ลำดับขีดอักษร:拢【lǒng】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

拢 [lǒng] 1.หุบลง 2.ใกล้,ถึง 3.รวม รวบยอด 4.หวีผม,靠拢 (kào lǒng)เข้าใกล้ เขยิบเข้าใกล้ชิดเข้าหา 聚拢 (jù lǒng )ชุมนุม, รวมตัวกัน 汇拢 (huì lǒng)รวมกัน,รวมตัวกัน 收拢 (shōu lǒng)รวบ ,เกลี้ยกล่อม,ซื้อตัว 拢总 (lǒng zǒng)รวม รวมยอด (lǒngzǒng)รวม (lǒngzǒng)รวมยอด 拢岸 (lǒng àn)(เรือ)เทียบฝั่ง (lǒngàn)เข้าฝั่ง (lǒngàn)เทียบฝั่ง 拢子 (lǒng zǐ)หวีเสนียด (lǒngzi)หวี (ที่มีซี่ละเอียดเล็ก) (lǒngzi)หวีเสนียด 拢嘴 (lǒngzuǐ)ตะกร้อ (ที่ครอบปากสุนัข)” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!