ลำดับขีดอักษร:扒【bā】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

扒 [bā]* คว้า, จับ –> 扒手 [páshǒu] นักล้วง, 扒窃 [páqiè] นักขโมย

พัฒนาการตัวอักษร :
抓住,把着:扒车。扒墙头儿。
刨开,挖:扒坑。扒堤。
剥,脱:扒皮。扒掉伪装。
拔:勿剪勿扒。
拨动:扒拉。扒开草棵。


用耙搂,聚拢:扒草。
搔,抓:扒痒。
炖烂,煨烂:扒羊肉。
笔画数:5;
部首:扌;
笔顺编号:12134
笔顺:横竖横撇捺

ba
【动】
刨,挖〖dig〗
扒了好几天,才扒出来这个大洞子。——《高玉宝》
用前足的钩扒掘地面。——《蝉》
又如:扒坑;扒开浮土;扒土;扒堤
攀援〖climb〗
他明朝就扒在我头上来哩。——明·朱京藩《风流院传奇·投罗》
又如:扒车;扒得高,跌得重
拆除〖pulldown〗。如:扒了旧房盖新房
脱掉〖stripoff〗。如:他把棉袄一扒就干起活来
剥去或除去…的表层(如皮)〖skin〗。如:把兔子皮扒下来
另见pá
扒车
bāchē
〖catchholdoftheslowlygoingtrains,buses,etc.〗攀爬行驶的机动车辆
扒钉
bādīng
〖cramp,claspnail〗一种钉头有两个尖刺的钢制固定件,用来将两块木材固定在一起(如在顶撑方法中)
扒开
bākāi
〖flickoff;pushaside〗用手向两边拨开
扒开芦苇
扒拉
bāla
〖move;pushlightly〗∶用手指头快速移动
扒拉算盘子
〖shoverapidly〗∶迅速拨进
扒拉两口饭


【动】
用手或用工具把东西聚拢或散开〖rakeup;gatherup;raketogether〗
姐夫,去请你爹进来扒口子饭。——《金瓶梅》
又如:扒草;把枯树叶扒在一起
煨烂或用微火炖〖stew;braise〗。如:扒羊肉;扒鸡
从别人身上摸窃财物〖steal〗
他送给我一只旧怀表…不知道它是在什么时候给扒手拿走的。——巴金《我的哥哥李尧林》
又如:扒钱包
[方言]∶搔,抓〖scratch〗。如:扒痒
挣〖钱〗〖earn〗
社会在变,舞文弄墨者群也在变,能够在这领域里纵横驰聘的人,有不少已不赞成严肃认真,他们也称写作为“扒分”。就像个体户卖牛仔裤一样。——孙少琪《他在写作》
又如:扒分(挣钱,捞外快)
划动〖row〗。如:扒捍(船名);扒艇(舢板船);扒龙(清末一种装备武器的手划的走私快艇)
用同“爬”。爬行〖crawl〗。如:扒山虎(山行便桥);扒沙(爬行);扒推(亦作“杷推”、“爬推”。眼泪成串下流的样子)
另见bā
扒糕
págāo
〖buckwheatcake〗一种凉拌食品,由荞麦面制成
扒灰
páhuī
〖anaffairbetweenfatheranddaughter-in-law〗公公与儿媳通奸
俗呼麀为扒灰。——明·冯梦祯《快雪堂漫录·书王文旦事》
又清李元复谓爬行灰上则膝污,“膝”与“媳”偕音,故“扒灰”即“污媳”之隐语
扒犁
páli
〖sledge;sleigh〗[方言]∶雪撬
扒搂
pálou
[方言]
〖raketogether〗∶用工具或手把东西聚拢到一起
〖eatingwithchopsticks〗∶用筷子把饭连续地拨到嘴里
扒窃
páqiè
〖steal;frisk〗从别人身上偷窃钱物
流氓扒窃
他因赌博输了钱而进行扒窃活动。——《北京日报》1981.6.20
扒手
páshǒu
〖pickpocket〗偷窃他人所携带钱物的人

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QC 手金

注音 จู้อิน:

– ㄆㄚˊ

– ㄅㄚ

拼音 พินอิน:

– pá

– bā

前缀: 手=[体]人的上肢。

字身: 八=[用]分也。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]用手或爪使物与原体分离。

体:

扒手: 扒窃他人财物的人。

用:

因:

扒钱: 使钱与原主分离,偷窃。

扒土: 使土分离。

扒窃: 使钱分离而取。

扒痒: 抓痒。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : preeds

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : piet

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bo

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pa

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ba1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baat

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ba1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pe1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hati

韩音 เสียงเกาหลี : bai

越南音 เสียงเวียดนาม : bawts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!