ลำดับขีดอักษร:持【chí】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

持 [chí] ควบคุม, ดูแล –> 保持 [bǎochí] รักษาไว้ เช่น 保持联系! ติดต่อมาบ้างนะ, 主持 [zhǔchí] อำนวยการ ควบคุม, 主持人 [zhǔchírén] เจ้าภาพ/เจ้าบ้าน, 支持 [zhīchí] สนับสนุน, 坚持 [jiānchí] ยืนหยัด(go on) ยืนหยัด/ทำอย่างต่อเนื่อง เช่น 1.最重要的是坚持。 สำคัญที่สุดคือต้องทำอย่างต่อเนื่อง 2.贵在坚持。ที่สำคัญที่สุดคือต้องทำอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาการตัวอักษร :chí
拿着,握住:持笔。持枪。持牢(把稳)。
遵守不变:坚持。持久。持操(保持节操)。持之以恒。
主张,掌管:主持。持平。持国。持重。持之有故(立论有根据)。
对待,处理:持身(对待自己)。持盈。持胜。
扶助:支持。撑持。
笔画数:9;
部首:扌;
笔顺编号:121121124
笔顺:横竖横横竖横横竖捺

chí
【动】
(形声。从手,寺声。本义:拿着)
同本义〖hold〗
持,握也。——《说文》
持弓矢审固。——《礼记·射义》
有持盈。——《国语·越语》
客持头往见楚王,王大喜。——晋·干宝《干将莫邪》
秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图。”——《战国策·燕策》
又如:持仗(手持武器);持斧操斤(拿着斧头);持笔;持戟
引申为掌握;控制〖grasp;control〗
悖乱不可以持国。——《吕氏春秋·察今》
夫仁义辩智,非所以持国也。——《韩非子·五蠹》
又如:主持(负责掌握或处理);持事(管理事务);持权(掌权)
保守,保持〖keep〗
持久者知止足也。——《后汉书·列女传》
犹引绳墨以持曲直。——《荀子·正名》
又如:持势(保持地位、权力);保持(维持原状);持世(维持世道);持衡;持位(保守地位)
搀扶;支持;支撑〖support〗
及丞相御史所持。——《汉书·刘向传》
危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?——《论语》
又如:支持(给以鼓励或赞助);持载;持扶(扶持)
守;防守〖guard〗。如:持牢(固守;把稳);持坚(坚守);持备(守备)
遵循〖follow〗。如:持斋把素(守戒吃素);持备(戒备)
对抗,不相上下〖oppose;resist〗
子与子家持之。——《左传·昭公元年》。疏:“奕棋谓不能相害为持。”
又如:僵持(相持不下);持顽(任性)
持家
chíjiā
〖runone’shome;keephouse〗操持家务
持家有方
持节
chíjié
〖takeancientflagwithyak’stail〗拿看旄节。节,旄节,也叫符节,以竹为竿,上缀以旄牛尾,是使者所持的信物(即凭证)
乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留汉者。——《汉书·李广苏建传》
持久
chíjiǔ
〖protracted〗∶长期对峙
今寇众我寡,难与持久。——《资治通鉴》
持久战
〖lasting〗∶维持长久;历久不变
持久和平
持论
chílùn
〖presentanargument〗把自己的主张发表出来;立论
仲舒通五经,能持论,善属文。——《汉书·儒林传》
持论公允
持论有据
持平
chípíng
〖unbiased;fair〗主持公正或公平,没有偏颇
执法持平
持平
chípíng
〖keepbalance〗保持在同等水平上
按照新办法测算,职工今年可得奖金额大体和去年持平
持枪
chíqiāng
〖guntoting〗携带和使用枪支,通常指为达到犯罪目的
持人长短
chírén-chángduǎn
〖control〗揪住别人的短处不放,以便借端发泄要挟
第二十九戒,不得持人长短,更相嫌恨。——《云笈七签》

持人长短是一病,假人自信是一病。
持身
chíshēn
〖exerciseproperrestraints〗对自身言行的把握;要求自己
持身严格
持续
chíxù
〖sustained;continued;continuous〗无间隔,连续不断
持续犯罪
持续工作
持有
chíyǒu
〖hold〗∶掌管,保有
〖carry〗∶保有〖新发行债券〗以防价格上涨
持之以恒
chízhīyǐhéng
〖persevere〗持续不间断,老是那么一股劲地进行
发现持之以恒地干事特别艰苦
持之有故
chízhīyǒugù
〖havesufficientgroundsforone’sviews〗所持观点,查有依据
持重
chízhòng
〖prudent〗行事慎重;谨慎稳重,不轻浮
老成持重

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QGDI 手土木点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄔˊ

拼音 พินอิน:

– chí

前缀: 手=[体]动作。

字身: 寺=[体]法度。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]手的法度,使稳定,维续也;握也,执也。

体:

住持: 指主导维续佛寺者。

用:

秉持: 同把持,控制维续。

支持: 使稳定维续。

矜持: 使稳于庄重态。

僵持: 使稳于不动态。

保持: 保有维续。

把持: 控制维续。

扶持: 扶助维续。

操持: 操作维续。

握持: 掌执。

坚持: 坚定维续。

主持: 主导维续。

护持: 保护维续。

持重: 使稳于厚重态。

持家: 使家况稳定。

持有: 使稳定保有。

持平: 使稳于平均态。

持正: 使稳于公正态。

持盈: 使稳于盈余态。

持疑: 使稳于怀疑态。

持续: 使稳于连续态。

持久: 使稳于长久态。

因:

果:

挟持: 掖挟在手中。

劫持: 劫掠在手中。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lcv

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : dri

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zy

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cii

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chr2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ci

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ti5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ti5

日音 เสียงญี่ปุ่น : di

韩音 เสียงเกาหลี : ji

越南音 เสียงเวียดนาม : trif

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!