ลำดับขีดอักษร:慧【huì】

หมวดอักษร: 心

ความหมายปัจจุบัน :

慧 [huì] ปัญญา –> 智慧 [zhìhuì] สติปัญญา

พัฒนาการตัวอักษร :huì
聪明,有才智:聪慧。智慧。颖慧。慧黠(聪明而狡猾)。慧心。
笔画数:15;
部首:心;
笔顺编号:111211125114544
笔顺:横横横竖横横横竖折横横捺折捺捺

huì
【形】
(形声。从心,彗声。本义:聪明,有才智)
同本义〖intelligent〗
慧,儇也。——《说文》
知或谓之慧。——《方言》三
注:“慧,儇,皆意精明。”
亟见窕察谓之慧。——《贾子道术》
柔质受谏曰慧。——《周书·谥法》
周子有兄而无慧。——《左传·成公十八年》
而慧者不以藏书箧。——《韩非子·喻老》
又如:慧侠(有才华,有胆略);慧给(聪敏而有口才);慧种(优良的天赋秉性);慧黠(聪敏机智);慧美(聪明美丽)
狡黠〖crafty〗。如:慧齿(灵巧的口齿)
〖中医〗∶眼睛清明〖clearandbright〗
身冷若冰,眼睛不慧,语言不休。——《伤寒论》

huì
【名】
佛教名词〖Prajna(般若)〗。意译为慧,智慧。如:慧目(指智慧的眼目能洞察世间的一切现象);慧光(智慧的光,能了彻一切);慧寂(佛教谓智慧和禅定);慧业(指智慧的业缘)
慧空禅院
HuìkōngChányuàn
〖HuikongTemple〗褒禅山寺名
今所谓慧空禅院者。——宋·王安石《游褒禅山记》
慧黠
huìxiá
〖intelligentandcrafty〗聪慧而狡猾
〖淑妃〗慧黠,能弹琵琶,工歌舞。——《北史·冯淑妃传》
慧心
huìxīn
〖wisdom;enlightenedmind〗佛教指能感悟至理的心智,今泛指聪慧之心
慧眼
huìyǎn
〖amindwhichperceivesbothpastandfuture〗∶佛教用语。为五眼之一。指上乘的智慧之眼,能够看到过去和未来
〖insight;acumen;mentalperception;mentaldiscernment〗∶今泛指锐敏的眼力
慧眼独具
huìyǎn-dújù
〖outsee〗在眼力或洞察力方面有独到之处

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QJSMP 手交(十)侧(尸)横(一)心

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄟˋ

拼音 พินอิน:

– huì

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 彗=[体]扫帚。

字源:

字意: [用]扫心,去私得智也。

体:

牙慧: 沿袭他人表达过的看法。

智慧: 认知事物本象的能力。

用:

贤慧: 贤能聪敏。

慧眼: 认知事物本象之眼。

慧根: 认知事物本象的根性。

慧力: 解除烦恼的力量。

慧心: 认知事物本象之心。

慧黠: 聪明伶俐。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gweeds

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghueh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ve

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huei4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : wai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hui6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hui7

日音 เสียงญี่ปุ่น : kei

韩音 เสียงเกาหลี : hyei

越南音 เสียงเวียดนาม : tueej

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!