ลำดับขีดอักษร:恩【ēn】

หมวดอักษร: 心

ความหมายปัจจุบัน :

恩 [ēn] บุญคุณ –> 恩人 [ēnrén] ผู้มีพระคุณ

พัฒนาการตัวอักษร :ēn
好处,深厚的情谊:恩爱。恩赐。恩宠(指帝王对臣下的优遇和宠幸)。恩德。恩典。恩惠。恩仇。感恩。开恩。
仇怨
笔画数:10;
部首:心;
笔顺编号:2513414544
笔顺:竖折横撇捺横捺折捺捺

ēn
【名】
(形声。从心,因声。本义:恩惠)
同本义〖美favor;benevolence〗
恩,惠也。——《说文》
恩者,仁也。——《礼记·丧服四制》
如此,则上下之恩结矣。——《韩非子·用人》
夫人有恩而背之,不祥莫大焉。——明·马中锡《中山狼传》

先生之恩,生死而骨肉也。
又如:忘恩;报恩;恩润(恩惠德泽);恩义(恩情与道义);恩分(恩惠情分);恩惠教化。古代多指官方对人民而言;恩田(佛家田。三福之一。指父母)
情谊〖friendship〗
大丈夫处世,遇知己之主,外托君臣之义,内结骨肉之恩,言必行,计必从。——《三国演义》

ēn
【形】
恩爱,亲爱〖love,expeciallythatbetweenhusbandandwife;benevolence〗
明主知之,故不养恩爱之心而增威严之势。——《韩非子·六反》
又如:恩客(妓女对特别亲爱的客人的称呼);恩意(恩爱的心意);恩狎(宠爱亲热);恩慈(宠爱慈惠)

ēn
【动】
恩赐,加恩〖bestow(favors,charity,etc.)〗
傅太后恩赵太后。——《汉书·外戚传》
彼不我恩(加恩,优待)也。——唐·柳宗元《童区寄传》
又如:恩赍(恩赐的财物);恩台(老百姓对地方官的尊称);恩相(对长官的尊称);恩家(奴仆尊称主人);恩主(对施恩于己者的敬称)
感恩;感谢〖feelgrateful;bethankful〗。如:恩抚(谓抚育之恩);恩环(衔环以报恩);恩女(父女);恩养钱(亦称“恩养礼钱”。出卖儿女时买方所付钱财的婉称,也指对曾收养自己儿女的人的报酬)
爱〖love〗。如:恩旧(世代友好相交的亲友)
恩爱
ēn’ài
〖conjugallove〗亲热,夫妻之间的亲热和情爱,也指深厚的感情
恩宠
ēnchǒng
〖specialkindnessofaruler〗恩惠与宠爱
恩仇
ēnchóu
〖debtofgratitudeandrevenge〗恩情和仇怨
生死恩仇录
恩赐
ēncì
〖bestow(favors,charity,etc.);favour;charity〗原指帝王赏赐臣下,现泛指因怜悯而施舍
恩德
ēndé
〖benevolence;favour〗恩惠
恩典
ēndiǎn
〖favor;grace〗原指帝王的恩赐和礼遇,现泛指恩惠
恩格斯
ēngésī
〖FriedrichEngels〗(1820—1895)马克思主义创始人之一,马克思的亲密战友,出生于普鲁士莱茵省巴门市。1842年在英国曼彻斯特时同英国工人、宪章派建立了联系,并写了《英国工人阶级状况》一书,提出工人运动必须同社会主义相结合的理论。1844年同马克思会见后,便开始了共同战斗的里程。1847年建立共产主义者同盟,1848年发表了国际共产主义运动第一个战斗纲领——《共产党宣言》。1848年欧洲革命中,同马克思一起参加了德国革命。1864年共同建立第一国际,并同普鲁东主义、巴枯宁主义进行了斗争。1883年马克思逝世后整理马克思的文献,领导工人运动,1889年又建立了第二国际,与形形色色的机会主义进行了斗争。1895年8月于伦敦逝世
恩公
ēngōng
〖benefactor〗对施恩者的敬称
恩惠
ēnhuì
〖favor〗他人给予的或给予他人的好处
恩将仇报
ēnjiāngchóubào
〖bitethehandthatfeedsone;requitekindnesswithenmity〗用仇恨来回报受到的恩惠,指忘恩负义
要罗织月娘出官,恩将仇报。——《金瓶梅》
恩情
ēnqíng
〖favor〗施惠人给受惠人的好处,恩惠情谊
恩人
ēnrén
〖benefactor〗对自己有大恩的人;给予帮助或施恩惠者
救命恩人
恩师
ēnshī
〖loving-teacher〗对自己师长的敬称
恩同再造
ēntóngzàizào
〖thefavorislikegivingsb.anewleaseoflife〗知遇之恩深重就同给予第二次生命
倘能救其一命,真是恩同再造。——《镜花缘》
恩义
ēnyì
〖gratitude;loving-kindness〗恩情道义
吾己失恩义。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
恩荫
ēnyìn
〖benefitfromancestors〗因上辈有功而给予下辈入学任官的待遇;得到恩惠,受到荫庇
遂使抚臣、令尹,并受促织恩荫。——《聊斋志异·促织》
恩遇
ēnyù
〖givespecialtreatment〗指优惠的待遇
君密奏请皇上结以恩遇。——清·梁启超《谭嗣同传》
恩怨
ēnyuàn
〖pastkindnessandgrudge;oldscores〗∶感恩之情与仇怨之情
〖resentment〗∶仇恨
恩泽
ēnzé
〖bounty,benefitreceivedfromabove〗君主恩赐惠及臣民,如雨泽润物
是以愚臣徘徊于恩泽,而不敢自弃者也。——曹植《上责躬应诏诗表》
普施恩泽
恩重如山
ēnzhòngrúshān
〖deepfavor〗形容恩德深厚
神僧恩重如山,寡人酬谢不尽。——《西游记》
恩准
ēnzhǔn
〖approvedbyHisMajesty〗降恩准予(请求);敬称得到批准
蒙老爷恩准,小的不胜万千之喜

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– WKP 方(田)叉(大)心

注音 จู้อิน:

– ㄣ

拼音 พินอิน:

– ēn

前缀: 心=[体]体中内感器官,司情绪及认知。

字身: 因=[体]事情的缘由。

字源: 会意,形声-石文

字意: [体]因及于心,有利之举也

体:

用:

感恩: 感戴人施之利。

恩德: 有利之德。

恩情: 有利之情。

恩典: 有利之范式。

因:

果:

组合字: “”煾𢞴摁嗯””

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qvvn

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : qon

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : en

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : en

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : en1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : jan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : eng1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ern1

日音 เสียงญี่ปุ่น : on

韩音 เสียงเกาหลี : qln

越南音 เสียงเวียดนาม : ownz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!