ลำดับขีดอักษร:帝【dì】

หมวดอักษร: 巾

ความหมายปัจจุบัน :

帝 [dì] พระเจ้า,กษัตริย์ –> 上帝 [shàngdì] พระเจ้า, 帝国大厦 [dìguó dàshà] ตึกเอ็มไพร์สเต็ด(Empire State Building)

พัฒนาการตัวอักษร :
宗教徒或神话中称宇宙的创造者和主宰者:上帝。玉皇大帝。
君主:帝王。皇帝。称帝。帝制。
emperorGod
笔画数:9;
部首:巾;
笔顺编号:414345252
笔顺:捺横捺撇捺折竖折竖


【名】
(象形。甲骨文字形,象花蒂的全形。上面象花的子房,中间象花萼(花瓣外面的绿片)。下面下垂的象雌雄花蕊。本义:花蒂)
天帝,上帝。宗教或神话中称主宰万物的神。最高的天神。古人想像中宇宙万物的主宰〖thesupremeBeing〗
帝,上帝,天之神也。——《字汇》
帝命不时。——《诗·大雅·文王》

在帝左右。
兆五帝于四郊。——《周礼·大宗伯》
操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。——《列子·汤问》
又如:帝乡(传说中天帝居住的仙乡);帝君(古人对神的尊称);帝江(传说中的神名。居于“天山”)
君主,皇帝〖monarch;emperor〗
帝,王天下之号也。——《说文》
帝,君也。——《尔雅》
帝乙归妹。——《易·泰》
安帝雅闻衡善求学。——《后汉书·张衡传》
争强为帝。——《战国策·赵策》
揣帝无杀瑞意。——《明史·海瑞传》
于是益知西后与帝之不相容矣。——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:帝王州(帝王居住的地方);帝世(帝王的世系);帝储(皇太子);帝祚(帝位);帝典(帝王的法制)
天〖sky〗。如:帝宫(天宫);帝青(青天)
帝国主义的简称〖imperialism〗。如:反帝反封建斗争


【动】
称帝,为帝〖respectoneselfasemperor〗
陛下承大乱之极,受命而帝,兴明祖宗。——《后汉书》
子孙帝王万世之业也。——汉·贾谊《过秦论》
尊奉为帝〖respectasemperor〗
不敢复言帝秦!——《战国策·赵策三》
帝都
dìdū
〖imperialcapital〗帝王所居的城。也叫“帝京”
帝俄
Dì-E’
〖tsaristRussia〗指沙俄,即沙皇统治的俄国
帝国
dìguó
〖empire〗很大或有殖民地的君主国家
罗马帝国
虽没有帝王但向外扩张的国家,有时也称“帝国”指版图
一则曰老大帝国。——清·梁启超《饮冰室合集·文集》
比喻机构庞大、实力雄厚的大企业
报业帝国
金融帝国
帝国主义
dìguózhǔyì
〖imperialism〗∶指垄断的、寄生的、腐朽的、垂死的资本主义,是资本主义发展的最高和最后阶段
〖imperialiststates〗∶指帝国主义国家
帝号
dìhào
〖titleofanemperor〗帝王的称号
帝王
dìwáng
〖emperor〗帝国的君主或最高统治者,实行终身制和世袭制
昔人愿世世无生帝王家。——清·黄宗羲《原君》
帝乡
dìxiāng
〖placewhereGodLived〗传说中天帝住的地方
帝乡不可期。——晋·陶渊明《归去来兮辞》
帝业
dìyè
〖emperor’sachievements〗帝王的事业或功业
益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。——《三国志·诸葛亮传》
帝制
dìzhì
〖autocraticmonarchy〗君主专制政体,以一人担任终身职世袭的国家元首的政体形式,小至有名无实,大至绝对专制
帝子
dìzǐ
〖princesandprincesses〗帝王的子女

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YBLB 卜月緃(中)月

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧˋ

拼音 พินอิน:

– dì

前缀:

字身:

字源: 象形,指事-甲骨文

字意: [体]象至高主宰,指君主也。

体:

皇帝: 君主。

上帝: 万世的君主。

帝制: 君主制度。

帝祚: 君主之位。

帝室: 君主之室。

帝业: 君主之业。

帝国: 君主之国。

用:

因:

果:

组合字: 鍗楴渧褅偙揥啼蒂崹遆禘碲蹄缔谛

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : teegs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : teh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ti

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : di

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : di4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : di3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : te3

日音 เสียงญี่ปุ่น : tei

韩音 เสียงเกาหลี : jei

越南音 เสียงเวียดนาม : ddees

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!