ลำดับขีดอักษร:抵【dǐ】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

抵 [dǐ] ต้านทาน –> 抵制 [dǐzhì] คว่ำบาตร, 抵抗 [dǐkàng] ต่อต้าน, 抵抗力 [dǐkànglì] ภูมิคุ้มกัน (immunity)

พัฒนาการตัวอักษร :
挡,拒,用力对撑着:抵挡。抵制。抵抗。抵赖。
顶撞,冲突,矛盾:抵触。
代替,相当,顶替:抵押。抵偿。抵充。抵还(hu俷 )。
到达:抵京。抵临。
笔画数:8;
部首:扌;
笔顺编号:12135154
笔顺:横竖横撇折横折捺

dǐ
【动】
(形声。从手,氐(dǐ)声。本义:挤,推)
同本义〖squeezeout〗
抵,挤也。——《说文》
抵,推也。——《广雅》
抵,距也。——《汉书·梁怀王揖传》注
又如:抵掎(排挤攻击);抵斥(排斥);抵排(排斥;抵触)
抵赖,拒不承认事实〖deny〗
延年抵曰。——《汉书·田延年传》。注:“拒讳也。”
又如:抵讳(抵赖;不认账);抵谰(抵赖,拒不承认)
抵挡。抵抗,挡住压力〖withstand;resist〗。如:抵配(拼;豁出去);抵冒(抗拒冒犯);抵拦(抗拒;抵挡)
触犯〖offend〗。如:抵牾(矛盾;抵触);抵死(冒死,触犯死罪,竭力,坚持);抵犯(触犯)
抵偿〖compensate〗
伤人及盗抵罪。——《史记·高帝纪》
又如:抵充(抵偿充当);抵补(抵充补足)
诋毁〖slander〗。如:抵诃(诋毁呵斥)
抵达〖arrive〗
抵九原。——《史记·始皇纪》
抵营室。——《史记·天官书》
抵山谷中。——《汉书·李陵传》
乘虚直抵其城。——《资治通鉴·唐纪》
又如:抵任(到任);抵官(到职);日内抵京
相当〖beequalto〗
烽火连三月,家书抵万金。——唐·杜甫《春望》
又如:价抵连城
碰〖touch〗。如:抵足(脚对脚而睡;形容很亲近);抵掌(拍击着手掌,表示亲近)
支撑〖support〗。如:用手抵着下巴颏儿;抵当(支撑;抵押;补偿)
扔,掷〖throw〗
抵,掷也。——《后汉书·献穆曹后纪》注
又如:抵掷(投掷)
欺诈〖cheat〗
抵,欺也。——《后汉书·刘隆传》注
又如:抵换(掉换。以假换真或以次换好);抵盗(从自己家或主人家向外偷东西)
抨击〖attack〗。如:抵隙(抨击缺点)
指责〖censure〗。如:抵瑕(指责缺点);抵摘(指责)

牴、觝

【动】
用角顶,相触〖gore;conflictwith〗
牴,触也。从牛,氐声。字亦作觝。——《说文》
三年春,作角抵戏,三百里内皆观。——《汉书·武帝纪》
触崖觝隈。——稽康《琴赋》
又如:抵触(冒犯,顶撞)
抵补
dǐbǔ
〖compensatefor;givesth.bywayofpaymentfor;makegood〗将见缺的部分补足
抵偿
dǐcháng
〖compensate;givesth.bywayofpaymentfor〗∶用价值相等的事物作为补偿
〖makegood〗∶赔偿
抵充
dǐchōng
〖substitute;taketheplaceof〗(用价值相等的事物)代替;充当
抵触
dǐchù
〖conflict〗∶冲突;竞争
在个人利益和集体利益有抵触的时候,应服从集体利益
〖contradict〗∶与…矛盾
抵触情绪
〖offend;violate;goagainst〗∶顶撞;触犯
抵触县官。——汉·王充《论衡·辨祟》
抵达
dǐdá
〖arrive〗∶到达目的地
他们乘飞机于子夜抵达
〖reach〗∶到达,来到
顺着这条小溪便可抵达洞湾村
抵挡
dǐdǎng
〖keepout;check〗∶阻止…向前
抵挡风寒
匈奴军队已被抵挡住
〖wardoff;withstand〗∶挡住压力
能抵挡住步兵的长期围攻
抵当
dǐdàng
〖mortgage〗抵押
抵当权
抵换
dǐhuàn
〖substitute;taketheplaceof〗替换
抵近攻击
dǐjìngōngjī
〖assault〗攻击的一个阶段,在这个阶段中,攻击者向前运动,以近战方法试图消除敌人抵抗并且控制该目标
抵抗
dǐkàng
〖resist;standupto;striveagainst;holdoutagainst;withstsnd〗
用力量制止对方的进攻
抵抗侵略
抵御、抗击外来的武装侵略或敌军进攻
在桥上英勇抵抗敌人
抵赖
dǐlài
〖deny〗∶用谎言和狡辩否认所犯的过失或罪行
事实是抵赖不了的
〖refusetoadmit;disavow〗∶拒绝承认或认可
在事实面前无法抵赖
前日你用妖术使落花上枝,还敢抵赖。——明·冯梦龙《醒世恒言》
抵命
dǐmìng
〖paywithone’slife〗偿命
杀人抵命
抵事
dǐshì
〖beusefulleffective〗[方言]∶顶事;能解决问题(多用于否定式)
谁说人少了不抵事
究竟抵不抵事,试一试看
抵梧,抵牾
dǐwú,dǐwǔ
〖conflict;contradict〗抵触;矛盾
至于采经摭传,分散数家之事,甚多疏略,或有抵梧。——《汉书·司马迁传》
抵消
dǐxiāo
〖offset;cancelout;counteract;counterbalance〗由于作用相反而互相消除
抵消药物的作用
抵押
dǐyā
〖mortgage〗债务人把自己的财产押给债权人,作为清偿债务的保证
抵押放款
抵押品
dǐyāpǐn
〖security;pledge〗∶被提交或被作为履行某项法律义务的保证的某物,通常指未履行法律事务时可加以没收之物
〖pawn〗
作为借款抵押而送交他人的东西
表示作为担保的人或物是最后可以赎回的
凭这样不值钱的抵押品借出这么多钱的愚蠢行为
抵御
dǐyù
〖resist;withstand〗抵挡;抗御
抵御侵略
抵御自然灾害
抵债
dǐzhài
〖payadebtinkindorbylabour〗抵账;用实物、劳役等还债
抵账
dǐzhàng
〖payadebtinkindorbylabor〗抵债
抵制
dǐzhì
〖resist;boycott;counteract;reject;clock;combat〗阻止;抗拒;排斥
抵制不良思想的影响
抵足而眠
dǐzú’érmián
〖sharethesamebedandsleeptogether〗指同床而眠,形容双方情谊深厚
瑜曰:“久不与子翼同榻,今宵抵足而眠。——《三国演义》
亦作“抵足而卧”
抵足谈心
dǐzú-tánxīn
〖haveanintimatetalk〗抵足:指同床安睡。谓抵足而眠,彻夜长谈。形容亲切深厚的情谊
两人抵足谈心,彻夜不眠
抵罪
dǐzuì
〖bepunishedforacrime〗抵偿罪责,接受应有的惩处
由是观之,则今之高爵显位,一旦抵罪,或脱身以逃,不能容于远近。——明·张溥《五人墓碑记》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HQHVI 斜(竹)手斜(竹)纽(女)点(戈)

– HQHPM 斜(竹)手斜(竹)心横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧˇ

拼音 พินอิน:

– dǐ

前缀: 牛=[体]哺乳类反刍偶蹄类动物。

字身: 氐=[用]至也,及地之意。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]牛角及地,触也,冲突。

体:

用:

抵牾: 牛相抵互触。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tiilx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tex

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ti

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : di

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : di3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : di2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : te2

日音 เสียงญี่ปุ่น : tei

韩音 เสียงเกาหลี : je

越南音 เสียงเวียดนาม : ddeer

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!