ลำดับขีดอักษร:惰【duò】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

惰 [duò] ขี้เกียจ(lazy) –> 懒惰 [lǎnduò] ขี้เกียจ

พัฒนาการตัวอักษร :duò
懒,懈怠,与“勤”相对:懒惰。怠惰。惰性。惰慢。将骄卒惰。
笔画数:12;
部首:忄;
笔顺编号:442131212511
笔顺:捺捺竖横撇横竖横竖折横横


duò
【形】
(形声。从心,隋省声。本义:不恭敬)
同本义〖slighting〗
惰,不敬也。——《说文》
滕成公来会葬,惰而多涕。——《左传·襄公三十一年》
今者治平日久,天下之人骄惰脆弱。——宋·苏轼《教战守策》
又如:惰傲(怠慢);惰慢(懈怠不敬;懈怠涣散);惰肆(怠慢放肆);惰骄(骄傲懈怠);惰偷(懈怠苟且,懒惰)
懈怠;懒惰〖lazy〗
惰,懒也。——《广雅》
佚而不隋,劳而不慢。——《荀子·非十二子》
避其锐气,击其惰归。——《孙子·军争》
诸司素偷惰。——《明史·海瑞传》
又如:惰懈(懒惰懈怠);惰力(不图进取的消极落后力量);惰心(怠懒的思想);惰失(怠惰失职);惰劣(怠惰无能);惰侈(懒惰奢侈)

duò
【动】
衰败〖decline〗
雄而不修者,其后必惰。——《墨子·脩身》
又如:惰坏(败坏);惰君(败坏国事之君)
惰轮
duòlún
〖idlepulley〗∶输送机上用以引导和张紧此带或链条的轮子
〖idlegear〗∶起支承或导向作用而不传递动力的齿轮
惰民
duòmín
〖misfit〗不务正业的游民
惰性
duòxìng
〖inertia〗不易改变的落后习性;不想改变老做法、老方式的倾向
惰性
duòxìng
〖inert〗某些物质不易跟其他物质化合的性质
惰性元素
惰性气体
惰性气体
duòxìngqìtǐ
〖inertgas;noblegas〗通常指化学上无活性的,尤指不能燃烧的或不助燃的气体(例如氮气或二氧化碳)
惰游
duòyóu
〖donotattendtoone’sproperduties;shootinsb.’sbow〗指不务正业,游手好闲

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PKMB 心叉(大)横(一)月

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨㄛˋ

拼音 พินอิน:

– duò

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 左肉=[用]手拿工具切肉。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]心想着吃肉,不敬也;又贪懒也。

体:

用:

懒惰: 贪懒不敬。

懈惰: 松懈贪懒。

怠惰: 怠慢贪懒。

惰忽: 贪懒疏忽。

惰性: 贪懒的性情。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lcoolx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : duah

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : du

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : to

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : do4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : do

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : duan6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tuaⁿ6

日音 เสียงญี่ปุ่น : da

韩音 เสียงเกาหลี : ta

越南音 เสียงเวียดนาม : noaj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!