ลำดับขีดอักษร:惧【jù】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

惧 [jù] –> 恐惧 [kǒngjù] หวาดกลัว/ประหวั่นพรั่นพรึง(be frightened)

พัฒนาการตัวอักษร :(懼)

害怕:恐惧。惧怕。惧惮。惧怯。惧色。临危不惧。
笔画数:11;
部首:忄;
笔顺编号:44225111134
笔顺:捺捺竖竖折横横横横撇捺【动】
(形声。从心,瞿声。本义:害怕,恐惧)
同本义〖beafraidof;dread;fear〗
惧,恐也。——《说文》
是以举天下之人,皆恐惧振动惕栗,不敢为淫暴。——《墨子·尚同中》
楚兵惧,自秦归。——《史记·屈原列传》
夫大国,难测也,惧有伏焉。——《左传·庄公十年》
故有知非以虑是,则谓之惧。——《荀子·解蔽》
喜怒哀惧爱恶欲。——《礼记·礼运》
勇者不惧。——《论语·子罕》
又如:惧思(因恐惧而慎重考虑);惧选(害怕获罪);惧高症(心理学名词。身处高处所产生的过分恐惧反应,不敢往下看、双腿发软、颤抖或晕眩等)
〖形〗∶惊慌失措的样子〖frightenedoutofone’swits〗
闻叔孙通之谏则惧然,纳曹相国之对而心说。——《汉书·惠帝纪赞》
恐吓〖threaten〗
危以动,则民不与也;惧以语,则民不应也。——《易》
围徐以惧吴。——《左传·昭公十二年》
惧内
jùnèi
〖henpecked〗古时称妻子为内人。丈夫惧怕妻子便叫惧内。即怕老婆
惧怕
jùpà
〖fear;dread〗恐惧;害怕
惧怯
jùqiè
〖fear〗恐惧;害怕;胆怯
她露出了愁苦惧怯的面容
惧色
jùsè
〖alookoffear〗害怕的神色
面无惧色

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PBUG 心月仰(山)土

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩˋ

拼音 พินอิน:

– jù

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 瞿=[用]鸟惊骇而注视状。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]心惊骇,害怕也。

体:

用:

戒惧: 戒慎害怕。

猜惧: 猜疑害怕。

忧惧: 担忧害怕。

悚惧: 同惧怕、畏惧,害怕。

疑惧: 怀疑害怕。

惊惧: 惊骇害怕。

恐惧: 害怕。

惧内: 害怕妻子。

因:

果:

组合字:

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ki

越南音 เสียงเวียดนาม : cuj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!