ลำดับขีดอักษร:扁【biǎn】

หมวดอักษร: 户

ความหมายปัจจุบัน :

扁 [biǎn] แบน –> 扁担 [biǎndan] ไม้คาน,

พัฒนาการตัวอักษร :biǎn
物体平而薄:扁豆。扁担。扁圆。扁铲。
古同“匾”,匾额。

piān
小:扁舟。
笔画数:9;
部首:户;
笔顺编号:451325122
笔顺:捺折横撇竖折横竖竖

biǎn
【动】
(会意。从户,从册。本义:在门户上题字)
同本义〖inscribeonthedoor〗
扁,署也。——《说文》
六曰署书是也。——《秦书八体》
又如:扁表(题门表彰)
[方言]∶把东西掖在腰间〖hideinwaist〗。如:扁着几吊钱
犹撇嘴。人生气时嘴巴的表情〖curlone’slips〗。如:把嘴一扁;扁诺(作揖时小声致问)
看走了样(含轻视鄙夷的意思)〖underestimate〗。如:别把人看扁了

biǎn
【名】
匾额,题字的长方形牌子。后作“匾”〖tablet〗
梦至一亭,扁日侍康。——《宋史·吴皇后传》
如:扁榜(扁牓。匾额);扁对(匾额上的对联)

biǎn
【形】
指物体宽而薄〖flat〗
儿生,欲令其头扁,皆押之以石。——《后汉书·东夷列传》
又如:扁盒子;扁担;扁食(方言。水饺、锅贴之类的面食)
另见piān
扁柏
biǎnbǎi
〖orientalarborvitar〗常绿乔木(Biotaorientalis),叶子像鳞片,果实呈球形。木材可做建筑材料和器物
扁鼻
biǎnbí
〖snubnose〗鼻梁稍凹、鼻孔扁平的鼻子
扁担
biǎndan
〖carryingpole;shoulder-pole〗扁圆长条形挑、抬物品的竹木用具
扁豆
biǎndòu
〖stringbean;hyacinthdolichos〗∶一年生草本植物(Dolichoslablab),茎蔓生,具暗紫色蝶形花,广泛栽培供观赏或食用其豆荚和种子
〖kidneybean〗[方言]∶菜豆
扁钢
biǎngāng
〖flatsteel〗∶由滚轧锭制成的钢,其截面宽度至少是厚度两倍
〖flatbar〗∶长方形截面的轧制金属棒材
扁骨
biǎngǔ
〖flatbone〗扁而略显平的骨头,如肋骨、腕骨、颅骨等
扁鹊
Biǎnquè
〖Bianque〗姓秦,名越人,战国时鄚人
(鄚,现河北省任丘县境内),医术高明,故人们就上古名医扁鹊之名称呼他
扁刷
biǎnshuā
〖flat〗画家用的长而扁平的方边刷
扁桃
biǎntáo
〖almond〗∶一种有核果状果实的小乔木。核仁供食用或药用
〖flatpeach〗[方言]∶蟠桃
扁桃体
biǎntáotǐ
〖tonsil〗一对淋巴样组织的突起团块,位于咽喉两侧的咽门前、后柱之间,由围绕在一个或多个深陷窝周围的淋巴滤泡组成
扁圆
biǎnyuán
〖roundandflat〗呈圆形而厚度较小的
扁圆食品盒
扁圆的叶
扁圆
biǎnyuán
〖oblate〗〖口〗∶椭圆
扁嘴
biǎnzuǐ
〖twitchone’smouth〗[方言]∶撇嘴
扁着嘴,不说话
他边说边扁嘴,抱着妈妈哭起来
扁嘴
biǎnzuǐ
〖duck〗[方言]∶鸭子,也叫“扁嘴子”

piān
【形】
小〖small〗
乃乘扁舟。——《汉书·货殖传》
又如:扁扁(狭小。指见识,气度);扁乘(小车)
通“偏”。僻远;偏瘫〖out-of-the-way〗。如:扁枯(偏枯,偏瘫)
另见biǎn
扁舟
piānzhōu
〖smallboat;skiff〗小船
一叶扁舟
扁舟寻钓翁。——唐·李白《还山留别金门知己》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HSBT 斜(竹)侧(尸)月并(廿)

– XISBT 难点(戈)侧(尸)月并(廿)

– MSBT 横(一)侧(尸)月并(廿)

注音 จู้อิน:

– ㄆㄧㄢ

– ㄅㄧㄢˇ

拼音 พินอิน:

– piān

– biǎn

前缀: 户=[用]门扇之形。

字身: 册=[体]竹简。

字源: 会意-小篆文

字意: [用]户册,签署门户之文,引申为器物不圆者皆谓之。

体:

扁豆: 薄而平之豆,一年生草本植物,果实有荚,可食用。

用:

扁舟: 薄而平之舟。

扁平: 薄而平。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : phen

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : benx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pie

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : biän3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bin

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : biang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pian2

日音 เสียงญี่ปุ่น : hen

韩音 เสียงเกาหลี : pyen

越南音 เสียงเวียดนาม : bieenr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!