ลำดับขีดอักษร:忌【jì】

หมวดอักษร: 心

ความหมายปัจจุบัน :

忌 [jì] อิจฉา, ริษยา –> 忌妒 [jìdu] อิจฉา, 禁忌 [jìnjì] สิ่งต้องห้าม

พัฒนาการตัวอักษร :
嫉妒,憎恨:猜忌。忌才。忌能。忌妒。忌贤妒能。
害怕,畏惧:顾忌。肆无忌惮。
禁戒:忌戒。忌食。忌讳。禁忌。
父母或祖先死亡的日子,迷信称不吉利的日子:忌日。忌辰。生忌(已死父母的生日)。
笔画数:7;
部首:心;
笔顺编号:5154544
笔顺:折横折捺折捺捺

jì
【动】
(形声。从心,己声。本义:憎恨)
同本义〖hate〗
忌,憎恶也。——《说文》
而忌处者。——《国语·晋语》
不克不忌。——《大戴礼记·卫将军文子》
子将助天为虐,不忌其不祥乎?——《国语·越语》
又如:忌恶(憎恶坏人坏事);忌愤(怨愤,嫉恨)
嫉妒〖bejealousof〗
操虽称美,心甚忌之。——《三国演义》
又如:忌前(妒嫉贤才);忌妇(妒妇,善妒的妻子);忌克(忌妒他人才能而想超过他);忌才(嫉妒他人的才华或才能)
禁忌;忌讳〖taboo;avoid;shun;esehew〗
公室卑则忌直言。——《韩非子·外储说左下》
忌怒,则能害己。——《韩非子·说疑》
又如:忌三房(迷信者认为生病的人忌进新房、产房和灵房);忌作(唐宋习俗谓春、秋社日停做针线);忌针(阴历正月忌动针线);忌惮儿(忌讳害怕)
顾忌〖scruple〗
贪吏害民无所忌。——白居易《采诗官》
又如:忌畏(畏惧害怕);忌惮遮拦(顾虑遮掩);忌器(有所顾忌)

jì
【名】
先辈去世的日子,古时每逢这一天,家人忌饮酒作乐,所以叫“忌日”〖theanniversaryofthedeathofaparent〗。如:死忌;忌时(迷信指禁忌的时日);忌讳(先王的死日与名字);忌日;忌月(旧称父母死亡的月份)
忌妒
jìdù
〖envy;bejeolousof〗对胜过自己的人心怀怨恨
忌恨
jìhèn
〖envyandhate〗妒嫉别人的才能,而心生怨恨
事情已经说清,谁也别再忌恨谁了
忌讳
jìhuì
〖taboo〗∶因风俗习惯或畏惧权势而对某些不吉利的语言或举动有所顾忌
过春节忌讳讲死人
船家忌讳“沉”
犯忌讳
〖vinegar〗[方言]∶指醋
忌讳
jìhuì
〖avoidasharmful;abstainfrom〗力求避免某些可能产生不利后果的事
学习忌讳有始无终
忌刻
jìkè
〖jealousandmean〗为人刻薄善妒
外为宏量,而内多忌刻。——《晋术·王济传》
亦称“忌克”
忌口
jìkǒu
〖dieteticrestraint;beonadiet;avoidcertainfoodbecauseofillness〗由于治疗的需要,要求病人不吃某些食物
忌日
jìrì
〖theanniversaryofthedeathofanancestororsomeoneheldinesteem〗旧指父母及其他亲属逝世的日子
忌食
jìshí
〖dieteticrestraint〗∶忌口
忌食生冷
〖abstainfrom〗∶由于信奉某些宗教教规而不吃〖某种食物〗
印度教徒忌食牛肉,伊斯兰教徒忌食猪肉
忌烟
jìyān
〖giveupsmoking〗戒烟
忌嘴
jìzuǐ
〖avoidcertainfood;beonadiet〗谓因病或其它原因忌吃某些食物

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SUP 侧(尸)仰(山)心

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧˋ

拼音 พินอิน:

– jì

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 己=[体]自己。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]自己之心,畏惧,嫉妒,应戒也。

体:

用:

禁忌: 禁戒。

忌惮: 惧惮。

忌讳: 戒讳。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gvs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gih

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ji

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ki

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ji4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gei

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gi6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ki7

日音 เสียงญี่ปุ่น : ki

韩音 เสียงเกาหลี : gi

越南音 เสียงเวียดนาม : kij

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!