ลำดับขีดอักษร:婚【hūn】

หมวดอักษร: 女

ความหมายปัจจุบัน :

婚 [hūn] แต่งงาน –> 结婚 [jiéhūn] แต่งงาน(get married), 婚礼 [hūnlǐ] พิธีแต่งงาน(wedding ceremony), 婚姻[hūnyīn] เรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งงาน, 离婚 [líhūn] หย่าร้าง(divorce), 订婚 [dìnghūn] หมั้น(get engaged), 未婚 [wèihūn] โสด

พัฒนาการตัวอักษร :hūn
男女结为夫妇:结婚。新婚。已婚。婚姻。婚约。婚礼。婚变。婚娶。婚外恋。离婚。
笔画数:11;
部首:女;
笔顺编号:53135152511
笔顺:折撇横撇折横折竖折横横

hūn
【名】
(形声。从女,昏声。因为古时黄昏迎亲,故“昏”亦兼表字义。本义:妇家)
妻之家〖wife’sfamily〗
婚,妇家也。礼,娶妇以昏时。妇人阴也,故曰婚。婚,妇家也。——《说文》。王筠句读:“下文:姻,婿家也。”
妻之父〖wife’sfather〗
妇之父为婚。——《尔雅》
妇之父曰婚,言婿亲迎用昏,又恒以昏夜成礼也。——《释名·释亲属》
通婚。婚姻关系〖wedding;marriage〗
约为婚姻。——《史记·项羽本纪》
自附为婚姻。——《史记·魏公子列传》
便可做婚姻。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:婚友(有婚姻关系的亲戚和朋友);婚媾(婚姻,嫁娶);婚阀(婚姻门第。和显贵的人家结为婚姻);婚会(婚礼;结婚)
姻亲,通过婚姻结成的亲戚〖relationbymarriage〗。如:婚家(亲家);婚戚(婚娅。婚亲。婚媾。有婚姻关系的亲戚);婚族(有婚姻关系的家族)

hūn
【动】
男女结为夫妇,结婚〖marry;getmarried〗
婚者,昏时行礼,故曰婚。——《白虎通·嫁娶》
娇逸未有婚。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
初婚三四个月。——清·林觉民《与妻书》
秦昭王与楚婚。——《史记·屈原贾生列传》
又如:婚姤(结婚);婚宦(结婚和仕宦);婚仪(结婚的仪式);婚币(婚娶的聘礼)
特指男子娶妇〖taketowife〗。如:完婚;成婚。也指女子出嫁。如:婚田(女子出嫁时,陪嫁的田地)
婚变
hūnbiàn
〖divorceorseparation〗夫妻离婚或分居等婚姻关系的变化
婚飞
hūnfēi
〖nuptialflight〗性成熟社会性昆虫(例如蜜蜂)的飞翔,飞行时进行交配并且常是形成一个新群体的前兆;尤指有翅且有性的蚂蚁在离开母巢后的大群飞行和交配
婚假
hūnjià
〖weddingleave〗国家给予结婚者的法定假期
婚假三天
婚嫁
hūnjià
〖marriage;wedding〗结婚的行为或礼仪
婚礼
hūnlǐ
〖weddingceremony〗∶结婚的仪式,通常包括伴随的庆祝活动
发出参加婚礼的请帖
〖bridal〗∶结婚的欢庆或仪式
婚龄
hūnlíng
〖legallymarriageableage〗法律规定的最低结婚年龄
婚配
hūnpèi
〖marry〗结婚;结亲(多就已婚未婚说)
一子一女,均未婚配
婚期
hūnqī
〖weddingday〗结婚仪式举行的日期
婚娶
hūnqǔ
〖marry〗娶亲
婚生
hūnshēng
〖legitimate〗合法嫡生,具有完全的子女权利和义务
婚生子
婚生子女
hūnshēngzǐnǚ
〖legitimatechildren;childrenborninwedlock〗正式结婚后出生的孩子
婚事
hūnshì
〖wedding,marriage〗有关结婚的事。有时专指婚礼
办理婚事
婚书
hūnshū
〖marriagecertificate〗旧式结婚的文约
婚外恋
hūnwàiliàn
〖ultra-marriagelove〗已婚者与配偶之外的人发生恋情
婚姻
hūnyīn
〖marriage〗∶嫁娶的事
婚姻自由
〖matrimony〗∶男人和女人结为夫妻;已结婚的状态
婚姻法
hūnyīnfǎ
〖marriagelaw〗以婚姻和家庭关系为调整对象的法律规范
婚约
hūnyuē
〖contracttomarry;engagement〗∶男女双方对婚姻的约定
〖sponsalia〗∶有法定资格订婚者之间的正式订婚

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VHPA 纽(女)斜(竹)心日

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄣ

拼音 พินอิน:

– hūn

前缀: 女=[体]女性。

字身: 昏=[用]日在低下处,日落不明。

字源: 会意,形声-金文

字意: 古[用]礼嫁娶于黄昏,以示阳去阴来之事,嫁娶也。

体:

婚礼: 嫁娶之礼。

婚姻: 嫁娶之姻。

用:

因:

果:

结婚: 结成夫妇。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : hmvvn

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : huon

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huen1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hung1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hun1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kon

韩音 เสียงเกาหลี : hon

越南音 เสียงเวียดนาม : hoonz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!