ลำดับขีดอักษร:崩【bēng】

หมวดอักษร: 山

ความหมายปัจจุบัน :

崩 [bēng] –> 崩大碗 [bēngdàwǎn] ใบบัวบก

พัฒนาการตัวอักษร :bēng
倒塌:崩塌。崩坍。崩毁。崩解(ji?)。崩溃。崩决。崩颓。分崩离析。
破裂:崩裂。把气球吹崩了。
崩裂的东西击中:放爆竹崩了手。
败坏:礼坏乐(yu?)崩。
称枪毙:拉出去崩了。
君主时代称帝王死:驾崩。
笔画数:11;
部首:山;
笔顺编号:25235113511
笔顺:竖折竖撇折横横撇折横横

bēng
【动】
(形声。从山,朋声。本义:山倒塌)
同本义〖landslide;landslip〗
梁山崩。——《左传·成公五年》
又如:山崩地裂
崩裂;倒塌〖collapse;crashtotheground;burstapart〗
中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作。——《虞初新志·秋声诗自序》
又如:崩拆(倒塌断裂);崩陷(倒塌陷落);崩陨(塌陷);崩损(崩塌损坏);崩坠(倒塌坠落)
古代把天子的死看得很重,常用山塌下来比喻,由此从周代开始帝王死称“崩”〖deathofanemperor〗
故临崩寄臣以大事也。——诸葛亮《出师表》
越二月,帝崩。——《明史·海瑞传》
又如:崩驾(帝王之死);崩殂(崩背,崩逝。又指帝王之死)
崩溃;垮台;败坏〖collapse;fallinruin〗
不义不昵,厚将崩。——《左传·隐公元年》
三年不为乐,乐必崩。——《论语·阳货》
又如:崩阙(败坏);崩动(煽动败坏)
破裂,迸裂〖break;downburst〗
天崩地塌壮士死。——吴士玉《玉带生歌奉和漫堂先生》
又如:谈崩了;崩裂(物体突然破裂);崩云(破裂的云彩);把气球吹崩了
炸伤;枪毙〖gooffin;hitbyshooting〗。如:爆竹崩了他的手;咋不崩了他?
血崩,指妇科“崩症”〖metrorrhagia〗
崩殂
bēngcú
〖die〗死。古时指皇帝的死亡
先帝创业未半而中道崩殂。——诸葛亮《出师表》
崩摧
bēngcuī
〖collapse〗崩塌
丘峦崩摧。——唐·李白《梦游天姥吟留别》
崩倒
bēngdǎo
〖collapse〗倒塌
中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作。——《虞初新志·秋声诗自序》
崩坏
bēnghuài
〖collapse,crumble〗毁坏;崩溃
诗道崩坏
崩毁
bēnghuǐ
〖collapse〗崩溃灭亡
崩决
bēngjué
〖bebreached〗崩塌溃决
堤岸崩决
崩溃
bēngkuì
〖collapse;breakdown;giveway;gotopieces;onone’slastlegs〗
崩毁溃散
堤坝可能崩溃,会淹死成千上万的人
彻底破坏或垮台
视兆人万姓崩溃之血肉,曾不异夫腐鼠。——清·黄宗羲《原君》
敌军全线崩溃
国民经济崩溃
崩裂
bēngliè
〖burst(break)apart〗物体突然分裂成若干部分
崩塌
bēngtā
〖collapse;crumble;cavein;falldown〗崩裂倒塌
崩坍
bēngtān
〖avalanche〗悬崖、陡坡等崩裂散裂;崩塌
山崖崩坍
崩症
bēngzhèng
〖metrorrhagia〗又叫“血崩”。中医病名,非行经期而阴道大量出血的症候。治疗应首先防止血脱晕厥,故宜先益气固摄,后调补任冲

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– UBB 仰(山)月月

注音 จู้อิน:

– ㄅㄥ

拼音 พินอิน:

– bēng

前缀: 山=[体]地面高出的部分。

字身: 朋=[用]同类,朋分。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]山朋分而倒塌下来。

体:

用:

因:

崩溃: 倒塌而溃散。

崩殂: 倒塌而亡,指天子。

崩裂: 倒塌而裂。

果:

山崩: 山倒塌。

血崩: 妇女子宫出血不止。

组合字: 漰塴傰磞蹦绷

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pvvy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pong

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ben

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ben1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bang

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pang1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hou

韩音 เสียงเกาหลี : buq

越南音 เสียงเวียดนาม : bawngz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!