ลำดับขีดอักษร:悼【dào】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

悼 [dào] ไว้อาลัย(mourn) –> 悼念 [dàoniàn] อาลัย

พัฒนาการตัวอักษร :dào
悲伤,哀念:哀悼。追悼。悼念。悼亡。悼唁。悼词。悼惜。
笔画数:11;
部首:忄;
笔顺编号:44221251112
笔顺:捺捺竖竖横竖折横横横竖

dào
【动】
(形声。从心,卓声。本义:恐惧)
同本义〖beafraidof〗
悼,惧也。陈楚谓惧曰悼。——《说文》
隐悼播越。——《国语·晋语》
恐惧从处曰悼。——《周书·谥法》
怵悼栗而耸兢。——张衡《西京赋》
中心是悼。——《诗·桧风·羔裘》。注:“动也。”
心栗手悼,书不成字。——陈寿《三国志》
又如:悼栗(因惊恐而战栗);悼慑(害怕)
悲痛;哀伤〖mourn〗
悼,哀也。——《广雅》
七年曰悼。——《礼记·曲礼》。注:“怜爱也。”
年中早夭曰悼。——《周书·谥法》
静言思之,躬自悼矣。——《诗·卫风·氓》
昔者,楚欲攻宋,墨子闻而悼之。——《淮南子·修务训》
又如:痛悼;恸悼;伤悼;哀悼(悲痛地追念);悲悼(伤心悼念);悼丧(悲伤沮丧)
悼念〖mourn;grieve〗
帝闻之而悼之。——魏妆《魏书》
又如:悼恩(感怀恩德)

dào
【名】
指年幼之人〖young〗。如:悼耄(指幼童和老人);悼稚(年幼者)
悼词
dàocí
〖memorialspeech〗哀悼死者的话或文章
悼念
dàoniàn
〖mournfor;grieveover〗对死者哀痛地怀念
悼念死者
悼亡
dàowáng
〖mournforthedead〗追念死者。晋潘岳妻死,作“悼亡诗”三首,后人固称悼念妻亡为“悼亡”
悼文
dàowén
〖obituary〗悼念死者的文章
悼唁
dàoyàn
〖mourn〗悼念死者并慰问安抚家属

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PYAJ 心卜日交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄠˋ

拼音 พินอิน:

– dào

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 卓=[用]高越。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]心态高越,哀念他人也。

体:

用:

轸悼: 痛思哀念。

震悼: 震惊哀念。

惋悼: 惋惜哀念。

追悼: 追思哀念。

哀悼: 同悲悼,哀念。

悼念: 伤心怀念。

悼亡: 哀念逝亡。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : deewcs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : dauh

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zao6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : to7

日音 เสียงญี่ปุ่น : tau

韩音 เสียงเกาหลี : do

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieeuj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!