ลำดับขีดอักษร:扯【chě】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

扯 [chě] ฉีก,闲扯 (xián chě)คุยเล่น,คุยเรื่องสัพเพเหระ (xiánchě)คุยเรื่องสัพเพเหระ (xiánchě)คุยเล่น 胡扯 (hú chě)คุยเล่นคุยเรื่องสัพเพเหระ พูดสุ่มสี่สุ่มห้า (húchě)คุยเล่น (húchě)พูดคุยอย่างไร้สาระ 瞎扯 (xiā chě)คุยโวโอ้อวดอย่างสะเปะสะปะ (xiāchě)พูดมั่วซั่ว (xiāchě)พูดไร้สาระ 牵扯 (qiān chě)พัวพัน (qiānchě)เกี่ยวข้อง 攀扯 (pān chě)ดึงคนอื่นเข้ามาพัวพันด้วย, พาดพิงถึง 拉扯 (lā chě)ดึง ฉุด ลาก (lāchě)คุยกันเล่น (lāchě)ช่วยเหลือ (lāchě)ดึง (lāchě)ดึงมาเป็นพวก (lāchě)พัวพัน (lāchě)ลาก (lāchě)สนับสนุน (lāchě)สมคบ (lāchě)เกี่ยวพัน (lāchě)เลี้ยงดูด้วยความยากลำเค็ญ” “

พัฒนาการตัวอักษร :chě
拉:扯住不放。牵扯别人。
撕破:把信扯开。
不拘形式不拘内容地谈:扯谎。扯闲篇。
无原则地争论、纠缠、推诿:扯皮。
笔画数:7;
部首:扌;
笔顺编号:1212121
笔顺:横竖横竖横竖横


chě
【动】
(形声。从手,奢声。扯是“撦”的俗字。本义:撕裂)
拉,牵引〖pull〗。如:扯车(拉车);扯拉(牵扯;牵涉);扯曳(拽拉,揪扯);扯扯拽拽(拉拉扯扯。用手拉扯);扯蓬拉纤(用不正当的手段为人撮合或说情而从中取利的行为)
撕〖tear〗。如:扯裂(撕碎;拉断);把信扯得粉碎;扯下假面具;扯破(撕破)
零买〖buy〗。如:扯二尺布
拔起〖pullup〗。如:扯毛;扯秧
谈话,多指漫无边际的谈话〖chat;gossip〗。如:闲扯;扯家常;东拉西扯;扯个没完;扯蛋(胡扯)
扯白
chěbái
〖tellalie;lie〗[方言]∶说谎
扯淡
chědàn
〖nonsense;talknonsense〗[方言]∶胡扯;闲扯
扯后腿
chěhòutuǐ
〖holdsb.back;beadragonsb.;holdsb.fromaction〗比喻利用亲密的关系和感情牵制别人正当的行动
有的丈夫愿意参加,老婆扯后腿
扯谎
chěhuǎng
〖lie;tellalie〗撒谎
扯筋
chějīn
[方言]
〖talknonsense〗∶闲聊;瞎扯
〖quarrel〗∶拌嘴
扯乱弹
chěluàntán
〖talkovertrifles〗[方言]∶谈些无关紧要的事,闲扯
你们不要光扯乱弹,下午还要行动哪!
扯皮
chěpí
〖disputeovertrifles;arguebackandforth;wrangle〗无原则地争论纠缠
我看总是要扯皮的
扯臊
chěsào
〖talkirresponsibly〗[方言]∶不顾羞耻地胡扯
扯顺风旗
chěshùnfēngqí
〖trim〗比喻顺应事态发展趋势行事
有的人一贯扯顺风旗,毫无主见和原则性
扯腿
chětuǐ
〖holdsb.back(fromaction)〗∶拖后腿
军队就要上前线了,没有任何一个战士的家属来扯腿
〖immediatelytaketoone’sheels〗[方言]∶转身,抬腿
他没哼一声,扯腿就走了

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QYLM 手卜緃(中)横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄜˇ

拼音 พินอิน:

– chě

前缀: 手=[体]动作。

字身: 止=[用]停住。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]手令停止,使之随己。

体:

用:

瞎扯: 同乱扯、胡扯,胡乱言谈,随己之意。

扯淡: 随意闲聊。

扯平: 使如平之无事。

扯谎: 随己撒谎。

因:

扯开: 随意而开。

扯裂: 随手而裂。

扯下: 随手而下。

扯断: 随手而断。

果:

拉扯: 随手拉着。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : thjaax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjax

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsha

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ca

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : che3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ce

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cee2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshia2

日音 เสียงญี่ปุ่น : sya

越南音 เสียงเวียดนาม : xar

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!