ลำดับขีดอักษร:戴【dài】

หมวดอักษร: 戈

ความหมายปัจจุบัน :

戴 [dài] สวม,ใส่ –> 爱戴 [àidài] เคารพรัก, 戴帽子 [dàimàozi] ใส่หมวก, 穿戴 [chuāndài] สวม/ใส่, 戴眼镜的 [dàiyǎnjìngde] ใส่แว่น

พัฒนาการตัวอักษร :dài
加在头、面、颈、手等处:戴帽子。披星戴月。戴圆履方。不共戴天。
尊奉,推崇,拥护:戴仰。爱戴。拥戴。感恩戴德。
姓。

笔画数:17;
部首:戈;
笔顺编号:12125121122134534
笔顺:横竖横竖折横竖横横竖竖横撇捺折撇捺

dài
【名】
(形声。本义:增益)
同本义〖gain〗
分物得增益曰戴。——《说文》。段玉裁注:“引申之凡加于上皆曰戴。”
古国名。故址在今河南省民权县东〖DaiState〗
宋人、蔡人、卫人伐戴。——《春秋》

dài
【动】
加在头、颈、面、肩上、胸上〖wear;puton〗
戴,覆也。——《尔雅》
日抱戴。——《孝经·援神契》。注:“在上曰戴。”
戴胜降于桑。——《礼记·月令》
垂发戴白。——《后汉书·邓禹传》。注:“戴白,父母也。”
颁白者(老人)不负戴于道路矣。——《孟子·梁惠王上》
无戴其苍,地履其黄。——清·梁启超《饮冰室合集》
戴朱缨宝饰之帽。——明·宋濂《送东阳马生序》
闻喜宴独不戴花。——宋·司马光《训俭示康》
又如:戴笠(戴斗笠);戴头识脸(有身分,有面子;很有派头);戴巾的(指士大夫阶级);戴假发;戴耳环;戴金戒指;戴盆(将盆覆戴在头上);披星戴月(顶着星星和月亮);戴白(满头都是斑白的发丝。形容人老);她洗了手套,发现它们戴不上了
拥护,从各方面给予支持〖support〗
庶民不忍,欣戴武王。——《国语·周语上》
又如:爱戴;戴情(感激他人的诚意);戴仰(拥戴仰望);拥戴(拥护推戴)
敬奉,尊奉〖respect〗。如:戴日(敬奉太阳);戴德(感戴恩德)
戴大帽子
dàidàmàozi
〖stigmatize〗比喻给人加上夸大了的罪名
有些医务人员怕戴“走白专道路”的大帽子
戴高帽
dàigāomào
〖makecompliment;flatter;eulogize〗比喻对人说恭维话
戴绿帽子
dàilǜmàozi
〖thehusbandwhosewifehasanotherloveoutsidemarriage〗比喻妻子有外遇的丈夫
戴帽子
dàimàozi
〖stigmatize;callsb.badnames〗强加给人罪名
戴盆望天
dàipén-wàngtiān
〖workblindly;trytodiscoverthemysteryoftheskybycoveringtheheadwithatub〗头戴盆子而想看天上。比喻行动跟目的相反,愿望无法实现(语出司马迁《报任安书》)
戴盆望天,不见星辰。——《易林·小过之蛊》
戴头识脸
dàitóu-shíliǎn
〖dignity;face〗体面;有面子
戴月披星
dàiyuè-pīxīng
〖toilnightandday〗形容不分昼夜地在野外奔波
这期间戴月披星,禁寒受冷。——元·无名氏《郑月莲秋夜云窗梦》
亦作“披星戴月”
戴孝
dàixiào
〖beinmourning〗同“带孝”
戴罪立功
dàizuì-lìgōng
〖makeamendsforone’swrongdoing;atoneforone’scrimebydoinggooddeeds〗指身背罪名而立功,以图减轻罪名
戴罪立功,以赎前衍

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JIWTC 交(十)点(戈)方(田)并(廿)金

注音 จู้อิน:

– ㄉㄞˋ

拼音 พินอิน:

– dài

前缀: 异=[用]不同的。

字身: 𢦏=[用]受力,音才。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]受力于不同者,被拥护也;顶在头上。

体:

用:

爱戴: 爱护澭护。

拥戴: 拥护。

戴白: 头上白发,或着孝服。

戴天: 头顶着天。

因:

果:

穿戴: 穿在身上戴在头上。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xlcvvgs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : taih

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ta

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : daai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dai3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tai3

日音 เสียงญี่ปุ่น : tai

韩音 เสียงเกาหลี : dai

越南音 เสียงเวียดนาม : ddais

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!