ลำดับขีดอักษร:彻【chè】

หมวดอักษร: 彳

ความหมายปัจจุบัน :

彻 [chè] ตลอด ทะลุ ถึง,透彻 (tòu chè)ละเอียดและลึกซึ้ง 贯彻 (guàn chè)ดำเนินให้ได้ผลไปจนถึงที่สุด 洞彻 (dòng chè)เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง (dòngchè)เข้าใจอย่างถ่องแท้ 彻骨 (chě gǔ)ถึงกระดูก 彻底 (chè dǐ)ถึงที่สุด ถึงแก่นแท้ ซึ้ง (chèdǐ)ถึงที่สุด (chèdǐ)โดยสิ้นเชิง 彻头彻尾 (chè tóu chè wěi)ตั้งแต่หัวจรดเท้า (chètóuchèwěi)ตั้งแต่หัวจรดเท้า 彻夜 (chè yè)ตลอดคืน ทั้งคืน (chèyè)ตลอดทั้งคืน 彻 (chè)ตลอด ทะลุ ถึง (chè)ทะลุ” “

พัฒนาการตัวอักษร :(徹)
chè
通,透:贯彻。透彻。彻底。彻骨。彻悟。响彻。
治,开发:“彻田为粮”。
毁坏:“彻我墙屋”。
笔画数:7;
部首:彳;
笔顺编号:3321553
笔顺:撇撇竖横折折撇


chè
【动】
(形声。从彳(chì),甲骨文,从“鬲”(炊具)从“丑”(举手),表示吃罢饭用手撤去炊具的意思。《说文》给古文增加了音符“彳”,变成了形声字。本义:撤除,撤去)
同本义〖remove〗
废彻不迟。——《诗·小雅·楚茨》
司宫彻之士。——《礼记·燕礼》
彻筮席。——《礼记·士冠礼》
大夫无故不彻县。——《礼记·曲礼》
且虽诸侯相见,军卫不彻,警也。——《左传·宣公十二年》
三家者以《雍》彻。——《论语·八佾上》
解车休马,罢酒彻乐。——《淮南子·原道》
又如:彻案(撤去食案);彻坐(撤去座位);彻兵(撤军)
拆毁;拆下〖dismantle〗
彻我墙屋。——《诗·小雅·十月之交》
伯昌号衰,秉鞭作牧,何令彻彼岐社,命有殷国?——《楚辞·天问》
又如:彻屋(拆除房屋)
通达;明白〖understand〗
汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。——《列子·汤问》
又如:彻鉴(明鉴;洞察)
垦治〖reclaim〗
彻田为粮。——《诗·大雅·公刘》
又如:彻田(垦治田地)
穿透〖penetrate;pierce〗
日光下彻,影布石上。——唐·柳宗元《至小丘西小石潭记》
又如:彻札(穿透铠甲)
结束,完结〖finish;complete〗
自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻。——杜甫《茅屋为秋风所破歌》
又如:彻命(达其使命);彻卷(毕卷;读章全卷)


chè
【形】
通,达〖thorough;penetrating;clear〗
彻,通也。——《说文》
果无不彻。——《国语·晋语六》
摄而不彻。——《国语·楚语上》
陈士卒百人以为彻行百行。——《国语·吴语》
其何事不彻?——《国语·周语上》
焚烟彻于上。——《国语·鲁语上》
其聪能听彻之。——《国语·楚语下》

民之彻官百品。
不敢彻声闻于天王。——《国语·国语上》
物彻疏明。——《庄子·应帝王》
目彻为明,耳彻为聪,鼻彻为颤,口彻为甘,心彻为知,知彻为德。——《庄子·外物》。注:“彻,通也。”
又如:透彻(详尽而深入);洞彻(透彻地了解);通彻(通晓;贯通);彻夜(通宵,整夜);彻内彻外(从里到外;完完全全);彻朗(清明。指心地清净光明)
彻底
chèdǐ
〖thorough;thoroughgoing;utter;full;complete;exhaustive;bagandbaggage〗∶通透到底。形容深透、完全而无所遗留
说话前彻底打量过她
彻底打扫了一遍
〖clear;limpid〗∶形容水清见底
清澄彻底的江水
彻骨
chègǔ
〖tothebone〗深透入骨,比喻程度极深
寒风彻骨
彻头彻尾
chètóu-chèwěi
〖outandout;throughandthrough;complete;fromclawtothecaring;headoverheels〗∶从头到尾
那样彻头彻尾地牟利,那样直言不讳的贪婪,关于它没什么好说的
〖downright;dyed-in-the-water;outright〗∶不折不扣
分明是彻头彻尾的废话
彻夜
chèyè
〖allnight;allthroughthenight〗整夜;一夜
彻夜苦读

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HOYBK 斜(竹)人卜月叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄜˋ

拼音 พินอิน:

– chè

前缀: 彳=[体]行为。

字身: 育攴=[用]生养使作善。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]生养使作善,通达也。

体:

用:

彻骨: 通达骨中。

彻底: 通达至底。

彻悟: 通达之悟。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : trieetj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!