ลำดับขีดอักษร:恍【huǎng】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

恍 (怳) [huǎng] ในฉับพลัน(suddenly) –> 恍然 [huǎngrán] ในฉับพลัน, 恍然大悟 [huǎngrándàwù] รู้แจ้งกระจ่างในฉับพลัน

พัฒนาการตัวอักษร :huǎng
忽然:恍然大悟。
仿佛:恍如隔世。恍惚。
笔画数:9;
部首:忄;
笔顺编号:442243135
笔顺:捺捺竖竖捺撇横撇折


huǎng
【形】
(形声。从心,況省声。字本作怳,亦作慌.本义:狂的样子)
同本义〖mad〗
怳,狂之貌。——《说文》
怳,狂也。——《广雅·释诂四》
临风怳兮浩歌。——《楚辞·少司命》
又如:恍恍(狂的样子)
昏瞆不明的样子〖blurred〗
追怳忽于地底兮。——《后汉书·张衡传》
精神怳惚。——《神女赋序》。注:“不自觉知之意。”
又如:恍恍(模模糊糊);恍忽(形貌模糊不清的样子;神智迷乱不定的样子);恍惑(迷惑)
心神不安的样子;失意的样子〖disquieted〗
怳若有望而不来。——宋玉《登徒子好色赋》。注:“失意貌。”
又如:恍恍(心神不宁的样子);恍惝(失意怅惘);恍怆(失意怅惘的样子);恍然(失意的样子,惆怅的样子)

huǎng
【副】
猛然;忽然〖suddenly〗
恍惊起而长嗟。——唐·李白《梦游天姥吟留别》
一旦恍然似有以得其要领者,然后乃敢会众说而折其衷。——朱熹《中庸章句序》

huǎng
【动】
仿佛;好像〖belike;seem〗。如:恍若(仿佛;好像);恍如(仿佛);恍疑(犹仿佛);恍然(仿佛);恍若(仿佛)
一闪而过〖fleet〗
方转过山子,只见迎面有一个人影儿一恍。——《红楼梦》
恍惚
huǎnghū
〖ecstasy;absentminded〗∶精神不集中,神志不清
精神恍惚
〖trance〗∶证名。指神思不定、慌乱无主。由于七情内伤、外邪内干、发汗过多而损伤心气,以致精神不定
恍恍惚惚
huǎnghuǎng-hūhū
〖trance;dimly;faintly〗神志不清、迷惘的状态
恍然大悟
huǎngrán-dàwù
〖tumbleto;suddenlyrealizing;becomesuddenlyawareof〗突然醒悟过来了
疑惑了一些时…我忽然恍然大悟
恍如隔世
huǎngrúgéshì
〖asifbeingcutofffromtheoutsideworldforages;becomelikeanoldremembrance;feellikesth.wasanotherworld〗恍惚如同相隔了一辈子。喻事物变化发展很快,变化很大
月下重遇,恍如隔世,故人相对久无语
恍悟
huǎngwù
〖suddenlyseethelight〗忽然醒悟

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PFMU 心火横(一)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄤˇ

拼音 พินอิน:

– huǎng

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 光=[用]明亮。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]心中明亮,忽有所悟也;又不可捉摸也。

体:

用:

恍然: 忽有所悟状;又不可捉摸状。

恍惚: 散乱不可捉摸。

恍若: 彷佛。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kwaay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kuang

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : guang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hong2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwau

韩音 เสียงเกาหลี : hoaq

越南音 เสียงเวียดนาม : hoangr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!