ลำดับขีดอักษร:弟【dì】

หมวดอักษร: 弓

ความหมายปัจจุบัน :

弟 [dì] น้องชาย –> 弟弟 [dìdi] น้องชาย, 兄弟 [xiōngdì] พี่ชายน้อยชาย(brother)

พัฒนาการตัวอักษร :
同父母(或只同父、只同母)的比自己年纪小的男子:弟弟。兄弟。
亲戚或亲族间辈分相同的比自己年纪小的男子:表弟。堂弟。
称同辈比自己年纪小的男性:老弟。师弟。
学生对老师自称或别人指称:弟子。徒弟。
古同“第”,次序。
古同“第”,但。古同“悌”,孝悌。


tuí
〔弟靡〕颓唐;柔顺。


笔画数:7;
部首:弓;
笔顺编号:4351523
笔顺:捺撇折横折竖撇


【名】
(象形。甲骨文字形,象有绳索围绕于“弋”,象竖立有杈的短木桩。绳索捆束木桩,就出现了一圈一圈的“次第”。本义:次第)
同本义〖order〗
弟,韦束之次第也。——《说文》
乱必有弟。大乱五,小乱三。——《吕氏春秋·原乱》
弟弟〖youngerbrother〗
男子先生为兄,后生为弟。——《尔雅·释亲》
如兄如弟。——《诗·邶风·谷风》
称小功以下为兄弟,大功以上为昆弟。——《仪礼·丧服》
联兄弟。——《周礼·大司徒》。注:“兄弟婚姻嫁聚也。”
又如:弟老的(排行最小的);弟郎(兄弟);弟兄相狱(兄弟相互诉讼);弟昆(弟兄);弟息(弟弟与儿子);弟道(做弟弟应遵守的道德标准)
泛指亲戚或亲族中辈分相同的而年纪较小的男子〖cousin〗。如:表弟;堂弟;弟长(年少者与年长者)
朋友相互间的谦称——多用于书信中〖usedinplaceof“I”〗。如:小弟;愚弟
门生;学生〖disciple〗。如:徒弟;弟子孩儿(骂人语。婊子养的,妓女生的孩儿)
古代亦称妹为弟〖youngersister〗
弥子之妻与子路之妻,兄弟也。——《孟子》


【动】
通“悌”。敬爱兄长〖respectbrother〗
孝弟也者,其为人之本兴?——《论语·学而》
国有礼有乐,有诗有画,有善有修,有孝有弟,有廉有辩。——《商君书·去强》
能以事亲谓之孝,能以事兄谓之弟,能以事上谓之顺,能以使下谓之君。——《荀子·王制》
僚友称其弟也。——《礼记·曲礼上》
弟弟
dìdi
〖youngerbrother〗
弟弟,同父母(或只同父或母)而年小于自己的男子
同辈而年纪比自己小的男子
弟妇
dìfù
〖youngerbrother’swife;sister-in-law〗弟弟的妻子
弟妹
dìmèi
〖youngerbrotherandsister〗∶弟弟和妹妹
〖youngerbrother’swife〗∶弟弟的妻子
弟媳
dìxí
〖youngerbrother’swife〗弟弟的妻子
弟兄
dìxiong
〖brothers〗弟弟和哥哥
亲弟兄
也用作朋友之间的称呼
弟子
dìzǐ
〖disciple;follower;pupil〗∶门徒,徒弟;接受他人教导并帮助传播和实行的人

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CNLH 金钩(弓)緃(中)斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄊㄧˋ

– ㄉㄧˋ

拼音 พินอิน:

– tì

– dì

前缀: 弓=[体]发箭之器。

字身: 弋=[体]射鸟之箭,以线系之。

字源: 会意,指事,形声-金文

字意: [体]系箭发弓,次第也;同胞后出生者,次者,谦称,从师受教的人。

体:

兄弟: 同胞之长次男性。

用:

因:

果:

组合字: 晜锑梯涕焍悌娣睇稊珶绨

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : diilx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : deh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : di

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : di4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : di6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : te6

日音 เสียงญี่ปุ่น : tei

韩音 เสียงเกาหลี : jei

越南音 เสียงเวียดนาม : ddeej

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!