ลำดับขีดอักษร:拒【jù】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

拒 [jù] ปฎิเสธ –> 拒绝 [jùjué] ปฎิเสธ(refuse), 据我所知 [jùwǒsuǒzhī] เท่าที่ฉันทราบ, 据说 [jùshuō] ว่ากันว่า(be said)

พัฒนาการตัวอักษร :
抵挡,抵抗:拒守。拒敌。抗拒。
不接受:拒绝。拒谏(拒绝劝谏)。来者不拒。
古同“矩”,方阵。
笔画数:7;
部首:扌;
笔顺编号:1211515
笔顺:横竖横横折横折


【动】
(形声。从手,巨声。本义:抵御,抵抗)
同本义〖repel;resist〗
其不可者拒之。——《论语》
拒敌也。——《荀子·仲尼》注
内以固城,外以拒难。——《荀子·君道》
又如:拒御(抵御);拒敌(抵御敌人;匹敌,比得上);拒捍(抵抗);拒马(古代的一种防御战具。用以布阵阻塞,使人马止步,不得跨越)
拒绝,抵制〖decline;deny;refuse〗
往者不追,来者不拒。——《孟子·尽心下》
又如:拒谏(不肯接受别人的规劝);拒物(拒绝外物,谓不与外界接触);拒却(拒绝,推却);拒闭(闭门拒绝)
违抗〖disobey〗。如:拒违(违抗);拒逆(违抗)
据守〖guard〗。如:拒抗(拒守险狭之地);拒塞(扼守边关);拒隘(犹拒险)
占据〖occupy〗
不即安分,却来拒吾之公厅,此又不知耻也。——《清平山堂话本》
〖树枝〗向外岔出,横生〖fork〗
数披其木,无使木枝外拒。——《韩非子》
【名】
通“矩”。方形阵势〖squarearray〗
拘环拒折之容。——《淮南子·齐俗》
从唐侯以为左拒,以从上军。——《左传·宣公十二年》
郑子元请为左拒,以当蔡人,卫人;为右拒,以当陈人。——《左传·恒公五年》
拒捕
jùbǔ
〖resistarrest〗抗拒逮捕
拒付
jùfù
〖refusepayment〗∶拒绝付款
〖dishonor〗∶拒绝接收或支付
拒绝
jùjué
〖refuse;reject;decline〗∶不答应;明确地表示不愿意做或不愿意
拒绝一项邀请,从而侮辱了一位朋友
拒绝请求给予帮助的呼吁
〖block〗∶隔断;遏绝
拒收
jùshōu
〖rejection〗买方拒绝接受货物或交货单据的行为
拒之门外
jùzhī-ménwài
〖shutthedooragainstsb.〗关门不让〖某人〗进,比喻排斥…参加或排除在考虑之外

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QSS 手侧(尸)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩˋ

拼音 พินอิน:

– jù

前缀: 手=[体]动作。

字身: 巨=[用]大。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]动作巨大,抵御不受也。

体:

用:

不拒: 不抵御,接受之意。

婉拒: 委婉表示不接受。

拒谏: 不受良言。

因:

拒捕: 抵抗被捕。

拒绝: 不受且断绝。

拒收: 不收。

拒敌: 抵御敌人。

果:

抗拒: 抗御。

回拒: 回答不接受。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : giox

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jiu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ki

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jü4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : keoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ge6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kI6

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyo

韩音 เสียงเกาหลี : ge

越南音 เสียงเวียดนาม : cuwj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!