ลำดับขีดอักษร:己【jǐ】

หมวดอักษร: 己

ความหมายปัจจุบัน :

己 [jǐ] ตัวเอง –> 自己 [zìjǐ] ตัวเอง เช่น 1.你自己做吧。 เธอทำเองแล้วกัน 2.我想自己呆会儿。 ฉันอยากอยู่คนเดียวสักพัก, 知己 [zhījǐ] รู้ใจ

พัฒนาการตัวอักษร :
对别人称本身:自己。知己。反求诸己。推己及人。己所不欲,勿施于人。
天干的第六位,用作顺序第六的代称。
人彼
笔画数:3;
部首:己;
笔顺编号:515
笔顺:折横折

jǐ
【代】
(象形。甲骨文字形,象绳曲之形。“己”是古“纪”字,假借作“自己”用。①本义:丝的头绪,用以缠束丝。②自己)自己,本人〖oneself〗
知己知彼,百战不殆。——《孙子兵法》
而己亦人也。——《吕氏春秋·察今》
自拟己头。——晋·干宝《搜神记》
且噬己也。——唐·柳宗元《三戒》
不以己悲。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
在己为有悔。——宋·王安石《游褒禅山记》
又如:舍己为公;异己;克己;知己;己身(自己);己私(自己的欲望);己里钱(血汗钱,私房钱)

jǐ
【名】
天干的第六位〖thesixthofthetenHeavenlyStems〗
己与三相近。——《吕氏春秋·慎行论》
又如:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

jǐ
【动】
借作“给”〖give〗
一二千两银子东西己人!叫他唱二万出戏我看了,己他一个!——《醒世姻缘传》
己方
jǐfāng
〖one’sownside;ourside〗自己这方

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SU 侧(尸)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧˇ

拼音 พินอิน:

– jǐ

前缀:

字身:

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [体]象万物辟藏之形,象人腹,借为天干的第六位。自称词。

体:

用:

自己: 自称我。

因:

果:

组合字: 𨥈杞泛圮厄芑屺妃已起犯配纪记

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kvx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kix

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ci

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ji

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ji3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gei

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gi2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ki2

日音 เสียงญี่ปุ่น : ki

韩音 เสียงเกาหลี : gi

越南音 เสียงเวียดนาม : kir

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!