ลำดับขีดอักษร:拐【guǎi】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

拐 [guǎi] เลี้ยว, ขาเป๋ –> 拐杖 [guǎizhàng] ไม้เท้า, 拐肘 [guǎizhǒu] ข้อศอก, 左拐 [zuǒguǎi] เลี้ยวซ้าย , 右拐 [yòuguǎi] เลี้ยวขวา เช่น 在前面的路口往右拐。 เลี้ยวขวาตรงปากทางด้านหน้า, 拐角 [guǎijiǎo] หัวมุม, เลี้ยวหักมุม (to turn a corner) ,死亡拐角 [sǐwáng guǎijiǎo] หัวโค้งร้อยศพ, 拐角书柜 [guǎijiǎo shūguì] ตู้หนังสือเข้ามุม, 拐角书架 [guǎijiǎo shūjià] ชั้นหนังสือเข้ามุม, 楼梯拐角 [lóutī guǎijiǎo] มุมเลี้ยวของบันได 拐角沙发 [guǎijiǎo shāfā] โซฟาตัวแอล

พัฒนาการตัวอักษร :guǎi
转折:拐弯。
骗:拐骗。拐卖。
走路不稳,跛:他走路一拐一拐的。
走路时帮助支持身体的棍:拐棍。双拐。
笔画数:8;
部首:扌;
笔顺编号:12125153
笔顺:横竖横竖折横折撇


guǎi
【名】
(形声。从手。本义:拐杖)同本义。通“枴”。亦称拐棍〖staff〗
沉香拐拄一根。——《红楼梦》
又如:拐子头(小孩。因老人需孩子扶行,其作用如同“拐杖”;又俗称太监身边的小厮);拐儿(拐杖;脚踝);拐柱(拐棍);拐子马(北宋时称左右两翼骑兵为拐子马)

guǎi
【动】
诱骗。把妇女或儿童骗带走〖abduct〗
那日买了一个丫头,不想是拐子拐来的。——《红楼梦》
又拐了三百多去。——清·郭小亭《济公全传》
又如:拐孩子;拐占(拐骗占有);拐米倒做了仓官(喻世上不平事太多,说不清楚);拐良为娼(拐卖良家妇女作妓女);拐儿(拐骗人口、财物的人);拐局(拐骗的圈套)
转弯,常指行进时改变方向〖turn〗
往前走一百米,再向右拐弯,就到了他家
又如:拐弯儿;拐回来
用臂肘碰〖elbow〗。如:用手肘把他一拐

guǎi
【名】
[方言]∶弯曲处,角〖corner〗。如:门拐,墙拐;拐角

guǎi
【形】
[方言]∶错的,坏的〖wrong〗。如:别把话说拐了;拐心眼;拐孤乖僻;古怪
跛行的,瘸的〖lame〗。如:拐仙(即铁拐李。传说中的八仙之一);拐腿(瘸子);他走路一跷一拐地
拐棒
guǎibàng
〖bentstick〗弯的棍子
拐脖儿
guǎibór
〖elbowofastovepipe〗用来使两节烟筒成垂直连接的直角形接头
拐带
guǎidài
〖abduct;kidnap〗用欺骗手段把妇女小孩儿或贵重物品携带远走
他因拐带儿童,被判刑五年
拐点
guǎidiǎn
〖pointofinflection〗∶把曲线上向上凹的弧从向下凹的弧分开或者相反地分开的点
〖contraflexure〗∶见“反挠曲点”
拐棍
guǎigùn
〖walkingstick〗原指走路时拄的棍子。现也常用来比喻作为借助力量的人或事物
拐角
guǎijiǎo
〖turn;corner;turning〗转弯处的转折点;曲处
迅速绕过树林的拐角,从最近的道上向我们走来
拐卖
guǎimài
〖swindleandsell〗拐骗并卖掉(人)
拐卖人口
拐骗
guǎipiàn
〖swindle〗用欺骗手段弄走人或财物
拐骗钱财
拐骗
guǎipiàn
〖abduction〗以婚姻或不合乎道德性交为目的带走妇女或儿童或受监护的人
拐弯
guǎiwān
〖turn;goaroundcurve;turnacorner〗沿着曲线或改变方向走
就在分叉处干线急剧拐弯
拐弯抹角
guǎiwān-mòjiǎo
〖equivocate;beataboutaroundthebush;speakindirectly;talkinaroundaboutway〗∶语言不便直说,以比喻、暗示或正言反说等方式表达
她先是说了一大堆客套话,然后就拐弯抹角地说了起来,我终于慢慢地听出她的来意了
〖goaheadalongawindingpath〗∶道路弯来弯去,方向转变非常多,用以形容随路线的曲折前进
拐杖
guǎizhàng
〖walkingstaff〗走路时支撑用的手杖
拐肘
guǎizhǒu
〖elbow〗[方言]∶胳膊肘
拐子
guǎizi
〖cripple〗∶跛子,残废的人
脊髓灰质炎使那个青年成了拐子
〖abductor;kidnapper〗∶拐卖人口的人
因那日买了个丫头,不想系拐子拐来卖的。——《红楼梦》
〖shapedreel〗∶一种简单的木制工具,形状略像“工”字,两头横木短,中间直木长。把线纱等绕在上面,拿下来就可以成桄

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DRKS 木口叉(大)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄞˇ

拼音 พินอิน:

– guǎi

前缀: 木=[体]木材。

字身: 另=[用]取拐字音义。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]人被拐,依赖木杖,老人杖也。

体:

拐杖: 支撑之木杖。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gwroolx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : grex

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kua

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : guai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gwaai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : guai2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kuai2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kai

韩音 เสียงเกาหลี : goi

越南音 เสียงเวียดนาม : quair

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!