ลำดับขีดอักษร:妇【fù】

หมวดอักษร: 女

ความหมายปัจจุบัน :

妇 [fù] ผู้หญิงทั่วไป,荡妇 (dàngfù)ผู้หญิงสำส่อน 花媳妇 (huā xí fù)แมลงเต่าทองชนิดหนึ่ง 老妇人 (lǎofùrén)ยายแก่ 淫妇 (yínfù)หญิงเสเพล 泼妇 (pō fù)หญิงปากร้าย 新媳妇儿 (xīn xí fú ér)เจ้าสาว 新妇 (xīn fù)หญิงที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆ,เจ้าสาว (xīnfù)เจ้าสาว 情妇 (qíng fù)หญิงชู้ (qíngfù)หญิงชู้ 悍妇 (hàn fù)หญิงร้าย” “

พัฒนาการตัวอักษร :(婦)

已婚的女子:妇人。少(sh刼 )妇。
妻,与“夫”相对:夫妇。
儿媳:妇姑(婆媳)。媳妇。
泛指女性:妇女。妇孺(妇女儿童)。妇幼。

笔画数:6;
部首:女;
笔顺编号:531511
笔顺:折撇横折横横

婦、媍

【名】
(会意。甲骨文字形,左边是“帚”,右边是“女”。从女持帚,表示洒扫。本义:已婚的女子)
同本义〖marriedwoman〗
婦,服也。从女,持帚,洒埽也。会意。谓服事人者。——《说文》
女子谓之妇人。——《广雅》
妇人侠床。——《仪礼·士丧礼》。注:“妻妾子姓也。”
士曰妇人,庶人曰妻。——《礼记·曲礼》
听妇前致词,三男邺城戍。——唐·杜甫《石壕吏》
又如:少妇;孕妇;媳妇;妇驵(交易时的女介绍人);妇政(妇人参与政事);妇人家(已婚妇女)
泛指妇女,常指成年女子〖woman〗
纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。——唐·杜甫《兵车行》
又如:妇职(妇女应做的事);妇饰(妇女的打扮妆饰);妇师(妇女的模范);妇仪(妇女的容德规范);妇德(妇女贞顺的德行);妇道家(妇道人,妇道人家。女人)
妻子〖wife〗
门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。——唐·白居易《琵琶行(并序)》
十七为君妇。——《乐府诗集·焦仲卿妻》
又如:新妇(新娘);夫妇(夫妻);妇子(妻与子);妇氏(妇家。妻子的娘家);妇翁(妻父)
儿媳〖daughter-in-law〗
子之妻曰妇。——《尔雅》
父殁而子嗣,姑死而妇代。——《论衡·偶会》
非为织作迟,君家妇难为。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:妇姑(婆媳)【形】
柔美娴雅〖delicate〗。如:妇好(柔婉的样子)
妇产科
fùchǎnkē
〖departmentofgynaecologyandobstetrics〗医院中专门诊治妇女病及负责孕妇保健及辅助产妇分娩的科别
妇道
fùdao
〖women〗∶指妇女,旧时对成年女子的通称
一个妇道人家是办不成这桩事的
〖rulesthatwomenshouldobey〗∶妇人应遵守的道德规范
怎么自家在山行走?又没个侍儿随从,这个是不遵妇道了。——《西游记·孙悟空三打白骨精》
妇科
fùkē
〖departmentofgynaecology〗妇科疾病诊治专科
妇女
fùnǚ
〖woman〗成年女子的统称
妇女节
Fùnǚjié
〖Ladies’Day〗每年3月8日为国际妇女节
妇人
fùrén
〖lady〗∶古时称士的配偶
天子之妃曰后,诸侯曰夫人,大夫曰孺人,士曰妇人,庶人曰妻。——《礼记·曲礼下》
〖marriedwomen〗∶已婚妇女;女人
妇人专权,奸臣当道
妇孺
fùrú
〖womenandchildren〗妇女和儿童
妇孺皆知
妇幼
fùyòu
〖womenandchildren〗妇女和儿童。旧称妇孺
妇幼卫生
妇幼卫生
fùyòuwèishēng
〖maternityandchildhygiene〗孕妇与幼儿的各种为获得健康与维护健康的研究与措施

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VSMB 纽(女)侧(尸)横(一)月

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˋ

拼音 พินอิน:

– fù

前缀: 女=[体]女性。

字身: 帚=[体]扫除尘土或洗刷用的器具。

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [体]象女持帚工作,指已出嫁的女子。

体:

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phuj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!