ลำดับขีดอักษร:局【jú】

หมวดอักษร: 尸

ความหมายปัจจุบัน :

局 [jú] –> 邮局 [yóujú] ที่ทำการไปรษณีย์(post office), 布局 [bùjú] วางโครงเรื่อง

พัฒนาการตัวอักษร :
部分:局部。局麻(局部麻醉)。
机关及团体组织分工办事的单位:教育局。
某些商店的名称:书局。
棋盘:棋局。
下棋或其他比赛进行一次:下了一局棋。
着棋的形势,喻事情的形势、情况:时局。大局。局面。局势。
弯曲。
骗人的圈套:骗局。
畏缩不安,狭隘,不舒展:局促。局限。
人的器量:局量(li刵g )。器局。局度(d?)。
某些聚会:饭局。饮局。赌局。
笔画数:7;
部首:尸;
笔顺编号:5135251
笔顺:折横撇折竖折横


【形】
(会意。从口,从尺。“尺”示规矩法度。口易出错,故以尺相拘束。本义:局促)
同本义〖feelorshowconstraint〗
局,促也。——《说文》
不敢不局。——《诗·小雅·正月》
意局而辞野。——潘民《乘舆箴》
又如:局守(谨守);局定(限制,固定);局囿(局限,限制);局滞(局限停滞);局蹐(局限,局束);局脊(拘泥,拘束);局数(局束);局趣(拘束。同局促);局局蹐蹐(畏缩不安的样子);局促乡里(碌碌无为地呆在乡里)
距离近〖near;close〗
涂路虽局,官守有限。——曹丕《与吴质书》
狭小,狭隘〖narrow〗。如:局室(小室);局缩(狭窄);局迫(狭隘,狭窄);局戚(狭隘);局窄(狭窄,困窘)


【动】
弯曲〖bend〗
予发曲局。——《诗·小雅·采绿》
床不须局脚。——殷芸《小说》
又如:局局(俯身而大笑的样子);局脚(装在器物底部的弯曲形高脚);局背(驼背)
催逼;逼迫〖force〗
遂以局杀湣公于蒙泽。——《史记》
屠户被众人局不过,只得连斟两碗酒喝了,壮一壮胆。——《儒林外史》


【名】
部分〖part〗
左右有局。——《礼记·曲礼》。注:“部分也。”
局,部也。——《后汉书·袁绍传》注
各司其局。——《礼记·曲礼》
邻居〖neighbor〗
漉我新熟酒,只鸡招近局。——晋·陶渊明《归园田居》
局面;形势〖situation〗。如:偏安之局;大局;平局;现局;残局;结局;僵局;定局;政局;局式(布局;格局)
官署〖bureau〗。北齐时,门下省统辖尚食局、尚药局等六局。今政府机构,属部、省、县下的单位,也称局。如:交通局;邮电局;局卡(收商税的机构);局司(官衙的主事人)
器量〖tolerance〗。如:局度(器度,雅量);局干(度量与才干);局分(器局,才分);局正(有气度,正气凛然)
商店的称呼〖shop〗。如:书局;局板(清代官书局所刻的书。即局本);局面
〖骗局〗圈套〖trap〗
局骗钱财。——《元典章》
又如:局段(阴谋手段,骗术);局套(骗局;圈套);局哄(哄骗);局诈(设骗局以欺诈人);局赌(借赌博设圈套诈骗钱财)
筵席,宴会〖feast〗。如:饭局;茶局;局钱(付给侍宴妓女的钱);局席(宴席);饭局;饮局
棋局,赌局〖checkboard;chessboard〗。如:局图(棋谱);局家(局主。博戏中每一局的主人);局戏(弈棋之类的游戏)
格局〖distribution〗。如:局体(格局体制);局调(文章的格局情调);局阵(布局安排)
事件〖event〗。如:局内人;局外人
局部
júbù
〖part〗整体的一部分,不是全体
局部麻醉
júbùmázuì
〖localanesthesia〗在局限的并常为表浅的范围内的知觉丧失,尤其是由局部麻醉剂的效应引起的
局促
júcù
〖narrow〗∶狭窄;不宽敞
房间过于局促
〖(oftime)short〗[方言]∶〖时间〗短促、紧迫
告归常局促,苦道来不易。——杜甫《梦李白》
时间太局促,要抓紧干
〖feelorshowconstraint〗∶拘谨、拘束不自然
局促一室之内。——明·袁宏道《满井游记》
局地
júdì
〖someareas〗局部地区
局地天气有变
局量
júliàng
〖tolerance;bearing〗器量;度量;气度;气量
局麻
júmá
〖localanaesthesia〗把身体的一部分麻醉(区别于“全麻”)
局面
júmiàn
〖dispensation〗∶原指在棋局上所下棋子的形势
互相残杀的局面已占上风
〖aspect;situation〗∶后用以比喻事态;形势
〖scale〗∶度量;规模;排场;铺面
这个商店的局面不小,经营得却不太好
局内人
júnèirén
〖player〗原指参加下棋的人,泛指参与其事、了解内情的人
他虽是局内人,却不知情
局票
júpiào
〖ticket〗旧时嫖客唤妓女出来陪伴的票子
局气
júqì
〖fair,just〗[方言]∶公平;公正;守规矩;讲道理
说话、办事局气着点儿
局势
júshì
〖situation〗原指棋局的形势,泛指〖政治、军事等〗一个时期内的发展情况
局势危急
局外人,局外者
júwàirén,júwàizhě
〖stranger〗∶不属于一个组织、社团或没有得到允许参加其活动的人
〖outsider〗
不被某单位、范畴或组织承认或接纳者
与世隔绝或感到自己是被孤独的人
指与某事无关的人
〖nonmembership〗∶非成员的状况或身份
局限
júxiàn
〖limit;confine〗∶限制在狭小的范围内
他的报告不局限于教学法问题
〖localize〗〖医〗∶限制在一个有限的区域里
局限性
júxiànxìng
〖limitation〗受限制的或受约束的性质
它本身受到我们不可逃避的人类局限性制约
局中人
júzhōngrén
〖player〗泛指参与其事、了解内情的人。亦见“局内人”
局子
júzi
〖policestation〗〖口〗∶旧时指警察局等

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OSSR 人侧(尸)侧(尸)口

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩˊ

拼音 พินอิน:

– jú

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 局=[用]拘限。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人受拘限,窄小也,促迫也。

体:

用:

局促: 局限促迫状。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gog

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gyuk

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jioq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kiuk

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jü5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : guk

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : geeg8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kik8

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyoku

韩音 เสียงเกาหลี : gug

越南音 เสียงเวียดนาม : cuoocj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!