ลำดับขีดอักษร:扳【bān】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

扳 [bān] ง้าง,เหนี่ยว –> 扳机 [bānjī] ไกลปืน, 扳手 [bānshǒu] ประแจ, 十字扳手 [shízì bānshǒu] กากบาทถอดล้อ

พัฒนาการตัวอักษร :bān
往下或往里拉:扳动。扳道岔。
扭转,扳回败局。扳本(赌博时嬴回输掉的钱)。
笔画数:7;
部首:扌;
笔顺编号:1213354
笔顺:横竖横撇撇折捺

bān
【动】
(形声。从手,反声。本义:拉,引)
拉;引;拨动〖pull;draw;turn〗
日扳仲永环谒于邑人。——宋·王安石《伤仲永》
又如:扳罾(拉罾网捕鱼);扳倒(用力拧转使之倒翻;翻倒);扳闸
扭转;背转〖turnround〗
帝谓能丰己,故扳公议立之。——《新唐书·则天武皇后传》
又如:扳回一局棋;扳本(方言。翻本)
论争;辩驳〖debate〗。如:扳驳(辩驳);扳理;有理不怕别人扳
另见pān
扳本,扳本儿
bānběn,bānběnr
〖recouplosses〗[方言]∶赌博时赢回已经输掉的钱
扳道
bāndào
〖switch〗扳开铁轨道岔,便于火车转轨。也叫扳道岔
扳动
bāndòng
〖pull〗拨动;旋拧转动
扳动方向盘
扳动螺母
扳机
bānjī
〖trigger〗用手指扳动便能释放枪的击铁或撞针的作用部件
扳价
bānjià
〖raisetheprice〗抬高价格,不肯贱价出售
扳平
bānpíng
〖equalizethescore〗体育运动或其他比赛中落后一方得分,使双方暂时或最终成为平局
扳手
bānshou
〖spanner;wrench〗∶一种手工工具,用来抓住、拧紧或转动螺栓、螺母、螺钉头、管子或其他物件。亦指具有同样用途的机动工具。亦称“扳子”
〖lever〗∶器具上用手扳动的部分
扳罾
bānzēng
〖liftnet〗口袋或筐篓形状的鱼网,用于从水中直上直下地捕鱼(如用于捕捉胡瓜鱼)
扳指儿
bānzhir
〖heavyring〗射箭时戴在拇指上起保护作用的玉石指环,后来作为饰物

pān
【动】
(古通“攀”)
攀援〖climb〗
扳,援也。——《广雅》
诸大夫扳隐而立之。——《公羊传·隐公元年》
又如:扳援(攀着他物向上或向前);扳缘(攀着他物向上爬);扳陟(攀登,抓住或握住某物向上爬);扳跻(攀登)
结交〖makefriendswith;associatewith〗
若是平常经纪人家;没前程的,金老大又不肯扳他了。——《喻世恒言》
攀附〖seekconnectionsinhighplaces〗
近年牛医儿,城社更扳援。——唐·李商隐《行次西郊作一百韵》
又如:扳附(依附);扳亲(攀附姻亲);扳联(攀附,牵引);扳高(竭力与地位高的人结亲或拉关系);扳龙(比喻依附帝王或有权势的人)
牵连〖involve〗。如:扳害(牵扯;连累);扳脏(诬人栽脏);扳连(约束,牵制)
纠缠〖getentangled〗
质弱易扳缠。——谢灵运诗
又如:扳蔓(纠缠);扳缠(纠缠;牵制);扳差头(有意找别人的过失);扳厚(拉关系);扳话接舌(攀谈搭腔)
另见bān
扳谈
pāntán
〖chitchat〗攀谈;交涉
扳谈多时,讲他不过,只得回来,银子还存他处。——《镜花缘》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QHE 手斜(竹)水

– QME 手横(一)水

注音 จู้อิน:

– ㄆㄢ

– ㄅㄢ

拼音 พินอิน:

– pān

– bān

前缀: 手=[体]动作。

字身: 反=[用]反面。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]手反,用力向反面拉扯,挽也。

体:

扳手: 可施力以拉出所欲对象的工具。

扳指: 以贵重质材制造,套于右手拇指,为射箭时钩弦之用。

用:

扳荡: 挽回混乱局面。

扳回: 挽回。

因:

扳动: 向反面拉扯使动。

扳断: 向反面拉扯使断。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : praan

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : phran

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ban

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pan1

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : ban

越南音 เสียงเวียดนาม : banz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!