ลำดับขีดอักษร:岗【gāng】

หมวดอักษร: 山

ความหมายปัจจุบัน :

岗 (崗) [gǎng] ยาม –> 岗亭 [gǎngtíng] ป้อมยาม, 岗楼 [gǎnglóu] หอยาม

พัฒนาการตัวอักษร :(崗)
gǎng
高起的土坡:山岗。景阳岗。
平面上凸起的一长道。
守卫的位置:岗哨。门岗。站岗。岗位(a.守卫的位置;b.职位)。
笔画数:7;
部首:山;
笔顺编号:2522534
笔顺:竖折竖竖折撇捺


gāng
【名】
同“岡”。山脊,山岭〖ridge(ofhill)〗
振衣千仞岗,濯足万里流。——晋·左思《咏史》之五
另见gǎng;gàng


gǎng
【名】
(形声。从山,冈声。本义:岗位,哨位)
同本义〖sentry〗。如:门岗;站岗;岗舍(为站岗放哨而设的房子);岗棚(临时搭建以供站岗放哨用的棚子)
土石坡儿〖hillock〗。如:黄土岗儿。亦指平面上凸起的长道。如:胸口上肿起一道岗子
另见gāng;gàng
岗警
gǎngjǐng
〖policemanonpointduty〗正在站岗的警察
北京街头岗警很多
岗楼
gǎnglóu
〖watchtower〗一种有几层楼高的碉堡,上有枪眼,驻守士兵可以居高临下,向外射击
岗楼林立
岗哨
gǎngshào
〖lookoutpost〗∶站岗放哨的处所
前边有一处岗哨
〖sentry〗∶站岗放哨的人
增派岗哨
岗亭
gǎngtíng
〖sentrybox〗∶值岗警卫的小屋或亭子
〖box〗∶〖哨兵或警卫用的〗小而简陋的掩蔽所或房子
岗位
gǎngwèi
〖station;post〗
原指军警守位的地方
也泛指职位
岗位责任制
岗子
gǎngzi
〖mound;hillock〗∶不高的山或高起的土坡
土岗子
〖welt;wale;ridge〗∶平面上凸起的一长道


gàng
【副】
[方言]∶非常;极〖very〗。如:岗尖(形容极满;超出一般;极好)
另见gāng;gǎng
岗口儿甜
gàngkǒurtián
〖verysweet〗[方言]∶形容极甜
哈密瓜岗口儿甜

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– UBTU 仰(山)月并(廿)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄤˇ

– ㄍㄤ

拼音 พินอิน:

– gǎng

– gāng

前缀: 山=[体]地面高出的部分。

字身: 冈=[体]山之顶端。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]山之顶端,山脊。

体:

岗位: 山上之守备位置。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : cuwowngz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!