ลำดับขีดอักษร:彼【bǐ】

หมวดอักษร: 彳

ความหมายปัจจุบัน :

彼 [bǐ] นั้น, ฝ่ายตรงข้าม –> 知己知彼 百战百胜 [zhījǐzhībǐ bǎizhànbǎishèng] รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง, 彼此 [bǐcǐ] ทั้งสองฝ่าย เช่น 彼此依赖是爱 คนสองคนพี่งพากันและกันคือความรัก, 彼得 [bǐdé] ปีเตอร์(Peter), 彼得潘 [bǐdepān] ปีเตอร์แพน

พัฒนาการตัวอักษร :
那,那个:彼岸。此起彼伏。
他,对方:知己知彼。彼此。
己此
笔画数:8;
部首:彳;
笔顺编号:33253254
笔顺:撇撇竖折撇竖折捺

bǐ
【代】
(形声。从彳,皮声。“彳”(chì)。本义:流行、传播,施加)
那,与“此”相对〖that〗
彼,对此称彼也。——《玉篇》
逝将去女,适彼乐土。——《诗·魏风·硕鼠》
彼君子兮,不素食兮。——《诗·魏风·伐檀》
此土延续石耳。——宋·沈括《梦溪笔谈》
又如:彼此腾倒着做(彼此交换。骂西门庆与书童有染,而书童又与李瓶儿有染);彼苍(指天);此起彼伏;彼人(那人)
另一个事物〖theother;theanother〗
知彼知己,百战不殆。——《孙子·谋攻》
又如:由此及彼
他,他们〖theotherpart〗
彼与彼年相若也。——唐·韩愈《师说》
幸而杀彼,甚善!——唐·柳宗元《童区寄传》
彼岸
bǐ’àn
〖theothershore〗∶另一边,对岸
大西洋彼岸
〖realm〗∶比喻所追求和向往的一种境界
到达理想的彼岸
〖Faramita〗∶佛教。认为脱离尘世烦恼、取得正果之处
彼苍
bǐcāng
〖bluesky;Heaven〗天的代称。《诗·秦风·黄鸟》:“彼苍者天。”苍,天色
幸彼苍默佑。——《广州军务记》
彼此
bǐcǐ
〖eachother;bothparties;oneanother;youandI〗对称词。指你我、双方,那个和这个
彼此错杂。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
军中之将,各有彼此。——《资治通鉴》
彼此彼此
bǐcǐbǐcǐ
〖somustyou;sohaveyou;sodoyou〗∶常用做客套话,表示大家一样
您辛苦啦!——彼此彼此
〖allthesame〗[方言]∶含义是:大家一样
反正大家都是二级工,彼此彼此
彼等
bǐděng
〖they〗不包括说话的人或作者在内的一群非特指的人或势力;尤指对说话者或写作者所强加的那不受欢迎的限制行为或决定应该负责的一群人或势力
彼人
bǐrén
〖thatperson〗那人
彼时
bǐshí
〖thattime〗那个时候
彼一时,此一时
bǐyīshí,cǐyīshí
〖thatwasonesituation,andthisisanother;timeshavechanged〗指时间不同,情况也不一样了

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HODHE 斜(竹)人木斜(竹)水

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧˇ

拼音 พินอิน:

– bǐ

前缀: 彳=[用]二人也。

字身: 皮=[体]外表。

字源: 会意,形声-石文

字意: 二人之外,第三人也,第三人称。

体:

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pralx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : piex

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bei3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bei

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bi2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : he1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hi

韩音 เสียงเกาหลี : pi

越南音 เสียงเวียดนาม : bir

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!