ลำดับขีดอักษร:拆【chāi】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

拆 [chāi] แยก,รื้อ –> 拆除 [chāichú] รื้อออก, 拆迁 [chāiqiān] ย้ายบ้านเพราะถูกรื้อ, 拆台 [chāitái] โค่นล้ม, 过河拆桥 [guòhé chāiqiáo] ข้ามสะพานได้แล้วก็รื้อสะพานทิ้ง อุปมาว่าเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็ถีบหัวส่ง, 拆开 [chāikāi] แยกออก

พัฒนาการตัวอักษร :chāi
把合在一起的弄开:拆信。拆洗。拆卸。拆字。
〔拆白〕方言,流氓骗取财物。
分散,毁掉:拆散。拆台。拆迁。
搭装


方言,排泄(大小便):拆烂污(喻不负责任)。
搭装
笔画数:8;
部首:扌;
笔顺编号:12133124
笔顺:横竖横撇撇横竖捺

cā
【动】
[方言]∶排泄〖大小便〗〖excrete〗
另见chāi
拆烂污
cālànwū
〖dothingslousilyandleaveamess;beirresponsible;doslovenlywork〗[方言]∶做事苟且马虎,不负责任,致使事情糟到难以收拾

chāi
【动】
(形声。从手,斥声。本义:裂开)
同“坼”。裂开;绽开〖split;breakup〗
雷雨作而百果草木皆甲拆。——《易·解·彖传》
又如:拆裂(分裂;破裂);拆副(裂开)
开启〖open〗
公拆袄,出珠授之。——明·崔铣《记王忠肃公翱三事》
又如:拆信;拆辩(辩白解释)
分散,把合在一起的弄开〖takeapart;breakup〗。如:拆机器;拆东补西;拆辣(羞辱);拆壁脚([方言]∶暗中破坏;中伤)
另见cā
拆白
chāibái
〖swindle〗[方言]∶指流氓诈骗钱财
拆白党
chāibáidǎng
〖confidencemen;gangofswindlers〗〖吴方言〗∶指骗取财物的流氓集团或者个别的骗子
他是个拆白党
拆除
chāichú
〖demolish;remove;dismantle〗拆卸掉
拆除临时建筑物
拆除城防工事
拆穿
chāichuān
〖givethelieto;unmask;expose;reveal〗点破;说穿
这一记载似乎拆穿了古代信条的虚伪性
拆东墙,补西墙
chāidōngqiáng,bǔxīqiáng
〖resorttoamakeshiftsolutionastearingdowntheeastwalltorepairthewestwall;keepupone’sstrengthinoneplaceattheexpenseoftheother〗比喻拉东补西,勉强拼凑,穷于应付
拆毁
chāihuǐ
〖destroybypullingdown〗拆掉;拆散
拆毁诸神的祭坛
拆毁一所房子
拆伙
chāihuǒ
〖disband;dissolveapartnership,partcompany〗散摊子,散伙
拆建
chāijiàn
〖teardownandbuild〗通常指拆除旧建筑,在原地建造新的
可以说多数街道的住房在这几十年间已经重新拆建过
拆借
chāijiè
〖dailyinterestratesonshort——termprivateloans〗按日计息的短期借贷
拆卖
chāimài
〖sellinbrokenlots〗拆零出卖
整套出售,概不拆卖
拆迁
chāiqiān
〖removeasaresultofthepullingdownoftheoriginalresidence〗把原建筑拆除,住户迁移到别处
利用一台柴油机发电,以保证拆迁照明
拆墙脚
chāiqiángjiǎo
〖undermine;cuttheground;pulltherugfromundersb.’sfeet〗比喻拆人家的台
关键时刻,他总在拆墙角
拆散
chāisàn
〖breakdown〗∶使成套的东西分散
机器太大,只好拆散了运
〖breakup〗∶使家庭、集体的成员分散
不忠贞的行为拆散了他们的婚姻
拆台
chāitái
〖undermine;cuttheground;pulltherugfromundersb.’sfeet〗有意破坏使人倒台或办不成事
拆息
chāixī
〖dailyinterestratesonprivateloans〗旧时存款放款按日计算的利率
拆洗
chāixǐ
〖unpickandwash;washafterremovingtheliningofapaddedcoat,quilt,etc.;stripandclean〗把〖棉衣、棉被等〗拆开洗净,再缝上
拆线
chāixiàn
〖takeoutstitches〗伤口愈合后,将缝伤口的线拆掉
拆卸
chāixiè
〖disasemble;dismantle;dismount〗把机器等拆开并卸下部件
拆用
chāiyòng
〖teardownanduse〗把整件拆开使用
拆账
chāizhàng
〖dividetheincomeamongthelaborersaccordingtolabor〗旧中国服务、饮食等行业的工作人员没有固定工资,从营业额中按一定比例提取工资总额,再按职工的工作性质、工作种类、工作质量等进行分配
拆字
chāizì
〖fortune-tellingbyanalysingthecomponentsofaChinesecharacter〗一种占卜方法。拆解汉字的偏旁笔画并作出解说,来占卜吉凶(迷信)

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QHMY 手斜(竹)横(一)卜

注音 จู้อิน:

– (语音)ㄔㄞ

– (读音)ㄔㄜˋ

拼音 พินอิน:

– (语音)chāi

– (读音)chè

前缀: 手=[体]人的行为。

字身: 斥=[用]排斥。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]排斥,使分解,裂也,开也,毁也。

体:

拆字: 分解字以测吉凶休吝,算命的一种。

用:

因:

拆开: 打开。

拆封: 打开密封。

拆台: 分解台使散。

拆毁: 分解毁坏。

拆穿: 揭穿。

拆除: 分解去除。

拆卸: 分解卸除。

拆信: 打开信。

拆掉: 分解去掉。

拆散: 分解使散。|分解裂散。

拆线: 裂开线。

拆伙: 分散同伙。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tyhraag

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : thrak

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshaq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cak

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cä5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caak

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : tiah4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : thiah4

日音 เสียงญี่ปุ่น : taku

韩音 เสียงเกาหลี : tag

越南音 เสียงเวียดนาม : sachs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!