给建筑物奠定基础
奠基石
奠基典礼
;比喻创建某种事业
他是这一学科的奠基人
奠基石
diànjīshí
〖foundationstone;cornerstone〗在庆祝建筑开工典礼上埋置的基石
奠祭
diànjì
〖offerlibation〗祭奠死者
奠酒
diànjiǔ
〖winpouredongroundinsacrifice;libation〗把酒洒在地下表示祭奠
奠仪
diànyí
〖agiftofmoneymadeontheoccasionofafuneral〗送给办丧事的人家用于祭奠的礼品
贾母帮了几十两银子,外又另备奠仪,宝玉去吊祭。——《红楼梦》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CMWK 金横(一)方(田)叉(大)

– TWK 并(廿)方(田)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄢˋ

拼音 พินอิน:

– diàn

前缀: 酋=[体]首领。

字身: 大=[用]人能肩负责任者为大。

字源: 会意-甲骨文

字意: [用]首领之大任,建立也,祭也。

体:

用:

奠祭: 建立祭礼。

奠立: 建立。

奠定: 建立确定。

奠仪: 建立仪式。

奠基: 建立基础。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : diiys

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : denh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : die

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : diän4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : din

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : diang6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tian7

日音 เสียงญี่ปุ่น : ten

韩音 เสียงเกาหลี : jen

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieenj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!