ลำดับขีดอักษร:必【bì】

หมวดอักษร: 心

ความหมายปัจจุบัน :

必 [bì] ต้อง, จำเป็นต้อง –> 必然 [bìrán] จะต้อง…อย่างแน่นอน, 必需 [bìxū] จำเป็นต้อง, 必要 [bìyào] จำเป็น, 何必 [hébì] ไม่จำเป็นต้อง, 势必 [shìbì] จำต้อง

พัฒนาการตัวอักษร :
一定:必定。必然。必须(一定要)。必需(不可少的)。势必。未必。事必躬亲。
决定,肯定:“深念远虑兮,胜乃可必”。
固执:“毋意,毋必”。
果真,假使:“王必无人,臣愿奉璧往使”。
笔画数:5;
部首:心;
笔顺编号:45434
笔顺:捺折捺撇捺

bì
【名】
(会意。从八,从弋。弋亦兼表字音。“八”表示“分”,“弋”即“杙”,小木桩,合起来指用木杆做标记。本义:区分的标准)
标杆;标准〖guidepost〗
必,分极也。——《说文》


bì
【动】
必须,一定要〖must〗
齐宣王使人吹竽,必三百人。——《韩非子·内储说》
必为奇巧声动上。——宋·王谠《唐语林·雅量》
山水必有实景。——蔡元培《图画》
又如:必防其渐(防微杜渐之意。在事情上还不显著或刚刚发生的时侯就加以防止);必也正名(必须按礼教来端正名份)

bì
【副】
必然,必定〖certainly〗
三人行,必有我师焉。——《论语》
人人自以为必死。——《资治通鉴·唐纪》
岂人主之子孙则必不善战哉。——《战国策·赵策》
又如:必因(一定;定然);必败(一定败);必昌(一定光耀);必竟(肯定;一定)
必须〖must〗
故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。——《孟子》

bì
【连】
倘偌;假如〖if〗
必求之,吾助子请。——《左传》
王必无人,臣愿奉璧往使。——《史记·廉颇蔺相如列传》
必备
bìbèi
〖essential〗∶必须具备
必备条件
〖necessary〗∶为某种目的而必须具备的
必备的学习用具
必不得已
bìbudéyǐ
〖ifhaveto〗实在不得不如此。不得已:无可奈何
子贡问政。子曰:“足食、足兵、民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”——《论语·颜渊》
必不可少
bìbukěshǎo
〖absolutelynecessary〗∶绝对需要的
食品是人人必不可少的
〖indispensable〗∶不达到某种目的就不能做成某种事情的
价格稳定对正确的商业计划是必不可少的
必得
bìděi
〖must〗必须,一定要
必得如此
必定
bìdìng
〖beboundto;besureto〗一定
这样一个计划必定很快要失败
他必定要取胜
必恭必敬
bìgōng-bìjìng
〖verydeferentially〗形容态度十分恭敬。必:一定。恭:谦逊有礼貌
但须一桌菜祭之,必恭必敬,即尽人子之孺慕。——清·秋瑾《秋瑾集》
亦作“毕恭毕敬”
必将
bìjiāng
〖will〗——用来表示不可避免性(或必然性)
事故必将发生
必然
bìrán
〖inevitable;certain〗表示事情一定是这样
战者,必然之势也。——宋·苏轼《教战守》
必然
bìrán
〖necessity〗哲学上指不以人们意志为转移的客观发展规律
必然王国
bìránwángguó
〖realmofnecessity〗哲学上指人们在未掌握客观规律以前,盲从于客观规律的支配的境界
必然性
bìránxìng
〖certainty;inevitability;necessity〗指由事物本质决定的事物发展变化的必定趋势
必胜
bìshèng
〖besureofvictory;willcertainlytrumph(win)〗一定获胜
必修
bìxiū
〖obligatory〗按照规定必须学的,尤指取得学位或达到毕业要求必须学的
必修课
必修课
bìxiūkè
〖compulsory(required)course(subject)〗必须学习的课程,比喻必须要做的事情
必须
bìxū
〖must;haveto〗必定;一定要
工作必须严格认真
必须指出
必需
bìxū
〖essential;indispensable;necessary〗非有不可的;不能少的
发展工业所必需的原料
空气是生活所必需的
必需品
bìxūpǐn
〖necessaries〗过日子不能没有的物品(如食品、衣服、住房、医疗保健、设备和家具)
家庭生活必需品
必要
bìyào
〖necessary;essential;indispensable〗不可缺少;非这样不可
采取一切必要的步骤
研究补助金是必要的
必由之路
bìyóuzhīlù
〖inevitablecourse;necessaryway;theroadonemustfollowortake〗∶必须经过的道路
〖theonlyway〗∶泛指事物发展必须遵循的规律
考研究生是当一个大学教师的必由之路
必争之地
bìzhēngzhīdì
〖aplaceofstrategicimportance;areaofcontention〗指两军对垒时,双方非争夺不可的战略要地
白马要冲,是必争之地。今城守寡弱,易可图也。——《周书·王悦传》
若灵武于贼有大利,即是必争之地。——杨亿《论灵州事宜》

倉頡 ชางเจ๋ย์ :

– PH 心斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧˋ

拼音 พินอิน:

– bì

字首: 八=[用]分也。

字身: 弋=[體]可見的識。

字源: 會意,形聲-小篆文

字意: [用]分界,絕對肯定,唯一,專也,定詞。

體:

用:

未必: 不一定要。

務必: 肯定。

何必: 為何一定。

必然: 肯定如此。

必須: 肯定須。

必定: 肯定。

必要: 肯定要。

必恭: 專恭。

因:

果:

組合字: 鉍柲泌宓袐佖怭咇苾妼閟淧秘祕瑟鮅飶毖駜虙

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : plig

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pjit

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : piq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bit

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bi5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bit

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : big4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pit4

日音 เสียงญี่ปุ่น : hitu

韩音 เสียงเกาหลี : pir

越南音 เสียงเวียดนาม : taats

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!