ลำดับขีดอักษร:届【jiè】

หมวดอักษร: 尸

ความหมายปัจจุบัน :

届 [jiè] 首届 (shǒu jiè)รุ่นแรก,สมัยแรก (shǒujiè)รุ่นแรก (shǒujiè)สมัยแรก 换届 (huàn jiè)(พรรครัฐบาล หรือหัวหน้าผู้อำนวยการในหน่วยงานหนึ่งๆ)หมดวาระ 往届 (wǎng jiè)ระดับสูงกว่า,ระดับสูงขึ้นไป 应届 (yīng jiè)รุ่นปัจจุบัน 届满 (jiè mǎn )ถึงวาระในการรับราชการ, ถึงระยะเวลาในการรับราชการ (jièmǎn)ครบวาระ (ในการดำรงตำแหน่ง) 届期 (jiè qī )ถึง (jièqí)ถึงกำหนดเวลา 届时 (jiè shí )ถึงวาระดิถีนั้น, ถึงวาระนั้น, ถึงเวลานั้น (jièshí)ถึงวาระนั้น (jièshí)ถึงเวลานั้น” “

พัฒนาการตัวอักษร :jiè
到:届时。届期。
量词,略同于“次”,用于定期的会议或毕业的班级等:上届。应届(指本期的,用于毕业生)。第一届。
笔画数:8;
部首:尸;
笔顺编号:51325121
笔顺:折横撇竖折横竖横


jiè
【形】
(形声。从尸,凷(kuài)声。本义:人行路不便)同本义〖lame〗
届,行不便也。——《说文》

jiè
【名】
极限;穷极〖limit〗
至天之届,于河之沂。——晋·陆云诗
靡有夷届。——《诗·大雅·瞻卬》
君子如届,俾民心阕。——《诗·小雅·节南山》

jiè
【动】
到达〖指定或规定的日期〗〖arrive〗
无远弗届。——《书·大禹谟》
又如:届候(届时);届止(停留,止息);届路(登程,上路)
届满,结束(如一段时间)〖expire〗
距悔罪乞降之始末届十年。——林则徐文

jiè
【量】
说明周期性事件的次或期〖session〗。如:第十届校运会;八届二中全会;历届人大代表;届满
届满
jièmǎn
〖expire;attheexpirationofone’stermofoffice〗规定任期已满
规定法院设立的十年,已于1918年届满
届期
jièqī
〖attheappointedtime〗到预定的日期
届期不另通知
届时
jièshí
〖attheappointedtime〗到时候
敬请届时光临

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SUG 侧(尸)仰(山)土

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝˋ

拼音 พินอิน:

– jiè

前缀: 尸=[体]身体,尸体。

字身: 凷=[体]土块。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]尸体变成土块,时至也,到临也。

体:

用:

届临: 到临。

因:

果:

组合字:

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kraih

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gai

越南音 เสียงเวียดนาม : giowis

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!