ลำดับขีดอักษร:徽【huī】

หมวดอักษร: 彳

ความหมายปัจจุบัน :

徽 [huī] สัญลักษณ์, ตรา –> 安徽省 [Ānhuīshěng] มณฑลอันฮุย, 党徽 [dǎnghuī] สัญลักษณ์พรรค/ตราพรรค, 校徽 [xiàohuī] ตราโรงเรียน, 徽章 [huīzhāng] ตรา, 徽标 [huībiāo] ตรา/โลโก้

พัฒนาการตัวอักษร :huī
标志,符号:国徽。校徽。帽徽。徽章。徽记。徽帜(zh?)。
美好的:徽号。
〔徽州〕旧地名,在今中国安徽省歙县。简称“徽”,如“徽墨”。
系琴弦的绳,后用做抚琴标记的名称,古琴全弦共十三徽。
笔画数:17;
部首:彳;
笔顺编号:33225215542343134
笔顺:撇撇竖竖折竖横折折捺竖撇捺撇横撇捺

huī
【名】
(形声。从糸(mì),表示与线丝有关,微省声。本义:三纠绳)
同本义〖threestrandsofrope〗
徽,三股绳也。——《说文》
系用徽纆。——《易·坎》。刘注:“三股为徽。”
绳索〖rope〗
免于徽索。——《汉书·扬雄传》。注:“绳也。”
又如:徽索(徽绳。捆绑俘虏、罪人的绳索);徽纆(绳索;捆绑);徽缠(绳索。亦比喻束缚,牵累);徽绳(徽索。指捆绑罪人的绳索)
琴徽,系琴弦的绳〖cordforthestringofastringedinstrument〗
今夫弦者,高张急徽,追趋逐耆,则坐者不期而附矣。——《汉书·扬雄传》
后亦指七弦琴琴面十三个指示音节的标识
弦以园客之丝,徽以钟山之玉。——嵇康《琴赋》
标志;符号〖emblem;sign〗。如:徽车(饰有徽帜的车);徽物(指区别等级的标志物,如旌旗、服饰等);徽识(古代朝廷或军中用以识别的标志);国徽;校徽;帽徽
旗帜〖flag〗
易服色,殊徽号。——《礼记·大传》
绑腿布〖bandage〗
徽,袤幅也。——《说文》。段玉裁注:“即《诗》之邪幅也。”
徽州的省称〖Huizhouprefecture〗。旧府治在今安徽省歙县。如:徽墨
安徽省的简称〖Anhui〗。如:徽调

huī
【形】
美好;善良〖good〗
徽,善也。——《尔雅·释诂》
又如:徽睇(美丽的眼睛);徽绩(美好的功绩);徽徽(美好的样子);徽显(善美显著)
宏伟〖magnificent〗。如:徽业(宏业,伟业);徽庸(丰功,伟绩);徽绩(伟绩)

huī
【动】
停止;静止〖still〗
悲风徽行轨,倾云结流蔼。——陆机《挽歌诗》
束缚;捆绑〖bind〗
徽以纠墨。——扬雄《解嘲》
如:徽束;徽猛(束缚猛兽)
徽号
huīhào
〖titleofhonour〗美称
这等一位活菩萨,岂可没个徽号?——明·罗懋登《三宝太监西洋记通俗演义》
徽记
huījì
〖crest〗正式地用作(如一个家族,部落或国家的)象征的徽章、像章、图案或其它物件
徽剧
huījù
〖AnhuiOpera〗安徽地方戏曲剧种之一,流行于该省和江苏、浙江、江西等地区。旧称“徽调”
徽墨
huīmò
〖inkstickproducedinHuizhou〗中国名墨之一,因产于徽州得名称
徽章
huīzhāng
〖badge;emblem;insignia〗戴在身上表示身分、职业的标志
徽章收藏家
徽帜
huīzhì
〖banner〗标志;旗帜
徽帜以变,器械以革。——《文选·左思·魏都赋》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HOUFK 斜(竹)人仰(山)火叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄟ

拼音 พินอิน:

– huī

前缀: 纟=[用]丝绳。

字身: 微=[用]微下省兀,三股绳也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]束丝为绳,美善。|[体]供识之标识。

体:

徽章: 标识章记。

用:

徽音: 美善之音。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : hmvl

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : hyoi

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huei1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hui1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hui1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ki

韩音 เสียงเกาหลี : hui

越南音 เสียงเวียดนาม : huyz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!