ลำดับขีดอักษร:府【fǔ】

หมวดอักษร: 广

ความหมายปัจจุบัน :

府 [fǔ] สถานที่ราชการ, จังหวัด –> 政府 [zhèngfǔ] รัฐบาล

พัฒนาการตัวอักษร :
储藏文书或财物的地方:府库。天府。
旧时封建贵族和官僚的主宅,泛指一般人的住宅:府邸。府第。王府。府上。
中国唐代至清代的行政区域名,等级在县和省之间:开封府。府尹。府治。府试。首府。
国家行政机关:政府。官府。
古同“腑”,脏腑。
笔画数:8;
部首:广;
笔顺编号:41332124
笔顺:捺横撇撇竖横竖捺


【名】
(形声。从广(yǎn),表示与房屋有关,付声。本义:府库,府藏。古时国家收藏文书或财物的地方)
同本义〖repository〗
府,文书藏也。——《说文》
开府库,出币帛。——《淮南子·时则》
在府言府。——《礼记·曲礼》
籍吏民,封府库,而待将军。——《史记·项羽本纪》
以问公卿,亦以为虚费府帑。——《汉书·匈奴传》
遇有水旱疾疫,则开仓廪悉府库以赈之。——清·洪亮吉《治平篇》
又如:府室(国家书库);府库(官府储存财物、兵甲的仓库);府实(府库中的财物);府帑(国库;国库所藏的金帛);府钱(府库的钱财)
古代管理财货或文书的官吏〖financialordocumentalofficial〗。如:府吏(古时管理财货文书出纳的小吏)
官署。汉至南北朝多指高级官员及诸王治事之所〖governmentagency;seatofgovernment〗
以八法治官府。——《周礼·太宰》。注:“百官所居曰府。”
宫中府中,俱为一体。——诸葛亮《出师表》
缙绅大夫士萃于左丞相府,莫知计所出。——宋·文天祥《【指南录】后序》
又如:府上(官府,衙门;今尊称对方家宅或家乡);府厅(官署的厅堂);府朝(官署;王府);府幕(府署的幕僚)
第宅。地方行政长官或达官贵人的官邸〖mansion;offlcialresidence〗。如:王府(有王爵封号的人的住宅);府寺(古代公卿的官舍);府舍(官舍,官邸)
唐朝至清朝的行政区划,比县高一级〖prefecture〗。如:常德府,济南府;府元(府试头名);府庠(州府里的学校)
对别人住宅的敬称〖yourhome〗。如:造府请教
通“腑”。脏腑〖internalorgansofhumanbody;viscera〗
所谓上喘而为水者,阴气下而复上,上则邪客于藏府间,故为水也。——《素问》

五藏已伤,六府不通。
又如:六府(中医指胃、小肠、大肠、膀胱、胆和三焦)


【动】
通“俯”。屈身,低头,与“仰”相对〖bowone’shead〗
王府而视之,其宫榭若累块积苏焉。——《列子·周穆王》
又如:府然(屈身、低头的样子)
府城
fǔchéng
〖prefecturalcity〗旧时府级行政机构所在地
府绸
fǔchóu
〖poplin〗由棉、涤、毛、锦或混纺纱织成的平纹细密织物
府邸,府第
fǔdǐ,fǔdì
〖mansionhouse;officialresidence〗∶贵族官僚的住宅
〖hall〗∶中世纪王公贵族的城堡或邸宅
府尹
fǔyǐn
〖prefecturalmagistrate〗府级的最高长官,相当明清时代的知府
府治
fǔzhì
〖siteofprefecturalgovernment〗知府衙门的所在地

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– IODI 点(戈)人木点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˇ

拼音 พินอิน:

– fǔ

前缀: 广=[体]象屋之形,空间。

字身: 付=[用]人持物与人,交给。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]事物发付之处,官邸,行政组织、区域。

体:

政府: 政治组织。

府会: 行政组织。

用:

府上: 尊称对方家宅或家人。

因:

果:

组合字: 腑俯捬

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pox

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pyox

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hu2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hu2

日音 เสียงญี่ปุ่น : hu

韩音 เสียงเกาหลี : bu

越南音 เสียงเวียดนาม : phur

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!