ลำดับขีดอักษร:径【jìng】

หมวดอักษร: 彳

ความหมายปัจจุบัน :

径 (徑) [jìng] –> 半径 [bànjìng] รัศมี(radius), 直径 [zhíjìng] เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter), 外径 [wàijìng] เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(external diameter), 内径 [nèijìng] เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(internal diameter), 田径 [tiánjìng] กีฬาประเภทลู่และลาน, 田径运动 [tiánjìngyùndòng] กีฑา(ลู่และลาน), 径赛 [jìngsài] การแข่งขันวิ่ง

พัฒนาการตัวอักษร :(徑)
jìng
小路;亦指道路,方法:径道。山径。捷径。途径。大相径庭(相差太远)。
直,直捷了当:径直。径流。径情(任性)。径自。
数学上指连接圆心和圆周的直线:直径。
笔画数:8;
部首:彳;
笔顺编号:33254121
笔顺:撇撇竖折捺横竖横


jīng
【动】
经过,行经〖pass〗
径,过也。——《广雅》
夜径泽中。——《汉书·高帝纪》。按,行也。
又如:径历(经过);径复(往返,迂回曲折)


jīng
【名】
南北为径〖northsouthern〗。如:径轮(南北之间的长度)
另见jìng

徑、逕
jìng
【名】
(形声。从彳(chì),表示与道路有关,巠声。本义:步行小路)
同本义〖footpath;path〗
径,步道也。——《说文》
径,小道也。——《字林》
艮为径路。——《易·说卦》
审端径术。——《礼记·月令》
送丧不由径。——《礼记·曲礼》
行不由径。——《论语》
夫逃虚空者,藜藿柱乎鼪鼬之径。——《庄子·徐无鬼》
夫惟捷径以窘步。——《离骚》
三径就荒。——晋·陶渊明《归去来兮辞》
野径云俱黑。——唐·杜甫《春夜喜雨》
又如:径术(径路与沟洫);径路(小路);径逾(本意是逾越堤渠而走。引申为不走正道);径行(小路与大道);径界(小路);径畛(田间道路)
泛指道路〖road〗
塞徯径。——《礼记·月令》。注:“徯径,禽兽之道也。”
皋兰被径兮路斯渐。——《楚辞·招魂》
又如:径要(必经之要道;要领,精义)
途径;门路〖means;way〗。如:径路(比喻处世行事的途径);径途(途径;门径)
直径〖diameter〗
员径八尺。——《后汉书·张衡传》
径寸之木。——明·魏学洢《核舟记》
又如:径中(指中径,内经);径寸(圆的直径为一寸);径轮(南北的长度,直径);径寸心(寸心。心在胸中占径寸之地,故称)
在赛跑道上进行的运动(如赛跑或跨栏的比赛项目)〖track〗。如:径赛


jìng
【副】
径直;直接〖directly;straightway〗
肃径迎之。——《资治通鉴》
一狼径去。——《聊斋志异·狼三则》
径造袁所。——清·梁启超《谭嗣同传》
径造庐。(一直上门来。径,一直,径直。造,到,往。)——《聊斋志异·促织》
又如:径捷(直接,便当);径启(直接了当地陈述、启禀);径取(直接出兵夺取);径行(直行,任性而行)
特地,特意〖specially〗
径差潘美…前来聘请赴京授职。——罗贯中《风云会》
通“竟”。即,就〖then〗
不过一斗,径醉矣。——《史记·滑稽列传》


jìng
【动】
取道〖via;bywayof〗
夜径泽中。——《史记·高祖本纪》
经过〖passthrough〗
昔赵衰以壶飱从,径,馁而弗食。——《左传·僖公二十五年》
河水南径北屈县故城西。——郦道元《水经注》
另见jīng
径道
jìngdào
〖path〗便道,小路。
从径道亡。——《史记·廉颇蔺相如列传》
径迹
jìngjì
〖track〗粒子在穿越路径上留下的痕迹
径庭
jìngtíng
〖veryunlike〗差得非常远。亦作“径廷”
如使仁而无择,奚为修善立名乎?斯径廷之辞也。——刘峻《辨命论》
大相径庭
径向
jìngxiàng
〖radial〗沿半径的方向的
径直
jìngzhí
〖directly〗∶直接;一直朝向
这一班客机从广州径直飞往海口
〖straightaway〗∶表示直接进行某事
他说也没说一声,就径直走了
径自
jìngzì
〖straightaward〗表示凭自己的意愿做某事
他没到下班时间便径自走了

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HOMVM 斜(竹)人横(一)纽(女)横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄥˋ

拼音 พินอิน:

– jìng

前缀: 彳=[体]行走。

字身: 巠=[体]直波,垂直,最短之距离。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]行走最短的距离,小路,系统中心到边沿。|[用]简略的。

体:

半径: 圆心到圆周的距离。

小径: 小路。

用:

径自: 简略地自己决定。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : kinhs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!