ลำดับขีดอักษร:妨【fáng】

หมวดอักษร: 女

ความหมายปัจจุบัน :

妨 [fáng] เกะกะ,无妨 (wú fáng)เป็นไร ไม่เห็นเป็น 妨碍 (fáng ài)ขัดขวาง กีดขวาง (fáng’ài)เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 妨害 (fáng hài)เป็นภัยต่อ เป็นอันตรายต่อ ทำลาย (fánghài)รบกวน (fánghài)ไม่เป็นผลดีต่อ 妨 (fáng)ส่งผลไม่ดีต่อ (fáng)เกะกะ (fáng)เป็นอันตราย เป็นภัย (fáng)เป็นอุปสรรคต่อ 何妨 (hé fáng)ใช้น้ำเสียงแสดงการย้อนถามมีความหมายแสดงว่าไม่เป็นไร, ทำไมไม่…” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!