ลำดับขีดอักษร:嫉【jí】

หมวดอักษร: 女

ความหมายปัจจุบัน :

嫉 [jí] อิจฉา –> 嫉妒 [jídù] อิจฉา(อยากมีเหมือนเขา)

พัฒนาการตัวอักษร :
因别人比自己好而怨恨:嫉妒。嫉恨。嫉羡。
憎恨:嫉恶如仇。
笔画数:13;
部首:女;
笔顺编号:5314134131134
笔顺:折撇横捺横撇捺横撇横横撇捺


【动】
(形声。从女,疾声。本义:忌妒才德地位等美好的人)
同本义。泛指忌妒〖envy;bejealous〗
嫉,妒也。——《广雅》
各兴心而嫉妒。——《楚辞·离骚》
世溷浊而嫉贤兮,好蔽美而称恶。
众女嫉予之娥眉兮,谣诼谓余以善淫。
又如:嫉诬(因嫉妒而诬告);嫉病(忌妒指责);嫉心(嫉妒之心);嫉毁(嫉妒毁谤)
憎恨〖hate;detest〗
荀卿嫉浊世之政。——《史记·荀卿列传》
屈平既嫉之。——《史记·屈原贾生列传》
又如:嫉恶(憎恨邪恶的人。也作疾恶);嫉邪(憎恨邪恶);嫉俗(憎恨不良的社会习俗)
嫉妒
jídù
〖envious;begreenwithenvy;belostinenvy;jealous〗因人胜过自己而产生的忌恨心理
相互嫉妒
嫉恨
jíhèn
〖hateoutofjealousy;envyandhate〗因忌妒而憎恨
嫉贤妒能
jíxián-dùnéng
〖envythegoodandable〗嫉恨比自己强比自己好的人,嫉妒有才德的人

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VKOK 纽(女)叉(大)人叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧˊ

拼音 พินอิน:

– jí

前缀: 女=[体]女性,忌妒的性质。

字身: 疾=[用]病;又恨恶。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]女之疾者,忌妒之病,恨也。

体:

用:

嫉妒: 忌妒。

嫉恶: 忌恨恶事。

嫉俗: 忌恨流俗。

嫉贤: 忌恨贤才。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zids

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ziih

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : qit

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zi5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zaat

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zib8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsit8

日音 เสียงญี่ปุ่น : situ

韩音 เสียงเกาหลี : jir

越南音 เสียงเวียดนาม : taatj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!