ลำดับขีดอักษร:怠【dài】

หมวดอักษร: 心

ความหมายปัจจุบัน :

怠 [dài] เกียจคร้าน เฉื่อยเนือย,懒怠 (lǎn dài)ขี้เกียจ เบื่อ 懈怠 (xiè dài)เหนื่อยหน่ายและขี้เกียจ 怠慢 (dài màn)1 เฉยเมย เมินเฉย 2 คำพูดที่แสดงความอ้อมค้อม มีความหมายว่า ต้อนรับไม่ดี 怠惰 (dài duò)ขี้เกียจ เกียจคร้าน 怠工 (dàigōng)ละเลย (ไม่ตั้งใจทำงาน)” “

พัฒนาการตัวอักษร :dài
懒惰,忪懈:怠惰。怠倦。怠工。懈怠。
轻慢,不尊敬:怠傲。怠慢。
笔画数:9;
部首:心;
笔顺编号:542514544
笔顺:折捺竖折横捺折捺捺

dài
【形】
(形声。从心,台声。本义:懒惰)
同本义〖lazy;idle;indolent〗
怠,慢也。——《说文》
懈,怠也。——《尔雅》
怠,赖也。——《广雅》
可先而不备,谓之怠。——《国语·周语》
吉事虽止不怠。——《礼记·檀弓》。注:“惰也。”
毋怠荒。——《礼记·曲礼》。注:“放散身体也。”
怠偷甚矣。——《国语·晋语》
俾君子易怠。——《公羊传·文公十二年》
兵民怠而国弱。——《商君书·弱民》
有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”——王安石《游褒禅山记》
又如:怠荒(松弛荒废);怠戏(怠情职责,纵情嬉戏)
疲倦;倦怠〖fatigued〗
怠而后游于清池。——《汉书·司马相如传》
又如:怠容(疲惫的样子)

dài
【动】
使…懒惰〖idle〗
天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。——明·宋濂《送东阳马生序》
轻漫;骄傲不敬重〖treatwithoutproperrespectorcourtesy〗
其民怠沓其君。——《国语·晋语》
守卒皆怠炎(王炎)。——《宋史·杨愿传》
又如:怠玩(指玩忽职守);怠忽(轻慢疏忽);怠沓(怠慢不敬);怠废(怠慢荒废)
怠惰
dàiduò
〖idle;lazy;remiss;slack〗懒惰;不勤奋
怠惰之民不游,费资之民不作。——《商君书·显令》
怠工
dàigōng
〖slowdown;goslow〗故意不积极工作,使工作效率降低
怠倦
dàijuàn
〖delinquentandslack〗懒惰疲塌
坚守岗位不敢怠倦
怠慢
dàimàn
〖cold-shoulder;slight;ignoredeliberately〗∶淡漠;不恭敬
这个客是怠慢不得的。——清·李宝嘉《官场现形记》
〖I’mafraidIhavebeenapoorhost〗∶套话,表示招待不周到
〖idleanddissolute〗∶怠惰放荡
二人怠慢军法,吾故斩之。——《三国演义》

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lcvvx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : daix

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : de

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : doi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dai6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tai6

日音 เสียงญี่ปุ่น : tai

韩音 เสียงเกาหลี : tai

越南音 เสียงเวียดนาม : ddaix

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!