ลำดับขีดอักษร:宏【hóng】

หมวดอักษร: 宀

ความหมายปัจจุบัน :

宏 [hóng] ยิ่งใหญ่(great) –> 王力宏 [Wáng Lìhóng] หวังลี่หง(นักร้อง), 宏大 [hóngdà] ยิ่งใหญ่(grand)

พัฒนาการตัวอักษร :hóng
广大,博大:宏大。宏伟。宏图。宏愿。宏论。宏丽。宏亮。宏观。宽宏。
姓。
笔画数:7;
部首:宀;
笔顺编号:4451354
笔顺:捺捺折横撇折捺

hóng
【形】
(形声。从宀(mián),表示与家室房屋有关,厷(gōng)声。本义:屋子宽大而深)
同本义〖spacious〗
宏,屋深响也。——《说文》。段玉裁注:“屋深也。各本深下衍响字,此因下文‘屋响’而误,今依《韵会》、《集韵》、《类篇》正。…屋深者,其内深广也。”
宏我邦我家。——《毛公鼎》
宏,按:深大之屋凡声如有应响。——清·朱骏声《说文通训定声》
大;宏大〖grand;great〗
宏,大也。——《尔雅·释诂》
若保宏父。——《书·酒诰》
举其宏纲。——《书·序》
其器宏以弇。——《吕氏春秋·孟冬》
又如:宏才(大才);宏硕(大儒硕学。指有学问的人);宏纲(大纲);宏宏(广大的样子)
宏伟〖magnificent〗。如:宏构(宏伟的建筑);宏整(宏伟整齐;宏伟严谨);宏盛(宏伟美盛);宏规(宏伟的规模)
博大〖extensive〗。如:宏达(才智广达博通);宏洽(博洽);宏通(博大通彻);宏贯(博大贯通)
广泛〖wide〗。如:宏扬(广泛宣扬);宏溥(普遍,遍及);宏敷(广布);宏览(广泛浏览)
远大,深远〖long-range;profoundandlasting〗。如:宏规(远大的规划;深远的谋略);宏毅(志向远大,意志坚强)

hóng
【动】
扩大;光大〖glorify〗
宏兹九德。——唐·魏征《谏太宗十思疏》
又如:宏大;宏肆(谓发扬光大)
宏辩
hóngbiàn
〖eloquentargument〗能言善辩,口才好
宏博
hóngbó
〖broad-minded〗∶宽宏大度
宏博的胸襟
〖extensive〗∶广博
内容宏博
宏达
hóngdá
〖learned;intelligent〗广博精通
大雅宏达,子兹为群。——班固《西都赋》
宏大
hóngdà
〖grand〗∶巨大,宏伟
宏大的志愿
〖great〗∶空间尺寸巨大,规模巨大
规模宏大
宏富
hóngfù
〖rich〗宏伟富赡
采摭宏富
征引宏富
经验宏富
宏观
hóngguān
〖macroscopic〗大得用肉眼就足够观察的,不涉及分子、原子、电子等内部结构或机制的
宏观理论
宏观世界
宏观经济学
宏阔
hóngkuò
〖grandandwide〗宏伟辽阔
宏阔的天空
宏朗
hónglǎng
〖loud,clearandresounding〗音色响亮、清朗
八十多岁的人说起话来还那么宏朗
宏亮
hóngliàng
〖loud;stentorian〗响亮
一个宏亮的声音,由于大声发令而嘶哑
宏亮持久的歌唱
宏论
hónglùn
〖informedopinion;intelligentview〗见解高深的言论
宏儒
hóngrú
〖learnedscholar〗大儒。泛指博学之士
宏赡
hóngshàn
〖erudite〗知识渊博
宏赡的学识,精深的造诣
宏图
hóngtú
〖greatplan;grandprospect〗宏伟的计划;远大的谋略
发展国民经济的宏图
立大志,展宏图
宏伟
hóngwěi
〖magnificent;grand〗宏大雄伟
某些宏伟但不切实际的赚钱设想
马戏表演场的宏伟结构
宏愿
hóngyuàn
〖nobleambition;greataspiration〗宏伟的抱负
他自幼立下宏愿,将来要做一番大事业
宏旨
hóngzhǐ
〖maintheme〗大政方针;主要内容
事关宏旨,还望斟酌再三

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JKI 交(十)叉(大)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄥˊ

拼音 พินอิน:

– hóng

前缀: 宀=[体]室,空间也。

字身: 厷=[用]大也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]空间大,大。

体:

用:

宏图: 大图。

宏达: 大达。

因:

果:

组合字: 鋐浤峵綋竤

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gwrvvy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghrueng

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ghon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fen

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hong2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : wang

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hong5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hong5

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwau

韩音 เสียงเกาหลี : goiq

越南音 เสียงเวียดนาม : hoanhf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!