ลำดับขีดอักษร:慷【kāng】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

慷 [kāng] –> 慷慨 [kāngkǎi] ใจกว้าง

พัฒนาการตัวอักษร :kāng
〔慷慨〕a.情绪激昂,如“慷慷激昂”;b.待人热诚,愿意用财物帮助人,如“为人慷慷大方”。
笔画数:14;
部首:忄;
笔顺编号:44241351124134
笔顺:捺捺竖捺横撇折横横竖捺横撇捺


kāng
【形】
(形声。从心,康声。本义:情绪激昂)
同本义〖fervent;excitedly〗
慨当以慷,忧思难忘。——曹操《短歌行》
又如:慷惋(愤激怨恨);慷忾(慷慨。意气高昂);慷慨赴死(意气激昂,不畏死难);慷他人之慨(慷慨他人的财物来作自己的人情)
性格豪爽〖outspokenandstraightforward〗。如:慷爽(大方;爽快)
大方〖generous〗。如:慷达(大方通达);慷恺(大方)
慷慨
kāngkǎi
〖vehement;fervent〗∶充满正气,情绪激昂
慷慨就义
〖generous;liberal〗∶大方;不吝啬
慷慨解囊
慷慨陈词
kāngkǎi-chéncí
〖presentone’sviewsvehemently〗激动高亢地发表讲话
他在纪念会上慷慨陈词
慷慨激昂
kāngkǎi-jī’áng
〖vehement〗形容语调高亢有力,情绪激奋昂扬
反对奴隶制的慷慨激昂的言论
慷慨解囊
kāngkǎi-jiěnáng
〖contributefundsgenerously;helpsb.generouslywithmoney〗轻财仗义,毫不吝惜地捐助
不知公子肯慷慨解囊否?。——姚雪垠《李自成》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PILE 心点(戈)緃(中)水

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄎㄤˇ

– ㄎㄤ

拼音 พินอิน:

– (又音)kǎng

– kāng

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 康=[用]昌盛。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]心态昌盛,激昂也。

体:

用:

慷慨: 激昂状。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khlaayx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : khangx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : khaon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : kang3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : kang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khong2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : gaq

越南音 เสียงเวียดนาม : khangr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!