ลำดับขีดอักษร:截【jié】

หมวดอักษร: 戈

ความหมายปัจจุบัน :

截 [jié] –> 截至 [jiézhì] จนกระทั่งถึง(up to), 截止 [jiézhǐ] หมดเขต/สิ้นสุด เช่น 1.报名截止日期 หมดเขตรับสมัคร 2.付款日期截止到30号。 ชำระเงินได้จนถึงวันที่30

พัฒนาการตัวอักษร :jié
割断,弄断:截断。截开。截取。截面。
量词,段:一截儿木头。
阻拦:截住他。截留。截击。截获。
到一定期限停止:截止。
笔画数:14;
部首:戈;
笔顺编号:12132411121534
笔顺:横竖横撇竖捺横横横竖横折撇捺


jié
【动】
(形声。从戈,雀声。本义:断绝,切断)
同本义〖cut;sever〗
巀,断也。——《说文》
截彼淮浦,王师之所。——《诗·大雅·常武》。笺:“就王师而断之。”
海外有截。——《诗·商颂·长发》。笺:“截,整齐也。”疏:“截者,斩断之义,故为齐也。”
不如截而行。——《国语·晋语》。注:“旁出为截。”
截胫剖心。——《晋书·石季龙截记》
今犹俎上腐肉,任人脍截耳。——《世说新语·方正》
截趾适屦。——《后汉书·荀爽传》
又如:截头(尽头);截替(取代);截齐(齐截);截发留宾(截发剉荐。指竭尽全力招待客人)
拦阻;阻挡〖bar;block;stop〗
截春山以北。——《穆天子传》。注:“犹阻也。”
径截辎重。——李华《吊古战场文》
又如:截没(截留吞没);截阻(拦阻);截途(当道,拦路);截杀(拦住攻杀);截拿(截拦捉拿);截拔(截留调拔);截战(拦住厮杀)
直渡;跨越〖ferry〗
购买〖buy〗
怕无布绢,将现钱去长街上铺内截。——元·宫天挺《范张鸣黍》
了结〖close;end〗
钱给了不要紧,该多少我明儿还你就截了。——清·刘鹗《老残游记》
又如:截了(结了);截日(即日)
斩齐;整齐〖neat〗。如:截齐(形容非常整齐);截头(齐头);截截(整齐的样子)

jié
【量】
指物体截断后的片断、部分〖piece;part;slice〗。如:半截砖;一截木头;上半截
截道
jiédào
〖high-jack〗指在途中抢劫
抓获截道的土匪
截断
jiéduàn
〖cut〗∶切断
高温的火焰能截断钢板
〖interrupt〗∶打断;拦住
电话铃声截断了他的话
〖block;cutoff〗∶隔断
截夺
jiéduó
〖high-jack;interceptandrob〗在路上截人抢取财物
截获
jiéhuò
〖snag;interceptandcapture(seize)〗途中拦截而得到
截获大批走私物品
截击
jiéjī
〖intercept〗在中途截住攻击
截击敌军
截流
jiéliú
〖damariver〗堵截水流,使改变流向
大江截流
截留
jiéliú
〖withhold;holdback〗扣留;办理过程中留下
截留货款
截面
jiémiàn
〖section;crosssection〗横断面。又特指粒子间碰撞的有效面积
截取
jiéqǔ
〖extract;cutout〗从整体中切取一部分
截然
jiérán
〖completely;entirely;sharply〗界限分明
截然两样
截然分开
截瘫
jiétān
〖paraplegia〗身体下半部包括双腿全部或部分的瘫痪
截尾
jiéwěi
〖dock〗截去身体某部的末端;特指去掉马或羔羊的尾部
截尾的羔羊干净,在市场上有较高的价值
截肢
jiézhī
〖amputation〗把严重病伤的肢体或其一部分截掉
截止
jiézhǐ
〖end;close;cutoff〗到一定期限停止进行
登记已经截止了
截止时间
jiézhǐshíjiān
〖deadline;time-limit〗最后时刻
直到最后截止时间才交税
截爪
jiézhǎo
〖expeditate〗割去〖狗的〗两只前足的三爪或趾底的肉球,使之不能追逐鹿
截至
jiézhì
〖close;byaspecifiedtime;upto〗截止到某个时候
报名日期截至本月底止
截住
jiézhù
〖arrest〗∶使停止或阻止移动、进程或前进;停止或阻止发展
这女孩被松树截住没有摔下去
〖trap〗∶将球阻停或接住使它靠近或抵住地面的动作或情况

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JIOG 交(十)点(戈)人土

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝˊ

拼音 พินอิน:

– jié

前缀: 𢦏=[用]受力伤害,音才。

字身: 隹=[体]鸟也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]鸟受力,伤鸟,断之也。|[体]量词,一段。

体:

半截: 半段。

用:

截然: 快切状。

因:

截短: 使一段切短。

截断: 切之使断。

截止: 在某段时间为止。

果:

拦截: 拦在某一段。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zeed

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zet

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ziq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : jiet

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zie5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zit

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zoih8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsiat8

日音 เสียงญี่ปุ่น : setu

韩音 เสียงเกาหลี : jer

越南音 เสียงเวียดนาม : tieetj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!