ลำดับขีดอักษร:寂【jì】

หมวดอักษร: 宀

ความหมายปัจจุบัน :

寂 [jì] เงียบเหงา –> 寂寞 [jìmò] เงียบเหงา, 冷寂 [lěngjì] เงียบวังเวง, 沉寂 [chénjì] เงียบ

พัฒนาการตัวอักษร :
静,没有声音:寂静。寂寞。孤寂。寂寂。寂灭。寂默。寂寥(寂静空旷)。
笔画数:11;
部首:宀;
笔顺编号:44521123454
笔顺:捺捺折竖横横竖撇捺折捺

jì
【形】
(形声。从宀(mián),叔声。本义:静悄悄,没有声音)
同本义〖quiet;silent〗
寂,无人声。——《说文》
寂寥宇宙。——《四子讲德论》
寂兮寥兮,独立不改。——《老子》
寂然不动。——《易·系辞上》
四面竹树环合,寂寥无人。——柳宗元《永州八记》
满坐寂然。——《虞初新志·秋声诗自序》
人视端容寂。——明·魏学洢《核舟记》
俄而寂然。——清·邵长蘅《青门剩稿》
又如:寂寂悄悄(悄悄地,不弄出声音地);寂密(隐密);寂天寞地(悄无声息)
安详闲静,心志淡泊〖composedandleisurely〗
旷然无忧患,寂然无思虑。——嵇康《养生论》
又如:寂泊(恬静淡泊,不追求名利);寂漠(清静;恬淡)
寂寞;孤单;冷落〖solitary〗
廓落寂而无友兮,谁可与玩此遗芳。——严忌《哀时命》
又如:寂处(寂寞独处);寂漠(冷落;凄凉);寂淹(孤寂滞留)
佛教谓寂灭常静之道〖quiet〗。如:寂定(佛家指心不驰散,保持安静不动的精神状态)

jì
【动】
佛教称僧尼死为“涅槃”,或叫“寂”、“宴寂”、“圆寂”、“寂灭”〖(ofaBuddhistmonkornun)die〗。如:寂灭虚无(佛教语。指佛家的教义或道理。寂灭:指人死后身体寂静,灵魂超脱,永无生死。虚无:指宇宙间的万事万物都是虚无的)
寂寂
jìjì
〖still;quietly;silently〗形容寂静
寂寂人定初。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
庭院寂寂。——明·归有光《项脊轩志》
寂寂荒山
寂静
jìjìng
〖quiet;still;silent〗没有声音;安静
屋子阴暗而寂静
寂寥
jìliáo
〖open;bedesertedandlonely〗∶空廓
寂寥无人。——唐·柳宗元《至小丘西小石潭记》
〖still〗∶寂静;无人倍伴的,独自一人的
寂灭
jìmiè
〖fadeout〗∶消灭;消逝
楼下的人声渐渐寂灭了
〖nirvana〗∶佛教用语。“涅槃”的意译。指超脱生死的理想境界
寂寞
jìmò
〖solitary;lonely;lonesome〗∶冷清孤单;清静
寂寞难耐
〖deadlystill〗∶静寂无声
寂默
jìmò
〖still〗寂静
寂默无声
寂然
jìrán
〖silent;quiet〗肃静的样子
全场寂然
寂若死灰
jìruòsǐhuī
〖silent〗一点声响也没有,死一般的寂静
志心者,始终运意,行坐动形,寂若死灰,同于枯木,灭诸想念,唯一而已。——《云笈七签》
寂若无人
jìruòwúrén
〖quiet〗寂静无声,宛若无人一般
经其户寂若无人,披其帷其人斯在,岂得非名贤。——《世说新语》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JYFE 交(十)卜火水

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧˊ

拼音 พินอิน:

– jí

前缀: 宀=[体]室也。

字身: 叔=[用]善也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]室中善,妥当,静止,无人声也。

体:

用:

寂然: 静止状。

寂寞: 静止落寞。

寂寂: 静止状。

寂静: 静止。

因:

果:

圆寂: 佛家指和尚去世。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zlvvwc

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zek

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ziq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : xit

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zi5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zik

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : sog4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsik8

日音 เสียงญี่ปุ่น : seki

韩音 เสียงเกาหลี : jeg

越南音 เสียงเวียดนาม : tichj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!