ลำดับขีดอักษร:扭【niǔ】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

扭 [niǔ] 1.หัน, กลับ 2.เคล็ด,ขัดยอก,闹别扭 (nào biè niǔ)แกล้งกันไปแกล้งกันมา 歪歪扭扭 (wāi wāi niǔ niǔ)เฉเฉียงเอียงเอน 歪扭 (wāiniǔ)บิดเบือน (wāiniǔ)บ่ายเบน 歪七扭八 (wāi qī niǔ bā)เขียนไม่เป็นระเบียบ 扭转 (niǔ zhuǎn)หันตัวกลับ (niǔzhuǎn)หมุนกลับ (niǔzhuǎn)หักเลี้ยวกลับ (niǔzhuǎn)หันหลังกลับ (niǔzhuǎn)เปลี่ยนแปลง 扭结 (niǔ jié)พันกัน (niǔjié)พันกัน (niǔjié)เกี่ยวกัน 扭称 (niǔ chèng)ตาชั่งบิด เป็นชื่อตาชั่งชนิดหนึ่ง 扭秧歌 (niǔ yāng gē)ระบำเพลงดำนา” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!