ลำดับขีดอักษร:岸【àn】

หมวดอักษร: 山

ความหมายปัจจุบัน :

岸 [àn] ฝั่ง,ริมแม่น้ำ(river bank) –> 对岸 [duì’àn] ฝั่งตรงข้าม, 岸线 [ànxiàn] แนวชายฝั่ง, 沿岸 [yán’àn] ตามแนวชายฝั่ง

พัฒนาการตัวอักษร :


àn
水边的陆地:河岸。上岸。两岸。
高大:伟岸(魁伟,高直)。魁岸。
高傲:岸忽(傲慢)。傲岸。
头饰高戴,前额外露:岸帻(把头巾掀起露出前额,表示态度洒脱,不拘束)。
古同“犴”,乡间牢狱。
笔画数:8;
部首:山;
笔顺编号:25213112
笔顺:竖折竖横撇横横竖

àn
【名】
(形声。从山,从厂,干声。厂(hǎn,山崖),意思为水边高起之地。本义:河岸)
同本义〖bank〗
淇则有岸。——《诗·卫风·氓》
三尺之岸,而虚车不能登也。——《荀子·宥坐》
两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。——唐·李白《早发白帝城》
后泛指靠近水边的陆地
岸芷汀兰。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
又如:沿岸;起岸(把货物从船上搬运到岸上)
比喻高位〖highposition〗
诞先登于岸。(诞:发语词,无义。)——《诗·大雅·皇矣》
台阶〖steps〗
襄岸夷涂。——张衡《西京赋》

àn
【形】
高傲〖lofty;haughty〗
莫笑老翁犹气岸。——黄庭坚《定风波》
又如:傲岸(高傲,自高自大);岸异(独特不凡);岸谷(高傲;高深的山谷)
高〖high〗
充为人魁岸,容貌其壮。——《汉书·江充传》

àn
【动】
头饰高戴,前额外露〖bareforeheaded〗
〖谢奕〗岸帻笑咏。——房玄龄《晋书》
又如:岸巾(岸帻。表示无拘无束的样子)
岸标
ànbiāo
〖shorebeacon〗设置在岸上的航标
岸然
ànrán
〖impressively;inasolemnmanner〗严正或高傲的样子
道貌岸然(现多用贬义)
岸线
ànxiàn
〖waterfront〗一方以水为界的地区

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– UMMJ 仰(山)横(一)横(一)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄢˋ

拼音 พินอิน:

– àn

前缀: 山厂=[体]山崖。

字身: 干=[用]直立状。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]直立在水旁的陆地。

体: 直立在水旁的陆地。

用:

傲岸: 骄傲直立。

岸然: 直立状。

伟岸: 伟健直立。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : ygaans

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : nganh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ngoe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ngan

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ngon

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ngai6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : gan7

日音 เสียงญี่ปุ่น : gan

韩音 เสียงเกาหลี : qan

越南音 เสียงเวียดนาม : nganj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!