ลำดับขีดอักษร:安【ān】

หมวดอักษร: 宀

ความหมายปัจจุบัน :

安 [ān] สงบ –> 安静 [ānjìng] ความสงบ, 安装 [ānzhuāng] ติดตั้ง(install), 安全 [ānquán] ปลอดภัย, 安息 [ānxī] สู่สุขคติ, 安全帽 [ānquánmào] หมวกกันน็อก, 安全套 [ānquántào] ถุงยางอนามัย(condom), 安全气袋 [ānquánqìdài] ถุงลมนิรภัย(airbag), 公安 [gōng’ān] ตำรวจรักษาความปลอดภัย(public security), 平安 [píngān] อยู่เย็นเป็นสุข, 安排 [ānpái] จัดการ(arrange) เช่น 1.我有别的安排了。 ฉันมีแผนการอื่นแล้ว, 安慰 [ānwèi] ปลอบใจ, 天安门广场 [tiān’ānmén guǎngchǎng] จตุรัสเทีนอันเหมิน, 一路平安! ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ, 西安 [xī ‘ān] ซีอาน, 安卓 [ānzhuó] แอนดรอยด์/Android(ระบบปฏิบัติการมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต) เช่น 安卓手机 โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฎิบัตการแอนดรอยด์

พัฒนาการตัวอักษร :
ān
平静,稳定:安定。安心。安宁。安稳。安闲。安身立命。安邦定国。
使平静,使安定(多指心情):安民。安慰。安抚。
对生活工作等感觉满足合适:心安。安之若素(遇到不顺利情况或反常现象像平常一样对待,毫不在意)。
没有危险,不受威协:平安。转危为安。
装设:安置。安家立业。
存着,怀着(某种念头,多指不好的):他安的什么心?
疑问词,哪里:安能如此?
姓。

笔画数:6;
部首:宀;
笔顺编号:445531
笔顺:捺捺折折撇横

ān
【形】
(会意。从“女”在“宀”下,表示无危险。本义:安定;安全;安稳)
同本义〖peaceful;quiet;calm;tranquil〗
安,定也。——《尔雅》
共给之为安。——《庄子·天地》
好和不争曰安。——《周书·谥法》
心皆安下切上。——《仪礼·少牢礼》
是故君子安而不忘危。——《易·系辞下》
居安思危。——《左传·襄公十一年》
风雨不动安如山。——杜甫《茅屋为秋风所破歌》
然后得一夕安寝。——宋·苏洵《六国论》
谢庄遂安。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》。
又如:安睡;安寝;安抵(平安地抵达);心神不安;坐立不安;安枕(安安稳稳地睡觉);安帖(安定;平静;妥帖);安席(安稳地坐着;安静入睡)
安逸,安乐〖easy〗
予出官二年,恬然自安。——唐·白居易《琵琶行(并序)》
君子食无求饱,居主安。——《论语·学而》。
又如:安佚(安闲舒适);安堵(安居,不受骚扰);安坦(安心舒坦)
安详,从容不迫〖composed〗。如:安童(僮仆,小厮);安娴(安详文雅);安谛(安详审慎);安矜(安祥稳重);安俟(安心等待);安宜(稳重)
安宁〖peaceful〗
毅良久稍安。——唐·李朝威《柳毅传》。
又如:安生(安宁);安豫(安宁快乐);安淳(安宁淳朴);安休
缓慢〖slowly〗
安步以当车。——《战国策·齐策四》。
又如:安步(缓步徐行);安行

ān
【动】
使安定〖stabilize〗
与魏质以安其心。——《韩非子·存韩》
可以为富安天下。——汉·贾谊《论积贮疏》
安身立命。——明·李渔《闲情偶寄·种植部》。
又如:安神(使心神安定);安国(安邦定国;安定的邦国);安民(安定人民生活);安邦(安定国家);安内(安定内部)
安抚,安顿抚慰〖appease〗
若备与彼协心,上下齐同,则宜抚安。——司马光《资治通鉴》。
又如:安存(安抚存恤);安恤(安抚体恤);定人(安抚人民);安辑(安抚)
安排;安置〖arrange〗
离山十里有王平安营。——《三国演义》。
又如:安席(入座敬酒);安座(安席)
安心。习惯、满足于〖becontentwith〗
始而惭焉,久而安焉。——清·黄宗羲《原君》
郊境之内,民不安业。——《三国志·司马郎传》。
又如:安于现状;安业(安于本业);安命(顺从命运安排)
安装〖install;fix〗
今水大而急,不得安柱。——诸葛亮《与兄瑾言赵云烧赤崖阁书》。
又如:安电灯;安刀把儿
存着…心,怀有〖某种不好意图〗〖harbor〗。如:黄鼠狼给鸡拜年,没安好心

ān
【副】
表示疑问,相当于“岂”、“怎么”〖how〗
尔安敢轻吾射。——宋·欧阳修《归田录》
安与项伯有故。——《史记·项羽本纪》

ān
【名】
“安培”的简称〖ampere〗
用于外国语的音译。如:安琪儿;安拉;安第斯山


ān
【代】
谁;何;什么〖who;how;what〗
安忠?忠王。安信?信赏。安敢?敢去不善。——《孙膑兵法·纂卒》
皮之不存,毛将安附?——《左传·僖公十四年》
吾谷为难,安始而可?——《国语·晋语》
哪里,何处〖where〗
沛公安在?——《汉书·高帝纪》
安在公子能急人之困。(即“公子能急人之困安在”。)——《史记·魏公子列传》
安安心心
ān’ān-xīnxīn
〖settledown〗保持心境平静;不受外界干扰
他开始安安心心过日子
安邦定国
ānbāng-dìngguó
〖bringpeaceandstabilitytothecountry〗治理和保卫国家,使国家安定稳固
安步当车
ānbù-dàngchē
〖goleisurelyonfootisasgoodasridinginachartiot;onfoot’shorse;gobywalker’sbus;walkratherthanride〗慢慢地走,就当是坐车
晚食以当肉,安步以当车。——《战国策·齐策四》
安瓿
ānbù
〖ampul;ampule;ampoule〗一种密封的小瓶,常用于存放注射用的药物以及疫苗、血清等
安插
ānchā
〖findajobfor;placeinacertainposition;plant;assignajob〗把人或事物放在一定的位置上
厂领导把他的小姨子安插在机要部门
安厝
āncuò
〖keepacoffinwithcorpseinatemporaryshelterbeforeburial〗因待葬或要改葬而暂将灵柩停放某处
痛存亡之殊制兮,将迁神而安厝。——潘岳《寡妇赋》
安定
āndìng
〖stable;quiet;settled〗平静正常,没有波折或骚扰
安定的生活
安定
āndìng
〖Valium〗安定药苯甲二氮(diazepam)的商品名
安定团结
āndìngtuánjié
〖stabilityandunity〗指形势、秩序、生活安稳,民众气氛和睦
安顿
āndùn
〖helpsettledown;arnangefor〗∶为人解决住处
申玉枝…安顿客人们睡觉。——康濯《水滴穿石》
〖place〗∶安排使有着落
搬出的机器,总不能老搁在露天,总得有房子安顿…——茅盾《锻炼》
回到店中,安顿了女儿。——《水浒传》
安放
ānfàng
〖putinacertainplace;putinasafeplace〗放置,使某物处于一定的位置
祥林嫂比初来时候神气舒畅些,不待指引,自己驯熟的安放了铺盖。——鲁迅《祝福》
安分
ānfèn
〖becontentedwithone’slot;belaw-abiding〗守规矩;安于本分
安分守己
ānfèn-shǒujǐ
〖abidebythelawandbehaveoneself;actpropertoone’sstatus;behavediscreetly〗∶安于命定的本分,只做自己分内的事情
〖knowone’splace〗∶为人规矩老实,做事不敢越轨
还是安分守己做做工吧!——陆文夫《唐巧娣翻身》
安抚
ānfǔ
〖appease;pacify〗安息、抚慰发怒或焦虑的人
安好
ānhǎo
〖besafeandsoundingoodcondition;well〗身心健全,平平安安
全家安好,请勿挂念
安家
ānjiā
〖settledown〗∶在某处落户
〖getmarried;setupahome〗∶结婚而成立家庭
安家费
ānjiāfèi
〖allowanceforsettingupahome;settling-inallowance〗按规定发给的供在新地方安置家庭的费用
安家落户
ānjiā-luòhù
〖settledown;makeone’shomeinaplace〗在一个新地方安家定居。有时也指到基层长期居住
他希望在农村安家落户
安检
ān-jiǎn
〖safetyinspection〗安全检查
市政府即日起展开游艺娱乐场所安检工作
安静
ānjìng
〖noiseless;peaceful;quiet;still〗没有声音,没有吵闹和喧哗
周围安静极了,没有城市汽车的噪音,没有购货人流的喧嚣
安居
ānjū
〖settledown〗安稳地生活;定居
安居乐业
ānjū-lèyè
〖dwellunderone’svineandfigtree;liveandworkinpeaceandcontentment〗居住安定,乐于从事自己的职业
安康
ānkāng
〖beheartyandrobust;enjoygoodhealth〗身体健康,生活安稳
安乐
ānlè
〖comfort;ease;joy;safeandpleasant〗安宁快乐
回归故里,度过老年的安乐生活
安乐死
ānlèsǐ
〖euthanasia;painlessdying〗给予患有不治之症的人以无痛楚地致死的行为或措施
安乐椅
ānlèyǐ
〖easychair;armchair;couch;duchesse〗一种有背的长椅,带扶手,可转动,坐着舒适,这在18世纪的法国,就已在民间通用
等我们再进去的时候,便发现他在安乐椅上安静地睡着了——但已经是永远地睡着了。——恩格斯《在马克思墓前的讲话》
安乐窝
ānlèwō
〖cosynest〗∶安逸的生活环境
〖nookery〗∶小巧、温暖、舒适的处所或房间
安理会
ānlǐhuì
〖SecurityCouncil〗联合国安全理事会的简称
安陵君
ānllíngjūn
〖thekingofAnling〗安陵国的国君。安陵是当时一个小国(现在河南省鄢陵县西北),原是魏国的附庸
魏襄王封其弟为安陵君。——《战国策·魏策》
安谧
ānmì
〖peaceful;tranquil〗〖地方〗安定;平静
下安上谧,无侥幸之患矣。——《南史·贺琛传》
安眠药
ānmiányào
〖hypnotic;soporific;somnificant;sleepingpill〗能起镇静催眠作用的一类药物
安民告示
ānmíngàoshi
〖anoticetoreassurethepublic〗∶原指新官上任或社会发生动乱之后官府张贴的安定民心的布告
〖advancenotice〗∶现比喻开会或进行某项工作前把内容事先通知群众
安宁
ānníng
〖peace;tranguility〗∶秩序正常,没有骚扰
〖calm;composed;freefromworry〗∶心情安定、平静
安排
ānpái
〖arrange;fixup〗安置处理
把事情安排好
领导的安排,我坚决服从
安排
ānpái
〖arrangement;layout;format〗事先规定的程序
安培
ānpéi
〖Ampère,Andrē,Marie〗(1775—1836)法国物理学家。电磁学的创立者
〖ampere〗∶国际单位制中的电流强度单位,即每秒钟通过导体横截面的电量为一库仑时,其电流强度为一安培——简称“安”
安贫乐道
ānpín-lèdào
〖becontentedinpovertyanddevotetothingsspiritual;livecontentedlyasapoorscholar;happytoleadasimplevirtuouslife〗安于清贫的生活,乐于自己的信仰
安琪儿
ānqí’ér
〖angel〗天使(英文angel的音译)
安寝
ānqǐn
〖togotobed〗∶就寝
〖tosleeppeacefully〗∶安稳地熟睡
今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。——宋·苏洵《六国论》
安全
ānquán
〖safe;secure〗不受威胁,没有危险、危害、损失
安全炸药
安全距离
安全玻璃
ānquánbōli
〖safetyglass〗被钢化的玻璃,这种玻璃打碎后的细粒比未钢化玻璃碎后的不规则碎片安全
安全岛
ānquándǎo
〖refuge;safetyisland;pedestrianisland〗供行人穿过马路时躲避车辆的地方
安全帽
ānquánmào
〖safetyhat;safetyhelmet〗〖矿工和地下工程人员等〗用来保护头顶而戴的钢制或类似原料制的浅圆顶帽子
安全门
ānquánmén
〖exit;escapeopening〗供火灾时用的第二个出口(如房间出口)
安然
ānrán
〖wellandingoodshape;safe〗∶平安无事地
他整夜安然呆在防空洞里
〖calm;tranquklly;inastateofrepose〗∶安静地
安然入睡
安然无恙
ānrán-wúyàng
〖getoffwithawholeskin;keepawholeskin;comeunscathedoutofthebattle;safeandsound〗原指人平安没有疾病或忧患。现泛指人或物平安无事,没有遭受损害或发生意外
楼梯又高又陡,不过他滚到楼下却安然无恙。——俄·契诃夫《装在套子里的人》
安如磐石
ānrúpánshí
〖assolidasarock;greatsecurity〗安稳得像巨石一样。形容稳固
安如泰山
ānrútàishān
〖asstableasMountTai〗安稳得如同泰山一样。形容稳固,不可动摇。多作“稳如泰山”
安设
ānshè
〖install;setup〗装备;设置
学校安设了2000门程控电话
安身
ānshēn
〖settledown;findasettledplaceforlife;makeone’shome〗∶在某地居住和生活——多指在困难条件下
无处安身
〖takeshelter〗∶在某处躲避
敌人四处搜捕抓人,我们只得在破庙里安身
安身立命
ānshēn-lìmìng
〖settledownandgetonwithone’spursuit〗生活有着落
安身立命之所
安适
ānshì
〖snug;quietandcomfortable〗安闲舒适
安适的生活
安泰
āntài
〖safeandsound〗∶平安康泰
〖Antai〗∶古希腊神话中巨神的名字,传为海神波塞冬和地神盖娅所生。只要身不离地就能不断吸取大地母亲的力量,故力大无穷
安土重迁
āntǔ-zhòngqiān
〖beattachedtoone’snativelandandunwillingtoleaveit;hatetoleaveone’snativeland〗在家乡住惯了,很不愿意搬迁
安妥
āntuǒ
〖berelieved〗平安稳妥
他把儿子送走以后,心里觉着安妥了
安危
ānwēi
〖safetyordanger〗平安和危险
奋勇抢救溺水儿童,不顾自己的安危
安慰
ānwèi
〖comfort;console;soothe〗安顿抚慰。用欢娱、希望、保证以及同情心减轻、安抚或鼓励
从回忆中,他总是找得到安慰和力量的。——郑文光《火刑》
安稳
ānwěn
〖besafeandsecure〗∶安全而稳当
她丢了那安稳的职务,情愿到这里来冒险,这一份精神,多么可爱!——茅盾《锻炼》
〖besteadyandsmooth〗∶安定平稳
船走得很安稳
安息
ānxī
〖gotosleep;restandrelax〗∶平静地休息
〖restinpeace〗∶安静地休息——对死者表示哀悼的用语
烈士们,安息吧!
安釐王
ānxīwáng
〖AnXimonarchofWeistate〗名圉(yù),魏国第六君,在位三十四年(公元前276—前243)。釐,xī,同“僖”
安闲
ānxián
〖atone’sease;enjoyleisurepeacefulandcarefree〗安宁清闲
安闲自在
安详
ānxiáng
〖composed;leisurely;beresoluteandserene〗从容自如;稳重
态度安详
举止安详
平静自然
夜的草原是这么宁静而安详。——碧野《天山景物记》
安心
ānxīn
〖contented;atease;donotworry〗∶放心
工作没干完他不安心
〖putone’sheartto;keepone’smindonsth.〗∶心情安定
安心工作
安逸
ānyì
〖comfortable;easy〗安闲舒服
退休了而且过着安逸的生活
贪图安逸
安营扎寨
ānyíng-zhāzhài
〖pitchacamp〗原指军队在新的驻地修筑营地工事。现泛指部队或团体在一个地方驻扎或安顿下来
安葬
ānzàng
〖bury;inter〗埋葬(用于比较郑重的场合)
安之若素
ānzhī-ruòsù
〖bearsth.withequanimity;bearsufferingsnonchalantly〗(遇到不顺利或反常的情况等)安然相处,像平常一样对待
有些同志听凭别人宣传主观主义,也安之若素。——毛泽东《整顿党的作风》
安置
ānzhì
〖goodnight〗∶敬语。请休息。睡前的问候语
吃了晚饭,叫了“安置”,望庙中去了。——《水浒传》
〖emplace;resettle;arrangefor;helpsettledown〗∶安排他人在指定的地方或位置上
安置他的妹妹作秘书
安装
ānzhuāng
〖install;erect;fix;mount〗按照一定的程序、规格把机械或器材固定在一定的位置上
安装一台印刷机

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JV 交(十)纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄢ

拼音 พินอิน:

– ān

前缀: 宀=[体]室也。

字身: 女=[体]人的性别,属阴。

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [用]象室中有妇,家中有照料,稳定态。

体:

用:

平安: 平和稳定。

安闲: 稳定而闲。

安分: 稳定守分。

安贫: 稳定于贫。

安枕: 稳定于枕。

安身: 稳定身命。

安定: 稳定。

安命: 稳定于命。

安顿: 稳定停顿。

安邦: 稳定家邦。

安排: 稳定而排。

安居: 稳定而居。

安葬: 稳定而葬。

安置: 稳定而置。

安慰: 慰之使定。

安逸: 稳定而逸。

安详: 稳定详和。

安放: 稳定而放。

因:

果:

组合字: 晏胺铵桉洝侒按荌氨鞍峖

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qaan

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : qan

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : oe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : on

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : on

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : an1

日音 เสียงญี่ปุ่น : an

韩音 เสียงเกาหลี : qan

越南音 เสียงเวียดนาม : anz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!