ลำดับขีดอักษร:懂【dǒng】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

懂 [dǒng] เข้าใจ(understand) –> 懂事 [dǒngshì] เข้าใจรู้ว่าอะไรควรไม่ควร(sensible), 懂礼貌 [dǒnglǐmào] รู้จักมารยาท

พัฒนาการตัวอักษร :dǒng
了解,明白:懂事。懵懂。他懂得这是什么意思。
笔画数:15;
部首:忄;
笔顺编号:442122312511211
笔顺:捺捺竖横竖竖撇横竖折横横竖横横

dǒng
【动】
(形声。从心,董声。本义:明白,了解)同本义〖understand〗。如:你懂俄语吗?懂得(谓了解其事或其意);懂门路;我们懂了
懂行
dǒngháng
〖knowtheropes;knowthebusiness〗对某一种业务熟悉,了解情况
懂门儿
dǒngménr
〖knowalotabout…〗[方言]∶对某种事物有较深的了解
他对骡马不懂门儿
懂事
dǒngshì
〖sensible;thoughtful;intelligent〗了解别人的意图或明白事理的

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PTHG 心并(廿)斜(竹)土

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨㄥˇ

拼音 พินอิน:

– dǒng

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 董=[用]督正。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]心督正,明白也。

体:

用:

不懂: 不明白。

懵懂: 心乱不明。

难懂: 难以明白。

懂事: 明白事理。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tooyx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tungx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ton

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dung

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dong3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dung

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dong2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tang2

日音 เสียงญี่ปุ่น : tou

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoongr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!