ลำดับขีดอักษร:嫁【jià】

หมวดอักษร: 女

ความหมายปัจจุบัน :

嫁 [jià] แต่งงาน (หญิงแต่งออก) –> 嫁妆 [jiàzhuāng] สินเดิม, 嫁接 [jiàjiē] ทาบกิ่ง

พัฒนาการตัวอักษร :jià
女子结婚:出嫁。嫁娶。再嫁。嫁奁。嫁妆。
〔嫁接〕把不同品种的两种植物接在一起,让它变种,达到提早结果、增加抗性、提高品种质量等目的。
把祸害、怨恨推到别人身上:嫁怨。嫁祸于人。嫁非(委过于人)。转嫁。
marry娶
笔画数:13;
部首:女;
笔顺编号:5314451353334
笔顺:折撇横捺捺折横撇折撇撇撇捺

jià
【动】
(形声。从女,家声。本义:女子出嫁)
同本义(跟“娶”相对)〖girlgetsmarried〗
嫁,女适人也。——《说文》
归妹。——《易·序卦》。虞注:“嫁,归也。”
子嫁反。——《仪礼·丧服》。虞注:“凡女行于大夫以上曰嫁,行于士庶曰适人。”
自彼殷商,来嫁于周。——《诗·大雅·大明》
共粉饰之,如嫁女床席。——《史记·滑稽列传》
又如:嫁杏(比喻婚期);嫁子(嫁出的女儿;孪生的女儿);嫁娶(嫁女与娶妇);嫁殇(男子未满十九岁而死,死后女子才嫁之为妻)
往,赴〖go〗
列子居郑圃四十年,人无识者,将嫁于卫。——《列子·天瑞》
又如:嫁怨(转怨于他人);嫁祸(将灾祸转移给他人);嫁罪(转移罪责);嫁名(假借名义);嫁非(委过)
卖;售〖sell〗
以嫁之齐也。——《战国策·西周策》
天饥岁荒,嫁妻卖子者,必是家也。——《韩非子·六反》
嫁接〖bud〗。如:嫁李;嫁杏
嫁祸于人
jiàhuòyúrén
〖shiftthemisfortune(puttheblame)ontosb.else;passtheluckto〗转移灾祸于他人
立嗣君于南面,毙母后于中闱,黄门与禁旅皆歼,宗室共衣冠并殪。复又盗钏掩耳,嫁祸于人。——《旧唐书·哀帝纪下》
嫁鸡随鸡
jiàjī-suíjī
〖advicetobecontentedwiththemanawomanhasmarried〗比喻妇女嫁给什么样的丈夫就要终身伴随着他,不应有悔改之意
嫁接
jiàjiē
〖graft〗把枝或芽接到另一种植物体上,以使繁殖
嫁人
jiàrén
〖marry;giveone’shandtoaman〗〖口〗∶出嫁
嫁妆
jiàzhuāng
〖maritage;dowry;trousseau〗妇女在结婚时带到她丈夫家里的钱、物

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VJMO 纽(女)交(十)横(一)人

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄚˋ

拼音 พินอิน:

– jià

前缀: 女=[体]女性。

字身: 家=[体]古人养豕室下,共同生活。

字源: 会意,形声-石文

字意: [用]女子成家,送去夫家成婚也。

体:

用:

因:

嫁祸: 将祸送出去。

果:

出嫁: 离出自家,去往夫家,以成新家也。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kraas

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : krah

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ka

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ga

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ja4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gee3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ka3

日音 เสียงญี่ปุ่น : ka

韩音 เสียงเกาหลี : ga

越南音 เสียงเวียดนาม : gias

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!