ลำดับขีดอักษร:房【fáng】

หมวดอักษร: 户

ความหมายปัจจุบัน :

房 [fáng] ห้อง –> 房主 [fángzhǔ] เจ้าของบ้าน, 房客 [fángkè] ผู้เช่า, 房间 [fángjiān] ห้อง เช่น 1.房间里有空调吗? ในห้องพักมีแอร์ไหม 2.我的房间有点儿问题。 ห้องฉันมีปัญหานิดหน่อย 3.能给我换个房间吗? เปลี่ยนห้องให้ผมหน่อยได้ไหม , 单人房 [dānrénfáng] ห้องเตียงเดี่ยว, 多人房 [duōrénfáng] ห้องนอนรวม, 双床房 [shuāngchuángfáng] ห้องเตียงคู่, 双人房 [shuāngrénfáng] ห้องเตียงคู่, 房屋 [fángwū] อาคารบ้านเรือน, 房地产 [fángdìchǎn] อสังหาริมทรัพท์, 房租 [fángzū] ค่าเช่าบ้าน เช่น 房租多少钱? ค่าเช่าเท่าไหร่ , 退房 [tuìfáng] เช็คเอ้าท์/คืนห้อง เช่น 我要退房。 ผมต้องการเช็คเอ้าท์ , 磨房 [mòfáng] โรงโม่, 订房 [dìngfáng] จองห้อง, 套房 [tàofáng] ห้องชุด, 病房 [bìngfáng] ห้องผู้ป่วย, 加护病房 [jiāhùbìngfáng] ห้อง I.C.U, 房卡 [fángkǎ] คีย์การ์ด เช่น 这是您的房卡。 นี่คือคีย์การ์ดห้องคุณ

พัฒนาการตัวอักษร :fáng
住人或放东西的建筑物:房屋。房产。房舍。房租。库房。楼房。书房。
结构和作用类似房子的东西:蜂房。莲房。心房。
量词:两房儿媳。
家族的一支:大房。长(zh僴g )房。
星名,二十八宿之一。
姓。
笔画数:8;
部首:户;
笔顺编号:45134153
笔顺:捺折横撇捺横折撇

fáng
【名】
(形声。从户,方声。上古边室皆用单扇门(即“户”),庙门大门才用双扇门,故“房”从“户”。本义:正室左右的住室)
古代堂中间叫正室,两旁的叫房〖sideroom〗
房,室在傍者也。——《说文》
房,室旁夹室也。——《六书故》。段曰:“凡堂之内,中为正室,左右为房,所谓东房、西房也”。桂馥曰:“古者宫室之制,前堂后室。前堂之两头有夹室,后室之两旁有东西房。”
记宰夫宴出自东房。——《仪礼·乡食礼》
在东房。——《书·顾命》
郤子登,妇人笑于房。——《左传·宣公十七年》
又如:厢房(正房前面两旁的房屋);房植(房室四角的柱);房奥(房室之深处)
泛指房屋〖building;house〗
无门无房,四达之皇皇也。——《庄子·知北游》
又如:库房(储存财物的房屋);住房;私房;房宇(屋宇,房子)
房间〖room〗
店主王公迎接了,慌忙指派房头,堆放行旅。——《古今说》
又如:房卧(卧房;嫁妆);房头(房间);房户(房间门窗)
官署及办公处所〖governmentorgan〗。如:房科(旧时官衙里的下级办事人员);房省(宫室,官署)。又指明清乡、会试分房阅卷处所。亦指分房阅卷的同考官。如:房书(八股文的选集,所选的是进士的文章);房考(亦称“房官”。明清时乡、会试时分房阅卷的考官);房差(房考官的差使)
祠堂;庙宇〖temple〗。如:房祀(祠堂,庙宇);房庙(祠堂、庙宇)
结构和作用像房子的东西〖house-likestructure〗
蜂房不容鹄卵。——《淮南子·泛论》
露冷莲房坠粉红。——杜甫《秋兴》
又如:心房;蛎房
房族及其宗支的单位〖branchofafamily〗
我有个房分兄弟,行三,人都叫他潘三爷。——《儒林外史》
房族,近支宗亲。如:房亲(指家族近支宗亲);房分(家族的分支);房长(家族内各房的掌管人);房分兄弟(同宗而非嫡亲的堂房弟弟)
宗族分支单位。如:房头;左房;次房
妻室〖wife〗
本房的丫環忙捧上茶子。——《红楼梦》
又如:正房;偏房;填房;房内(妻子);房老(僧之妻)
从事某种职业的人〖nameofofficeorservice〗。如:茶房;门房;账房;房牙子(以说合房产买卖或租赁为职业的人)
铺子或商店〖shop〗。如:药房
箭袋,箭筒〖arrowbag〗。如:房箙(盛箭之器)
俎,祭器〖sacrificialvessel〗
神来饷,房俎陈。——《清史稿》
星名。二十八宿之一,东方苍龙七宿的第四宿,有星四颗〖akindofstar〗。如:房宿(星宿名。二十八宿之一,苍龙七宿之第四宿);房星(星宿名。即房宿。古时以之象征天马);房心(二十作宿中房宿和心宿的并称);房驷(即房宿);房灵(房星之神,房星)


fáng
【量】
用于植物的果实等物,相当于“串”、“个”〖string〗
今有马乳蒲萄,一房长二尺余。——唐·封演《封氏闻见记》
用于妻妾,相当于“个”〖one〗
只我家相公要讨一房侧室。——《古今小说》
房产
fángchǎn
〖houseproperty;realestate〗房屋产业
房产生意
房东
fángdōng
〖theownerofthehouseonelivesin;landlordorlandlady〗房客对房主的称呼
房基
fángjī
〖foundations(ofabuilding)〗地基
房改
fánggǎi
〖housereform〗对房屋的租用方法和租用房屋的租金等一系列有关体制的改革
房间
fángjiān
〖room〗∶一座建筑物、隐避所或一座住宅内部用墙或板壁分隔开来的单元
〖chamber〗∶住宅中的一个单元
房客
fángkè
〖tenant(ofaroomorhouse);lodger;boarder〗向房东租房居住的人
房契
fángqì
〖titledeed(forahouse)〗房产生意成交后的契据
房山
Fángshān
〖Fangshan〗县名,汉时为良乡县属剢郡,金改为万宁县,元改为房山县属剢州,1958年由河北省划入北京市。县城西的周口店是“北京人”、“山顶洞人”化石的发现地
房事
fángshì
〖sexualintercoursebetweenthemarriedcouple〗指夫妇间性交的事
房室
fángshì
〖room〗房间
房屋
fángwū
〖house;building〗多少是按永久存在设计而建成的建筑物,占用土地空间,通常有屋顶,多半完全用墙包围住,作为住宅、仓库、工厂、牲畜圈棚或其他有用的建筑物
房下
fángxià
〖wife〗旧时对人称自己的妻妾
房租
fángzū
〖rent(forahouse,flat,etc.)〗房屋的租金
房租水电

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HSYHS 斜(竹)侧(尸)卜斜(竹)侧(尸)

– ISYHS 点(戈)侧(尸)卜斜(竹)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄤˊ

拼音 พินอิน:

– fáng

前缀: 户=[体]单扇的门。

字身: 方=[体]空间向量,东南西北。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]户有地方,方形之屋舍。

体:

房间: 屋舍有间隔者。

房东: 屋舍出租之东家,指屋主。

房子: 指定词,屋舍。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : baay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : bang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vaon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fang2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bang5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pang5

日音 เสียงญี่ปุ่น : bau

韩音 เสียงเกาหลี : baq

越南音 เสียงเวียดนาม : phongf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!