ลำดับขีดอักษร:守【shǒu】

หมวดอักษร: 宀

ความหมายปัจจุบัน :

守 [shǒu] เกาะ (ติดอยู่กับ),魂不守舍 (hún bù shǒu shè)อุปมาว่า สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว, สติแตกกระจาย 驻守 (zhù shǒu)ตั้งมั่นและรักษาการณ์ (zhùshǒu)ตั้งมั่นและรักษาป้องกัน (กองกำลังทหาร) 防守 (fáng shǒu)พิทักษ์รักษารักษาการณ์ (fángshǒu)ปกป้องรักษา 闭关自守 (bì guān zì shǒu)ปิดด่าน ไม่ติดต่อกับบุคคลภายนอก 镇守 (zhèn shǒu)ตั้งมั่นรักษา (zhènshǒu)ตั้งมั่นรักษา (zhènshǒu)เฝ้าระวัง (ในจุดยุทธศาสตร์) 遵守 (zūn shǒu)ปฎิบัติตามข้อกำหนด 职守 (zhí shǒu)ตำแหน่งหน้าที่ ภาระหน้าที่ งาน 老保守 (lǎobǎoshǒu)อนุรักษ์นิยม 看守政府 (kān shǒu zhèng fǔ)รัฐมนตรีที่หมดวาระ 看守所 (kān shǒu suǒ)สถานที่คุมผู้ต้องสงสัย (kānshǒusuǒ)สถานที่ที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!